Seminarier och kundaktiviteter

Spontanansökan

Trygghetsstiftelsen arrangerar kontinuerligt seminarier och webbinarier för våra kunder. Syftet med dessa jobbsökaraktiviteter är att stödja kunden i sina ansträngningar att hitta en ny försörjning. Målet är ett nytt arbete eller annan sysselsättning så snabbt som möjligt. En majoritet av dem som går på våra aktiviteter säger att de har haft nytta av stödet vi ger. 

Mina sidor hittar du som är kund information om alla våra seminarier, och det är också där du anmäler dig. 

Syftet med aktiviteterna är att kunden:

  • arbetar fram en strukturerad och tidsatt jobbsökarplan,
  • får ökad självkännedom och kan ringa in vilka slags jobb som finns att söka,
  • ska kunna beskriva sin kompetens och arbeta fram bra ansökningshandlingar,
  • ska kunna marknadsföra sig själv mot nya arbetsgivare vid till exempel anställningsintervjuer, 
  • får goda kunskaper om arbetsmarknaden och rekryteringsprocessen,
  • får lära sig att använda sitt kontaktnät på ett effektivt sätt. 

Praktiskt kring aktiviteterna

Våra aktiviteter bedrivs vanligen på fem orter nämligen Stockholm, Malmö, Göteborg, Umeå och Uppsala. Vi ordnar även aktiviteter på andra orter om det finns tillräckligt många deltagare. Vi kan målgruppsanpassa aktiviteterna om det finns större grupper med liknande behov.