Exempel på kandidater som forskar eller har disputerat

Alla kandidater med forskarbakgrund har en generell kompetens som innebär en vana att arbeta i projektform, analysera och lösa avancerade problem utifrån ett vetenskapligt perspektiv. De är vana att arbeta såväl självständigt som i grupp, har en tränad kommunikativ förmåga både i skriftlig dokumentation och att hålla presentationer med pedagogisk skicklighet. Nedan är ett axplock av de kandidater som finns i vår kandidatbank just nu.

Beteendevetare/fil.dr. i handikappvetenskap/fil.kand. psykologi, Linköping

Flera år som forskare, lett projekt inom psykologi och handikappvetenskap samt undervisat inom samma ämnen. Erfarenhet av bl.a. dataanalys, utredningar, uppföljningar, akademiskt skrivande, många kundkontakter.

Fil dr i engelsk språkvetenskap/lektor i engelska, Stockholm

Språkvetare med erfarenhet från den akademiska världen och näringslivet. Mycket goda kunskaper i engelska och svenska. Bred erfarenhet av att arbeta med text och översättningar. Jag får saker gjorda, är mycket välorganiserad och har goda IT-kunskaper.

PhD energisystem/civilingenjör, Uppsala

Disputerad civilingenjör i energisystem med stort intresse för miljöfrågor och hållbar utveckling. Har erfarenhet av forskningsprojekt, supply chain management, logistik, emissionsberäkningar från transporter, GIS, ruttoptimering, studenthandledning samt miljöledningssystem ISO 14001.

Fil. Dr i Filosofie, Linköping

Nydisputerad forskare i filosofi. God språklig, analytisk och kommunikativ förmåga. Mitt modersmål är svenska, men jag talar och skriver flytande engelska. Goda kunskaper i office-paketet och har en utbildning i skrivande och grafisk formgivning i bagaget. Har även sommarjobbat många år som servitris, vilket har gett mig god känsla för service och kundbemötande.

PhD molekylärbiolog, Uppsala

I min internationella karriär som forskare inom molekylärbiologi och växtgenetik har jag haft olika arbetsuppgifter och olika funktioner: projektledare, projektkoordinator, kursansvarig, lärare och handledare. Jag är bra på att söka, sammanfatta och presentera informationer båda skriftligt och muntligt. Som person är jag organiserad, tycker om att systematisera arbetet för att genomförandet ska bli effektivt. För mig är det självklart att slutföra vad jag bestämt mig för eller startat. Nu söker jag nya utmaningar.

Fil Dr i Psykologi/fil.kand. samhällsvetenskap, Uppsala

Forskare med lång erfarenhet av att driva forskningsprojekt och undervisa i psykologi. Jag söker nu nya utmaningar utanför akademin. Jag vill använda mina kunskaper samhälls-vetenskaplig metod och statistik för att bidra till kunskapsutveckling och kunskapsspridning samt fortsätta arbeta analytiskt och utredande med samhällsviktiga frågor. Jag vill även arbeta med samverkan mellan forskning, industri och företag och bidra till innovation, internationalisering och samhällsutveckling. Jag utmanas av strategiskt, samordnande och organisatoriskt arbete och vill fortsätta utvecklas som projektledare och koordinator.

PhD Medicinsk vetenskap/pågående master i folkhälsovetenskap, Tranås

Forskare och projektledare med kognitiv neurovetenskap och psykologi som bakgrund. Erfarenhet att koordinera långvariga projekt, samarbete mellan olika discipliner, och självständigt upplägg och utveckling av projektplaner. Avancerade kunskaper i Office, data-analys, kommunikation i skrift och orala presentationer, samt bra på engelska, svenska, holländska.

Dr i pedagogik/fil.kand. statsvetenskap, Stockholm

Samhällsvetare med gedigen erfarenhet av utredning och undervisning inom högskolan. Erfarenhet av arbetsledning/projektledning samt kursutveckling som kursansvarig för flera universitetskurser. Analys, utvärdering och presentationsvana. Utmärkt pedagogisk kompetens och en god stilist.

Fil dr. i sociologi/fil.kand. socialpsykologi, Stockholm

Sociolog med bred erfarenhet från såväl internationellt arbete som undervisning och forskning i socialt arbete, genusvetenskap, forskningsmetoder och visuell sociologi. Vidareutbildad inom fotografi och visuell kommunikation. Omfattande landkunskaper från Colombia och Centralamerika via arbete som projektkoordinator och gästforskare, flytande engelska och spanska i tal och skrift. Stor analytisk och administrativ fallenhet och sätter mig snabbt in i nya arbetssituationer, med en väl utvecklad förmåga till samarbete och kommunikation i alla slags sammanhang. Erfarenhet av olika typer av administrativa och utvärderingsuppdrag.

Master i industrial Engineering and Management, Stockholm

Civilingenjör inom Industriell ekonomi, har de senaste fem åren fördjupat mig genom att doktorera inom företagsekonomi med fokus på organisation av hälso- och sjukvård. Har dessförinnan 5 års erfarenhet av konsultarbete inom verksamhetsutveckling och IT management, till stor del inom offentlig sektor. Har kompetens inom verksamhetsanalys, IT management, projektledning, översätta analys i text och rapporter och organisationsforskning.

Fil. Dr i neurokemi och molekylär neurobiologi, Stockholm

Lång och bred erfarenhet inom molekylärbiologin och molekylär neurobiologi. Forskat på hur väl cellkulturer kan simulera skadliga effekter av kemikalier som vissa kemikalier har på hjärnans celler samt i nervsystemet. Stor erfarenhet av laborativt arbete, i planering, utförande och rapportering. Ansvarstagande och tycker om att leda arbetet på labbet
Trivs i den laborativa miljön.

Fil. Dr i kostvetenskap, Göteborg

Fil. doktor i kostvetenskap med flerårig erfarenhet av kvalificerad rapportskrivning inklusive utredningsarbete och ledning av det egna avhandlingsprojektet. Utöver min spetskompetens inom mat och hälsa har jag haft huvudinriktning på hållbar matkonsumtion och har därigenom gott metodkunnande inom utvärderingsarbete gällande hälsosam, miljövänlig, säker och etiskt hållbar mat, samt av kommunikativt arbete bl.a. genom att leda föreläsningar, seminarier, och workshops.

Kontakta oss om du är intresserad och vill veta mer. 

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp