Två kvinnor samtalar

Personer i övriga landet

Just nu hittar du exempelvis jurister, administratörer, systemutvecklare, handläggare, projektledare och fysioterapeuter i vår kandidatbank.

Assistent/receptionist, Kalmar                                                 
Längre erfarenhet inom administrativa arbetsuppgifter och kundkontakter. Har 6 års erfarenhet på statlig myndighet med arbetsuppgifter som reception, diarieföring, posthantering, arkivering, skanning ID-handlingar. Mycket god telefonvana med 2,5 års erfarenhet av samtal och mejl förbesvarande. Stor kunskap i Unit4/Agresso, Palasso Word och ärendehantering.

 Assistent/registrator/receptionist, Kalmar                                     
Lång och bred erfarenhet inom administrativa uppgifter och kundkontakter. Skött ekonomi såsom kund- och leverantörsreskontra, men även diariearbete, arkivering, inköp. Även receptions- och telefonväxelarbete. Varit arbetsmiljöombud med stort samarbete med chefer och även teknikstöd.

Ekonomiassistent/Administratör, Kalmar                                       
Lång och bred erfarenhet inom ekonomi, administrativa uppgifter och kundkontakter. Har jobbat med ekonomi såsom bokföring, löner, budget, kundmottagning mm, inom åkeri, fastighet och biluthyrning. Som administratör har jag jobbat med hantering av post, gruppbrevlåda och arkivering. Att registrera kopiera, scanna, expediera handlingar. Att skicka kallelser och mötesbokningar samt att beställa tolkar och översättningar.

Arkivassistent/assistent, Karlskrona                                                
Har arbetat med ekonomi och personalregistrering, diarieföring och posthantering. God datakunskap. Arbetar just nu som arkivassistent med scanning arkivering kundkontakter av fotobeställningar där vi arbetar i registerprogrammet Primus.

Ekonomicontroller/ekonomiassistent/handläggare, Malmö                               
Lång och bred erfarenhet av analys, budgetering, prognostisering och administration. Har varit stöd åt chefer i olika positioner gällande medelsfördelning, budget, prognos men även skriva beslut och olika ansökningar, t.ex medel från annan myndighet. Granskning av sökta medel samt redovisat ev. sökta medel till berörd myndighet. Har även varit sak-ansvarig för s.k. utvecklingsmedel. Har även arbetat i bokningssystem SIRVOY och VISMA förening (och VISMA 500.)

Systemutvecklare/IT, Malmö                                                                                 
Som systemutvecklare har jag genomfört ett otal arbetsuppgifter bland annat, förstudie av nya teknologier, utvärdering av produkter, framtagning av funktion-, implementation-, och test-specifikationer, dokumentation, paketering, produktifiering, test och verifiering av programvara, databasutveckling, datatransformering och fullstack webbapplikations utveckling och systemförvaltning.

Socialkonsulent/handläggare, Skövde                                                                  
Utbildad socionom. Arbetat med integration i kommun. Arbetat som socialkonsulent. Har stort intresse av hälsa, kost och motion och vill gärna arbetat med något inom den branschen.

Handläggare/projektsamordnare/löneadministratör, Strömstad                       
Tidigare arbete har gett mig erfarenheten att jobba med olika former av administration i roller som koordinator för internationella studenter, webbadministratör, samordning och marknadsföring av konferenser, administrativa stöd till gruppchef och avdelningen med användning av olika data-system. Jag har nyligen avslutat en utbildning till Lönekonsult.

Sektionschef/projektcontroller/handläggare/, Umeå 
Lång och bred erfarenhet inom administrativa uppgifter och kundkontakter. Har jobbat med administrativt arbete, skött ekonomi och budget i ledande ställning. Har också haft personalansvar som varandes chef i 5 år.

Kundvärd/assistent/butikssäljare, Vänersborg                           
Jag har huvudsakligen tjänstgjort i kundmottagningen. Där hjälper jag kunderna att skriva in sig digitalt samt använda digitala tjänster. Ger även allmän information och tar emot handlingar. Handlägger hemutrustningslån och har kartläggningssamtal, jag utför också olika administrativa uppgifter såsom diarieföring, scanning, registrering av handlingar mm

Universitetsadjunkt/kommunikatör, Västra Götaland                                         
Har arbetat som universitetsadjunkt i cirka 15 år. Kandidat-och magisterexamen i informatik. Har breda kunskaper inom IT-området, främst inom digital design. Har även kunskaper inom området vård-och omsorgsinformatik.

Ekonomiassistent/chefsassistent/IT, Örebro                                  
Jag har god datorvana och har arbetat med service gentemot interna användare.Arbetade med utveckling av interna processer och internt utredningsarbete, intern service, inköp, licenshantering. Som chefsassistent var min främsta arbetsuppgift var att fungera som chefsstöd, skriva protokoll, ekonomiadministration, fakturahantering, leveranskontroll och beställning i Raindance. Jag har också arbetat som administratör, diarieförde, registrerade inkomna handlingar, posthantering, scanning, dokumenthantering. Jag har arbetat med bland annat Word, Excel, Powerpoint, Sharepoint, Raindance, Diariet, Qualiware, Sitevision