Om Trygghetsstiftelsen

 

Trygghetsstiftelsen är omställningsorganisationen inom det statliga avtalsområdet.
När en statsanställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller när en anställd vars tidsbegränsade anställning löper ut är det Trygghetsstiftelsens uppgift att så långt som möjligt skapa förutsättningar för att han eller hon inte ska bli arbetslös. Det gäller även när någon till följd av omlokalisering väljer att inte följa med till den nya orten. Vårt stöd är individinriktat och utgår ifrån arbetslinjen.

Vårt mål

Trygghetsstiftelsens övergripande mål är att den uppsagda personen ska ha ett arbete eller annan lösning så snart som möjligt innan uppsägningstidens slut. För kunder med tidsbegränsad anställning är målet arbete eller annan lösning så fort som möjligt.

Så här arbetar vi

Så snart arbetsgivaren skickat en anmälan till Trygghetsstiftelsen för den som är uppsagd eller har avslutat sin tidsbegränsade anställning kan arbetet börja. Kunden får träffa en av Trygghetsstiftelsens rådgivare på ett planeringssamtal. På planeringssamtalet identifierar de tillsammans kundens nuläge och tankar om framtiden. De diskuterar hur Trygghetsstiftelsen kan stödja kunden på bästa sätt för att öka möjligheterna på arbetsmarknaden och hitta den snabbaste vägen till ett nytt jobb. Trygghetsstiftelsen erbjuder bland annat jobbsökaraktiviteter, jobbcoachning och rekryteringsservice. Utöver det så ingår även ekonomiskt stöd.

För de personer som omfattades av Trygghetsstiftelsens stöd under år 2017 fick 85 procent av de tillsvidareanställda ett nytt jobb eller annan lösning innan uppsägningstidens slut och 88 procent av de tidsbegränsat anställda fick en lösning inom nio månader från uppsägningen. 

Lokala omställningsmedel

Vi jobbar också med att sprida kunskap och inspiration för att stödja de lokala parternas arbete för en ändamålsenlig och effektiv användning av de lokala omställningsmedlen, bland annat genom seminarier. Läs mer om den verksamheten här. 

Stiftelsen har 34 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall.

Vår historia

Trygghetsstiftelsen bildades 1990 och sedan dess har drygt 100 000 personer omfattats av stiftelsens stöd. Under 2017 anmälde arbetsgivare 2 400 personer till Trygghetsstiftelsen. De allra flesta kommer från universitet och högskolor. 

Trygghetsstiftelsen bildades av staten och de centrala arbetstagarorganisationerna i samband med att trygghetsavtalet trädde i kraft. Verksamheten finansieras genom att alla statliga myndigheter betalar en årlig avgift som baseras på en procentuell andel av lönesumman.
Från och med januari 2015 arbetar stiftelsen efter ett avtal kallat avtal om omställning. Kunder som anmäldes till Trygghetsstiftelsen innan dess omfattas av trygghetsavtalet för statligt anställda.

 

Mer information

Här kan du se filmen om hur det fungerar när du blir kund hos oss. 

Vår roll i samhället

Trygghetsstiftelsen är en av cirka femton trygghetsråd som finns i Sverige. Trygghetsrådens roll är att underlätta omställningar i arbetslivet, både för enskilda individer och för organisationer.