Två kvinnor samtalar

Kandidater i övriga landet

Just nu hittar du exempelvis jurister, administratörer, systemutvecklare, handläggare, projektledare och fysioterapeuter i vår kandidatbank.

Personal- och ekonomiadministratör, Jönköping                           
Jag har erfarenhet av lönehantering och ekonomi samt andra administrativa arbetsuppgifter. Support till medarbetare och chefer har jag stor erfarenhet av både med personalfrågor och ekonomi. Jag har även jobbat med diariearbete, inköp och behörighetsbeställningar bland mycket annat. Har goda kunskaper i Office, Hogia, Wisma och Fortnox.

 

Handläggare, Jönköping                                                                   
Lång erfarenhet att utreda, handlägga, granska och besluta ärenden. Möta och samtala med sökande eller andra intressenter för att delge beslut. Hantera ärendeadministration, akter och handlingar som har kommit in eller upprättats för ärendet. Lämna information om processer, hjälp vid allmänna frågor och identifiera och hantera eventuella särskilda behov hos sökande.

 

Assistent/receptionist, Kalmar                                                         
Längre erfarenhet inom administrativa arbetsuppgifter och kundkontakter. Har 6 års erfarenhet på statlig myndighet med arbetsuppgifter som reception, diarieföring, posthantering, arkivering, skanning ID-handlingar. Mycket god telefonvana med 2,5 års erfarenhet av samtal och mejl förbesvarande. Stor kunskap i Unit4/Agresso, Palasso Word och ärendehantering.

 

Assistent/registrator/receptionist, Kalmar                                     
Lång och bred erfarenhet inom administrativa uppgifter och kundkontakter. Skött ekonomi såsom kund- och leverantörsreskontra, men även diariearbete, arkivering, inköp. Även receptions- och telefonväxelarbete. Varit arbetsmiljöombud med stort samarbete med chefer och även teknikstöd.

 

Ekonomiassistent/Administratör, Kalmar                                       
Lång och bred erfarenhet inom ekonomi, administrativa uppgifter och kundkontakter. Har jobbat med ekonomi såsom bokföring, löner, budget, kundmottagning mm, inom åkeri, fastighet och biluthyrning. Som administratör har jag jobbat med hantering av post, gruppbrevlåda och arkivering. Att registrera kopiera, scanna, expediera handlingar. Att skicka kallelser och mötesbokningar samt att beställa tolkar och översättningar.

 

Arkivassistent/assistent, Karlskrona                                                
Har arbetat med ekonomi och personalregistrering, diarieföring och posthantering. God datakunskap. Arbetar just nu som arkivassistent med scanning arkivering kundkontakter av fotobeställningar där vi arbetar i registerprogrammet Primus.

 

Teamledare/handläggare/administratör, Karlstad                         
Lång erfarenhet av kundservice och hantering av externa kontaktnät. Jobbat mycket med administrativa arbetsuppgifter med allt ifrån posthantering till utredningsarbete. Har mycket god datorvana och har en god förmåga att förstå och sätta mig in i nya system. Har en examen som IP-paralegal

 

Jurist/handläggare/teamledare, Malmö                                                               
Jurist med bred grund inom förvaltningsrätt och myndighetsutövning. Lång erfarenhet av verksamhetsuppföljning, ledningsgruppsarbete, metodutveckling samt arbetsledning genom ett coachande ledarskap. Resultatorienterad person som motiveras av att analysera och utveckla processer, med stor kompetens inom utbildnings- och förbättringsarbete.

 

Ekonomicontroller/ekonomiassistent/handläggare, Malmö                               
Lång och bred erfarenhet av analys, budgetering, prognostisering och administration. Har varit stöd åt chefer i olika positioner gällande medelsfördelning, budget, prognos men även skriva beslut och olika ansökningar, t.ex medel från annan myndighet. Granskning av sökta medel samt redovisat ev. sökta medel till berörd myndighet. Har även varit sak-ansvarig för s.k. utvecklingsmedel.
Har även arbetat i bokningssystem SIRVOY och VISMA förening (och VISMA 500.)

