Exempel på kandidater i Stockholm och Uppsala

I vår kandidatbank representeras många olika kompetenser och yrkesområden. Här är ett axplock av de kandidater som finns i vårt nätverk just nu.

Statsvetare/Utredare/Projektledare/Handläggare, Stockholm

Politices Magisterexamen i statsvetenskap med mångårig erfarenhet av arbete inom statlig sektor som utredare och projektledare. Fokusområde utbildning och arbetsmarknad i de nordiska länderna. Utbildning, arbete och praktik inom EU-projekt och finansiering. Stort nordiskt kontaktnät till tjänstemän i departement och myndigheter i Norden samt forskare. Erfarenhet av att arbeta med och kunskap om statistik, bearbetning och analys.

Administratör/Receptionist/Sekreterare/Vd-assistent/Inköpsassistent, Stockholm

Noggrannhet, precision och helhet är viktigt för mig. Jag tar ansvar för att en person / ett ärende tas emot på bästa sätt, blir klarlagt och förmedlas vidare till rätt person i organisationen samt att det följs upp, återkoppling är A och O. Har fingertoppskänsla gällande bemötande och service samt lång och bred erfarenhet av olika typer av administrativa uppgifter och kundkontakter. Jag gillar att ligga steget före och skapa effektivitet. Genom åren har de visat sig att jag har lätt att hitta förenklande lösningar. Det är kul att få växa in i nya roller och bolla ”nytänk”. Ingår f n även i en flyttgrupp p g a omlokalisering.

IT-koordinator/Testledare/Support, Stockholm

Har en bakgrund som data kommunikationstekniker med bred erfarenhet inom IT. Allt från support/service desk, datakommunikation, databaser och program till krav, test och IT-koordination. Har de senaste åren fördjupat mig inom område test och testledning. Arbetar enligt Agila principer i enlighet med Scrum metodik. Kan i stort sätt alla förekommande Office program samt MS utvecklarprogram, som tfs, VisualStudios, SQL manager och TestManager.

Handläggare/Nationalekonom/Utredare, Stockholm

Lång och bred erfarenhet som projektledare och samordnare inom statliga myndigheter. Stor vana av att hålla ihop och utveckla processer, arbetsleda, ta fram beslut och beslutsunderlag, följa upp effekter. Stor vana av att träffa målgrupper och kunder och informera, dialogisera och samverka med dessa. Lång erfarenhet av att utveckla och administrera bidrag inom demokratifrämjande verksamhet och krisberedskap. Kandidatexamen från förvaltnings- programmet med inriktning nationalekonomi samt examen i arbetsmarknadskunskap och management.

Jurist/Handläggare, Stockholm

Jurist med notariemeritering från Förvaltningsrätten i Stockholm med starkt intresse och bred erfarenhet av offentlig rätt och med bakgrund inom statsvetenskaplig forskning i Storbritannien. Vill arbeta med juridisk utredning och rådgivning i det offentliga och därigenom bidra till samhällsnyttan samt få möjlighet till fördjupad rättslig kompetens.

Administratör/registrator/skribent/sekreterare, Stockholm

Språkvetare med erfarenhet från den akademiska världen och näringslivet. Certifierad registrator i december 2018. Mycket goda kunskaper i engelska och svenska. Bred erfarenhet av att arbeta med text och översättningar. Jag får saker gjorda, är mycket välorganiserad och har goda IT-kunskaper. Avdelningschef/Administrativ chef/Verksamhetsutvecklare, Stockholm Nyfiken och orädd ledare som brinner för utveckling. Jag har dubbla examina, en i ekonomi och en i systemvetenskap och har arbetat som chef inom båda dessa områden sedan 2003 på olika nivåer. Utveckling och effektfokus är självklarheter för mig. Jag har i mina olika roller oavsett verksamhet skapat förutsättningar för att verksamheten på alla nivåer ska ha ett stöd som kännetecknas av hög kostnadseffektivitet, hög regelefterlevnad och sist men inte minst av att vara ett bra stöd.

Administratör/Projektadministratör, Stockholm

Har lång och bred erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter och tidigare även med kunder. Är även van att arbeta med siffror då det varit genomgående under mina arbetsår och nu senast som projektadministratör med ekonomin som ansvar. Har goda kunskaper i Office och vissa i Visma och Agresso.

Statsvetare/Journalist/Kommunikatör/Projektledare/Utredare, Stockholm

Jag har jobbat i många år som redaktör och kommunikatör. Främst på myndighet och med barn- och ungdomsfrågor. Jag har även erfarenhet från dagspress och av att arbeta inom skolan. Jag är en skrivande person som tycker om att formulera budskap och skapa berättelser. Jag har en examen i statsvetenskap och en i journalistik. Har även arbetat som utredare, webbredaktör, med utbildningssatsningar och med utvecklingsprojekt inom webb.

