Kandidater i övriga landet

I vår kandidatbank representeras många olika kompetenser och yrkesområden. Här är ett axplock av de kandidater som finns i vårt nätverk just nu.

Handläggare/fältintervjuare, Göteborg

Lång och bred erfarenhet av administrativa och kundrelaterade arbetsuppgifter, som handläggare på Migrationsverket, innefattande arbete inom mottagning, återvändande, polisöverlämnande, ensamkommande barn. Kontaktperson för arbete mot människohandel. Speditör, utredare inom kommunal stadsdelsförvaltning, domstolssekreterare.

Byråassistent/fältintervjuare/registrator, Göteborg

Lång erfarenhet inom administrativa uppgifter samt interna- och externa kundkontakter. Har jobbat med administrativt stöd till chefer, fakturahantering, kostnadsuppföljning, föra statistik, dokumentation av diverse uppgifter i olika datasystem, arkivarbete, posthantering, inköp samt i övrigt förekommande administrativt arbete. Mycket god telefonvana och stor erfarenhet av telefon- och besöksintervjuer.

Programmerare/ Databasadministratör/ IT-samordnare, Malmö

Lång och bred erfarenhet i SAS och SPSS programmering. Senast fem år som SPSS och SAS programmerare med datautplock för två stora kliniska studier och dess subkohorter för forskare. Lika delar SAS programmering och data koordinering i kliniska prövningar till läkemedelsföretag under 10 år från ett CRO, Contract Research Organisation.
Teamledare/avdelningschef/tolk/mag.ex ledarskap och organisation, Malmö
En engagerad och driven person med sju års erfarenhet som chef och ledare både inom den privata och den offentliga sektorn. Ytterligare sju års erfarenhet som egenföretagare. Lång erfarenhet av samordning, coachning och kompetensutveckling, samt breda kunskaper inom förändringsarbete, samverkan och organisationsutveckling.

Ekonom/administratör/arkivarie/mag. ex. ekonomi, Malmö

Ambitiös och resultatorienterad ekonom med fem års erfarenhet inom ekonomi/utredningar samt har jag även tre års erfarenhet av administrativa uppgifter. Tycker om att analysera och lösa avancerade problem i både teamet och självständigt, är stresstålig och har tillräcklig snabb inlärningsförmåga att ta till mig nya uppgifter.

Handläggare/administratör, Malmö

Under de senaste åren har jag rest mycket och haft olika administrativa befattningar där respekt, tydlighet, hög arbetsmoral och arbetsdrift är några av de viktigaste grunder man ska ha för att lyckas. För mig är det viktigt att jobba utifrån andra individers behov och jag börjar med att skapa förtroende genom att visa respekt, vara hjälpsam, tydlig och tålmodig. Jag är snabblärd, lösningsorienterad, strukturerad och känner mig trygg i både att jobba självständigt och i team. Att ta ett eget initiativ faller sig naturligt för mig, liksom att ta ansvar för mitt arbete och att hantera stress.

Handläggare/konsult/ingenjör, Malmö

Erfarenhet inom statlig och kommunal verksamhet som handläggare och utredare. Arbetat med att skriva avtal, diarieföra, uppdatera i olika databaser, kundsupport, fakturering m m. Goda kunskaper avseende hantering av olika datorprogram. Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad.

Statsvetare/internationell ekonomi, Karlstad

Statsvetenskaplig bakgrund med kompletterande studier inom Juridik.
Jag har sex års erfarenhet från arbete som handläggare och senare beslutsfattare inom asyl. Som beslutsfattare utreder, handlägger och fattar jag beslut i migrationsärenden enligt utlänningslagen samt relevant lagstiftning. Jag upprätthåller, inhämtar och sprider kunskap internt. En stor del av min tid handleder jag handläggarna i egenskap av expert och hjälper de i ärendehanteringen. Jag är pedagogisk och tydlig och kan anpassa budskap till mottagarens förutsättningar.

Teamledare/handläggare/beteendevetare, Uddevalla

Beteendevetare som har bred erfarenhet från statliga tjänster, både som handläggare och teamledare. Tjänsterna har inneburit perioder med mycket hög arbetsbelastning vilket ställt stora krav på samarbete och eget ansvar. Har ansvarat för planering, uppföljning och schemaläggning, men har också haft egna ärenden och daglig kontakt med andra myndigheter och aktörer. Jag är van att samordna och strukturera och trivs i den rollen.
Jag är driven, effektiv och har lätt för att ta till mig ny kunskap vilket gör att jag ofta får saker ur händerna. Jag trivs när det är mycket att göra och är inte rädd för nya situationer.

Assistent/telefonförsäljare, Gävle

Flera år som administrativ assistent på Migrationsverket med erfarenhet av reception, telefon samt foto och Fingeravtrycksupptagning. Arkivering av ärenden innefattas också i befattningen.

Assistent, receptionist, Gävle

Många års erfarenhet inom administrativa uppgifter och kundkontakter. Har jobbat med administrativt stöd till handläggare, bemannat receptionen och enhetens telefon, posthantering och registrering, bokat biljetter och arkivering.

Teamledare/handläggare/beslutsfattare, Boden

Lång erfarenhet av myndighetssektorn och kvalificerat muntligt och skriftligt utredningsarbete. Erfarenhet av att leda och utveckla grupper och individer samt driva förbättringsarbete. Chefsstöd i frågor rörande operativt ledningsarbete, kompetens, arbetsmiljö, arbetsbelastning, mål och planering. Legitimerad lärare i samhällskunskap och religion för åk 7-9, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning.

IT/support/ekonomi/controller, Luleå

Lång och bred erfarenhet inom ekonomi och IT-support. Stor erfarenhet av kundkontakter. Arbetat med på en ekonomiavdelning förekommande arbetsuppgifter i 5 år, och inom IT med diverse saker, 18 år. Främst support inom IT. Stor förståelse både från ekonomiska intressen och även från tekniska aspekter sett. Arbetat i en stor myndighet med många olika datasystem. Deltagit i ett projekt för att och upphandla ett ärendehanteringssystem. Arbetat i projekt med att vara med och utveckla och bygga upp ett verksamhetssystem.

Handläggare/Fil. kand. internationell freds- och konflikthantering, Boden

Van utredare med fil.kand. i Internationell kris och konflikthantering. Nyfiken och prestigelös. Har vana av arbetsmiljöfrågor, fackligt arbete, förhandling, risk och sårbarhetsarbete. Bra på att driva komplexa ärenden, utreda och sammanställa stora mängder information. Objektiv och professionell.

Kontakta oss om du är intresserad och vill veta mer.

 

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp