Kandidater i övriga landet

I vår kandidatbank representeras många olika kompetenser och yrkesområden. Här är ett axplock av de kandidater som finns i vårt nätverk just nu.

Handläggare/Utredare, Boden

Lång och bred erfarenhet inom administrativa uppgifter och kundkontakter. Har jobbar med att utreda, föredra och besluta i olika ärendeslag, men även hålla i muntliga utredningar, svara på allmänna frågor i reception och kundtjänst, diariearbete och arkivering med goda IT-kunskaper i Office, Agresso och Palasso. Kandidatexamen från programmet internationell migration och etniska relationer med inriktning offentlig rätt med nästan tre års erfarenhet av att handlägga och jobba på en statlig myndighet.

Administratör/Handläggare/, Umeå

Lång och bred erfarenhet inom bemötande administration, kundkontakt och event. Att upprätta goda kontakter med kommunen/myndigheter och andra berörda parter på de orter där jag varit ansvarig har varit en av de viktigaste arbetsuppgifterna för mig på mina tidigare arbetsplatser. Att vara tydlig, empatisk och modig har varit framgångsfaktorer för mig i mitt arbete. Jag ser mig själv som orädd och känner mig trygg i tjänstemannarollen och kan respektfullt bemöta människor i olika situationer, vilket min mångåriga och mångsidiga arbetslivserfarenhet gett mig.

Enhetschef/Projektledare/Fil.mag. företagsekonomi, Östersund

Mångårig erfarenhet som chef och ledare från både privata näringslivet och statliga myndigheter med brett ansvar för personal-, budget- och verksamhetsplanering.

Chef/Handläggare/Projektledare, Östersund

Mångårig erfarenhet av arbete i ledande position i både privat och offentlig sektor. Bred erfarenhet av myndighetsutövning. I mina anställningar inom myndigheter har handläggning/ utredning varit återkommande inslag. En röd tråd genom yrkeslivet har varit kundkontakter i olika former. Min största drivkraft är att på alla möjliga sätt uppnå mycket goda resultat genom att få det arbetslag jag verkar i att må bra/trivas och med det som grund prestera bra.

Administratör/Receptionist/Registrator, Gävle

Jag har sammanlagt över 13 års erfarenhet från arbete som assistent/samordnare inom både den statliga och privata sektorn, de har lärt mig vikten av att vara både strukturerad och flexibel och som ställer krav på servicekänsla, stresstålighet och självständigt agerande. Är en öppen och utåtriktad person som tycker om att få utvecklas och lära mig nya saker. Har lätt för att samarbeta, men trivs även bra med att arbeta självständigt, är inte rädd för att fatta beslut och att ta initiativ. Trivs med att ha ordning och reda runt mig. Effektiv och ansvarstagande. Arbetat med många IT-baserade lösningar med varierande arbetsuppgifter.

Assistent/Chef/Registrator, Gävle

Lång erfarenhet av att arbeta som arbetsledare/chef inom handikapp- och äldreomsorg, en tid som biståndshandläggare inom äldreomsorg ingick vissa perioder. Har även jobbat som projektledare med ungdomar, kort tid inom handel samt som administratör inom kundtjänst. Har jobbat som assistent, kontaktperson för Människohandel samt Regional granskare av pass och id-handlingar, nyligen även certifierad registrator.

Administratör/Marknadsförare/Pedagog, Göteborg

Jag har lång erfarenhet av försäljning och marknadsföring av skol-IT, studieadministration, teknisk utbildning och läkemedel där mina färdigheter inom rådgivande försäljning och relationsmarknadsföring byggts upp med goda resultat. Utbildad inom projektledning och key account management och van att sy ihop projekt och affärer, förhandla och skapa samarbeten. Även erfarenhet av koordinering och administration av främst utbildning. Grundutbildad gymnasielärare i engelska och tyska - språk och kommunikation är ett stort intresse!

Administratör/Sekreterare, Halland och Västra Götaland

Lång och bred erfarenhet inom administrativa uppgifter och studentkontakter. Har jobbat med utbildningsadministration och administrativt stöd till chefer och kollegor, skött ekonomi såsom löpande (om)kontering av fakturor och hantering av kund- och leverantörsfakturor, men även diariearbete, arkivering och inköp med goda IT-kunskaper i Office, hemsida, GUL, GUBAS, hemsida och andra förekommande IT-system på Universitet. Har även arbetat med mötes- och reseadministration samt att skriva protokoll och mötesanteckningar.