Handläggare/Utredare/Administratör, Stockholm

Engagerad och noggrann med intresse för frågor som rör nationell säkerhet, väpnad konflikt och migration. Stark analytisk förmåga med betydande erfarenhet av akademiskt och juridiskt skrivande. Väsentlig vana av att bo utomlands och att verka i multikulturella sammanhang.

IT/Tekniker/Support, Stockholm

Arbetat med signalskydds sedan 2003. Sedan 2018 som signalskyddschef, inkl. systemop på flertal civila signalskyddssystem sedan 1995. IT stöd mot användare, rutinbeskrivningar Projektledning inom datahallsbygge och behörighetshantering. Säkerhetsarbete ingått indirekt. Driftsansvarig under 2 år

Chef/Projektledare/Verksamhetsutvecklare, Stockholm

Jag har jobbat under ca 15 år i gränssnittet mellan verksamhet och IT med syfte att utveckla och digitalisera olika verksamheter. Detta i roller som enhetschef, chefsarkitekt, leadarchitect, verksamhetarkitekt, i både linje och projekt. Jag har även haft chefsroller med budget och personalansvar och suttit med i ledningsgrupper.

Ekonom/Controller/Projektledare/Redovisningsekonom, Stockholm

Flerårig erfarenhet av beredning och handläggning av stöd. Granskning av projektredovisningar och föredragande till beslut. Kontroll av efterlevnad LOU, statsstödsregler och intressekonflikter. Revision och kontroll av följsamhet mot beslut samt kostnadseffektivt projekt genomförande. Ekonomie magisterexamen genom samhällsvetenskapliga programmet. Företagsekonomi, fördjupning i redovisning och marknadsföring. Högskoleexamen i statsvetenskap och informatik (- Java programmering).

Statsvetare/handläggare/teamledare, Västra Götaland eller Stockholm

Jag har ett par års erfarenhet från utrednings- och ledarskapsarbete. Mina senaste fem år har jag gjort på Migrationsverket, som handläggare samt teamledare. Jag har ett särskilt intresse för utredning och jag tycker om att utreda, analysera och se samband. Jag har också en mycket god erfarenhet av att leda och fördela samt följa upp arbetsuppgifter. Jag deltar ständigt i förbättringsarbetet vad gäller metod och arbetssätt samt bidrar till verksamhetens utveckling mot effektivare och rättssäkrare handläggning.

Upphandlare/projektledare, Stockholm

Kommersiell och resultatinriktad biolog med förmåga att fånga upp organisationens behov och omforma det till en handlingsplan med konkreta och mätbara mål. Arbetar bäst i grupp och leder gärna arbetet och gruppen.

Utredare/verksamhetsutvecklare, Stockholm

Samhällsvetare med lång erfarenhet som utredare i statsförvaltningen. Arbetat på central nivå inom skilda områden såsom socialförsäkringen och marknadskontroll och tillsyn av tekniska produkter. Bland annat involverad i uppföljning, omvärldsanalys och föreskriftsarbete. Deltar i europeiskt samarbete och har under sex år varit ordförande i arbetsgrupp knuten till EU-kommissionen. Engagerad i språket i myndighetstexter för att mottagaren ska sättas i fokus.

Kommunikatör/grafisk formgivare, Stockholm

Jag är en serviceinriktad grafisk formgivare med erfarenhet av ansvar för grafisk produktion och beställningar av externa tjänster inom statlig organisation. Är van att följa en grafisk profil och att vägleda andra i dess innehåll. Adobe InDesign, Photoshop och Illustrator, Acrobat Pro och Office är mina huvudsakliga arbetsredskap. Jag levererar original för tryck och/eller digitala kanaler. Jag trivs med att vara del av ett team och att ta stort ansvar för mina egna uppdrag.

Bibliotekarie, Stockholm

Helhetssyn i detaljarbete, noggrann och systematisk, problemlösare, Libirskatalogisering, Lokala system, digitalisering flerstegsprocess, ansökningar forskningsinfrastruktur, upphandlingsarbete. Prestigelös informationsförmedlare med kundfokus.

Marknadskommunikatör, Stockholm

Jag har gedigen erfarenhet av marknadskommunikation. Arbetet har innefattat bland annat kommunikationsstrategi, marknadsplan- och aktivitetsplan, planering, genomförande, uppföljning och analys av både små och stora rikstäckande kampanjer i de flesta media. Jag har också fungerat som redaktör för uppdateringar på webbplats i Episerver. Framtagning av olika trycksaker och marknadsmaterial. Löpande kontakt med och beställare mot reklambyrå och mediabyrå,, ansvar för marknadsbudgeten samt arbete med offentliga upphandlingar. Har mycket goda kunskaper i Office och kunskap i Adobe-programmen.

 

Kontakta oss om du är intresserad och vill veta mer.  

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp