Så kan rekryteringsprocessen se ut

Rekryteringsprocessen kan se lite olika ut för olika tjänster, beroende på om det är arbetsgivaren själv som genomför processen eller om man väljer att anlita ett rekryteringsföretag. Här ger vi en översiktlig bild hur processerna kan se ut.

Rekryteringsprocessen via rekryteringsföretag:

 • Verksamhetsbeskrivning/kravprofil tas fram
 • Beslut om rekryteringskanal: annons/headhunt/telefonintervjuer
 • Intervju hos rekryteringsföretaget
 • Avrapportering till arbetsgivaren kring lämpliga kandidater
 • Första intervjun hos arbetsgivaren
 • Personlighetsformulär/begåvningstester
 • Andra intervju hos arbetsgivaren
 • Referenstagning av rekryteringsföretaget
 • Avrapportering hos arbetsgivaren
 • Eventuellt fler intervjuer
 • Arbetsgivaren beslutar

Rekryteringsprocessen direkt hos arbetsgivaren:

 • Kravprofil/annons tas fram
 • Urval bland inkomna ansökningar 
 • Telefonintervju
 • Första intervjun
 • Eventuellt personlighetsformulär/test
 • Andra intervjun/återkoppling på personlighetsformulär/test
 • Referenstagning
 • Eventuell intervju med fackliga representanter

Läs även vår intervju med Annika Brobjer, rekryteringskonsult som har lång erfarenhet av att rekrytera akademiker.