Enhetschef/Beteendevetare, Västra Götaland

Fil. Kand. - Arbets och organisationspsykologi samt beteendevetenskaplig examen samt utbildad livscoach. Gedigen och bred erfarenhet som chef inom Socialtjänst och myndighet med över 14 års erfarenhet av att leda arbetsgrupper både operativt och strategiskt. Omfattande erfarenhet av verksamhetsfrågor, verksamhetsutveckling, personalfrågor, kompetens och värderingsstyrd rekrytering, arbetsmiljö och budgetarbete. 

HR/Chef/Strateg, Blekinge

Över 20 års erfarenhet av frågor inom områdena; arbetsmiljö, HR, miljö och tillgänglighet (funktionshinder). De senaste 10 åren har jag även arbetat med systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete och ISO standarden 14 001. Jag har erfarenhet av offentlig- och privatverksamhet.

Chef/Projektledare/Handläggare, Malmö

Erfaren och resultatinriktad chef och projektledare med hög kapacitet, stort engagemang och förmåga att strukturera. Har erfarenhet av ledarskap på distans, delat ledarskap samt av att leda i förändring (ändrade arbetssätt, nystart av verksamhet och omlokalisering av en myndighet). Drivit verksamhetsutveckling och digitaliseringsarbete inom offentliga sektorn, som projektmedarbetare, projektledare och som systemägare. Bred utbildning med bas i statsvetenskap, nationalekonomi och juridik.

Teamledare/Chef/Tolk, Malmö

En engagerad och driven person med sju års erfarenhet som chef och ledare både inom den privata och den offentliga sektorn. Ytterligare sju års erfarenhet som egenföretagare. Lång erfarenhet av samordning, coachning och kompetensutveckling, samt breda kunskaper inom förändringsarbete, samverkan och organisationsutveckling.

Byråassistent/fältintervjuare/registrator, Göteborg

Lång erfarenhet inom administrativa uppgifter samt interna- och externa kundkontakter. Har jobbat med administrativt stöd till chefer, fakturahantering, kostnadsuppföljning, föra statistik, dokumentation av diverse uppgifter i olika datasystem, arkivarbete, posthantering, inköp samt i övrigt förekommande administrativt arbete. Mycket god telefonvana och stor erfarenhet av telefon- och besöksintervjuer.

Programmerare/ Databasadministratör/ IT-samordnare, Malmö

Lång och bred erfarenhet i SAS och SPSS programmering. Senast fem år som SPSS och SAS programmerare med datautplock för två stora kliniska studier och dess subkohorter för forskare. Lika delar SAS programmering och data koordinering i kliniska prövningar till läkemedelsföretag under 10 år från ett CRO, Contract Research Organisation.
Teamledare/avdelningschef/tolk/mag.ex ledarskap och organisation, Malmö
En engagerad och driven person med sju års erfarenhet som chef och ledare både inom den privata och den offentliga sektorn. Ytterligare sju års erfarenhet som egenföretagare. Lång erfarenhet av samordning, coachning och kompetensutveckling, samt breda kunskaper inom förändringsarbete, samverkan och organisationsutveckling.

Handläggare/konsult/ingenjör, Malmö

Erfarenhet inom statlig och kommunal verksamhet som handläggare och utredare. Arbetat med att skriva avtal, diarieföra, uppdatera i olika databaser, kundsupport, fakturering m m. Goda kunskaper avseende hantering av olika datorprogram. Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad.

Assistent, receptionist, Gävle

Många års erfarenhet inom administrativa uppgifter och kundkontakter. Har jobbat med administrativt stöd till handläggare, bemannat receptionen och enhetens telefon, posthantering och registrering, bokat biljetter och arkivering.

Teamledare/handläggare/beslutsfattare, Boden

Lång erfarenhet av myndighetssektorn och kvalificerat muntligt och skriftligt utredningsarbete. Erfarenhet av att leda och utveckla grupper och individer samt driva förbättringsarbete. Chefsstöd i frågor rörande operativt ledningsarbete, kompetens, arbetsmiljö, arbetsbelastning, mål och planering. Legitimerad lärare i samhällskunskap och religion för åk 7-9, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning.

IT/support/ekonomi/controller, Luleå

Lång och bred erfarenhet inom ekonomi och IT-support. Stor erfarenhet av kundkontakter. Arbetat med på en ekonomiavdelning förekommande arbetsuppgifter i 5 år, och inom IT med diverse saker, 18 år. Främst support inom IT. Stor förståelse både från ekonomiska intressen och även från tekniska aspekter sett. Arbetat i en stor myndighet med många olika datasystem. Deltagit i ett projekt för att och upphandla ett ärendehanteringssystem. Arbetat i projekt med att vara med och utveckla och bygga upp ett verksamhetssystem.

Kontakta oss om du är intresserad och vill veta mer.

 

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp