Andra omställningsorganisationer

Trygghetsstiftelsen är till för anställda inom det statliga avtalsområdet. Avtalsparter är Arbetsgivarverket, OFR S/P/O, Saco-S och SEKO.

Andra trygghetsorganisationer på den svenska arbetsmarknaden:

KFS-företagens Trygghetsfond
För anställda i kommunnära företag, ägda av kommuner/landsting eller helt eller delvis privatägda. Avtalsparter är KFS, Kommunal, SEKO m.fl.
www.kfs.net

Kyrkans Trygghetsråd
För anställda inom Svenska Kyrkan. Avtalsparter är Församlingsförbundet, Jusek, Kommunal, Kyrkans Akademikerförbund, Lärarförbundet, SKTF samt SSR.
www.kyrkanstrygghetsrad.se

Omställningsfonden
För anställda inom kommuner och landsting. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta, Offentliganställdas Förhandlingsråd, Kommunal samt Akademikeralliansen.
www.omstallningsfonden.se

TRR Trygghetsrådet
För tjänstemän inom den privata sektorn. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och PTK. Dessutom omfattas företag som är anslutna till Tidningsutgivarna, Kooperationens förhandlingsorganisation KFO och IDEA.
www.trr.se

Trygghetsrådet TRS
För anställda främst inom ideell sektor och kulturområdet. Avtalsparter är Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och PTK.
www.trs.se

Trygghetsrådet Fastigo
För anställda tjänstemän i fastighetsbranschen. Avtalsparter är Fastigo, Unionen, Ledarna, CF, AF och SKTF.
www.fastigo.se
Fastigo-LO
För kollektivanställda i fastighetsbranschen Avtalsparter är Fastigo-LO.
www.fastigo.se

Trygghetsfonden BAO-Finansförbundet
För företag/banker/finansbolag. Avtalspartner BAO och Finansförbundet.
www.bao.se

Trygghetsavtal för KFO-Handels
För anställda inom kooperationen. Parter är KFO och Handelsanställdas förbund. 
Inom KP finns fyra mindre trygghetsfonder där parterna består av olika delar av arbetarrörelsen och Handels. Dessutom finns Trygghetsfonden SEKO Sjöfolk - Sveriges Redarförening.

TSL
För arbetare inom den privata sektorn. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och LO.
www.tsl.se