16/10 - Sätt rätt ord på din kompetens - Sthlm

16 oktober kl 09:00-16:00

Det är viktigt att du sätter ord på dina samlade erfarenheter, färdigheter och egenskaper så att du kan beskriva dem för andra. Kompetens kan ses som förmåga att använda dessa för att hantera en situation framgångsrikt.

För att söka och välja arbete behöver du både veta vad du kan och vad du vill. Du behöver också kunna förmedla varför just du passar för tjänsten och på ett lockande sätt beskriva vad du kan bidra med – din unika kompetens.

Innehåll
På det här seminariet får du möjlighet att reflektera över och inventera dina olika kompetenser. Du får också möjlighet att öva dig på att beskriva din kompetens inför karriärval och inför att du ska skriva ansökningshandlingar.

Du får möjlighet att reflektera över och inventera din kompetens.

Vi kommer bland annat att:
• Reda ut kompetensbegreppet
• Inventera styrkor, drivkrafter och behov
• Hitta tydliga och intresseväckande formuleringar för att beskriva kompetens

Du får arbeta med andra seminariedeltagare och du kommer att få professionell feedback från seminarieledaren.

Mål
Målet är att stärka dig i ditt karriärval och i din jobbsökarprocess. Du lär dig att beskriva din kompetens inför karriärval och inför att skriva ansökningshandlingar. Detta kommer att underlätta för dig i dina kontakter med tänkbara arbetsgivare.

Datum och tid
Tisdag 16 oktober kl 09:00-16:00

Plats
Regeringsgatan 67, Stockholm

Anmälan sker på Mina Sidor Kund...

Mer information


Seminarieledare Eleonora Klang


Var vänlig och respektera starttiden