 

Systemutvecklare/IT, Malmö                                                                                 
Som systemutvecklare har jag genomfört ett otal arbetsuppgifter bland annat, förstudie av nya teknologier, utvärdering av produkter, framtagning av funktion-, implementation-, och test-specifikationer, dokumentation, paketering, produktifiering, test och verifiering av programvara, databasutveckling, datatransformering och fullstack webbapplikations utveckling och systemförvaltning.

 

Socialkonsulent/handläggare, Skövde                                                                  
Utbildad socionom. Arbetat med integration i kommun. Arbetat som socialkonsulent. Har stort intresse av hälsa, kost och motion och vill gärna arbetat med något inom den branschen.

 

Handläggare/projektsamordnare/löneadministratör, Strömstad                       
Tidigare arbete har gett mig erfarenheten att jobba med olika former av administration i roller som koordinator för internationella studenter, webbadministratör, samordning och marknadsföring av konferenser, administrativa stöd till gruppchef och avdelningen med användning av olika data-system. Jag har nyligen avslutat en utbildning till Lönekonsult.

 

Ekonomiadministratör/Registrator/Administratör, Sundsvall       
Lång erfarenhet inom ekonomiadministration och registratur. Stöd till chefer och kollegor. Jobbat med inköp och arkivering. Program som jag arbetat i är Agresso, Raindance, DFS, Skapa, Visma, Heroma, Palasso.

 

Sektionschef/projektcontroller/handläggare/, Umeå                                                    Lång och bred erfarenhet inom administrativa uppgifter och kundkontakter. Har jobbat med administrativt arbete, skött ekonomi och budget i ledande ställning. Har också haft personalansvar som varandes chef i 5 år.

 

Fysioterapeut, Umeå                                                                                               
Jag är utbildad fysioterapeut med ca 16 års erfarenhet inom bl a statlig myndighet, privat företag samt offentlig sektor. Jag har arbetat med Arbetslivsinriktad rehabilitering (utredning och bedömning), arbetsmiljöfrågor och ergonomiska riskbedömningar. Har även vana av ergonomiska och kognitiva anpassningar ute på arbetsplatser. I min profession så ingår det även att kunna hantera olika datorsystem och mätmetoder.

 

Kundvärd/assistent/butikssäljare, Vänersborg                               
Jag har huvudsakligen tjänstgjort i kundmottagningen. Där hjälper jag kunderna att skriva in sig digitalt samt använda digitala tjänster. Ger även allmän information och tar emot handlingar. Handlägger hemutrustningslån och har kartläggningssamtal, jag utför också olika administrativa uppgifter såsom diarieföring, scanning, registrering av handlingar mm

 

Universitetsadjunkt/kommunikatör, Västra Götaland                                         
Har arbetat som universitetsadjunkt i cirka 15 år. Kandidat-och magisterexamen i informatik. Har breda kunskaper inom IT-området, främst inom digital design. Har även kunskaper inom området vård-och omsorgsinformatik.

 

Ekonomiassistent/chefsassistent/IT, Örebro                                  
Jag har god datorvana och har arbetat med service gentemot interna användare.Arbetade med utveckling av interna processer och internt utredningsarbete, intern service, inköp, licenshantering. Som chefsassistent var min främsta arbetsuppgift var att fungera som chefsstöd, skriva protokoll, ekonomiadministration, fakturahantering, leveranskontroll och beställning i Raindance. Jag har också arbetat som administratör, diarieförde, registrerade inkomna handlingar, posthantering, scanning, dokumenthantering. Jag har arbetat med bland annat Word, Excel, Powerpoint, Sharepoint, Raindance, Diariet, Qualiware, Sitevision

 

Chef/IT, Östersund                                                                                                  
Jag har under hela yrkeslivet arbetet och verkat inom IT branschen, inom drift och förvaltning, programmering och utbildning. Redan tidigt fick jagen personalledande befattning, och har nu nästan 40 års erfarenhet av att leda IT avdelningar på olika nivåer och storlekar. Under flera år har detta arbete bedrivits huvudsakligen på global och Europanivå, men även i andra delar av världen.