Man på bild

Kandidater i Stockholm och Uppsala

Just nu har du exempelvis kommunikatörer, handläggare, projektledare, jurister, administratörer, psykologer och controller i vår kandidatbank.

Administratör/assistent, Stockholm                                                
Mångårig erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig förvaltning främst chefsstöd. Goda kunskaper i Office, Outlook, Agresso, SharePoint m. fl. administrativa system.  Erfarenhet från privat verksamhet inom bank och finans.  Van att arbeta med elektroniska kalendrar och digitala möten samt språk- och textgranskning. Fakturahantering, resebokningar, diarieföring, arkivering m.m.

 

Administratör/sekreterare, Stockholm                                           
Mycket lång erfarenhet av diverse olika administrativa uppgifter såsom kursadministration, samordning av forskningsansökningar, ekonomi, HR, arrangemang av möten, mm. Har även arbetat i en rad olika datorprogram som t ex Agresso och Primula.

 

Administratör/receptionist/registrator, Uppsala                            
Gedigen erfarenhet av administrativt arbete, kundtjänst och reception, från både privat näringsliv och offentlig sektor. Jag jobbar gärna med service och kundkontakter och gillar verkligen att hjälpa till och hitta lösningar. Social och utåtriktad som person. Kundvård och positivt bemötande är viktigt och det är jag bra på. Lång erfarenhet av olika datasystem- och affärssystem som Agresso, Hogia m.fl. En period som registrator.

 

Bildassistent/Vd-assistent/registrator, Stockholm                         
Jag har lång erfarenhet av att arbeta inom kultur och museisektorn, senast med bildsamlingar, bildförmedling och bildregistrering. Samlingsförvaltning. Service till forskare. Research. Kontakter med frågeställare både nationellt och internationellt. Redaktionell medarbetare i årsbok. Informations- och kassaarbete vid behov m.m.  Nyligen vidareutbildat mig till certifierad registrator. I botten har jag en kandidatexamen inom konst- och kulturområdet. Jag har viss erfarenhet av diarieföring och lång erfarenhet av arbete i databaser bl a databasen Primus.

 

Bokningskoordinator/museipedagog/registrator, Stockholm       
Jag har lång erfarenhet från arbete i museum. Både som pedagog, administratör och registrator. Jag har ansvarat för bokningar av visningar, event och andra arrangemang som t.ex, studiebesök, press och filmteam och bröllop. Mitt arbete har förutom att vara noggrann och kommunikativ mot våra gäster också inneburet ett omfattande logistiskt arbete, såsom bokning av pedagoger, miljöer,fakturering och utveckling av bokningssystemet.

 

Chef/verksamhetsutvecklare                                                           
Femspråkig civilekonom och entusiastisk ledare med fokus på hög kvalitet, tillväxt och okonventionella lösningar. Mångårig och bred erfarenhet av verksamhetsetablering och -utveckling samt nätverksbyggande inom privat och offentlig sektor. Energisk person med stor internationell erfarenhet och goda kunskaper inom interkulturell kommunikation.

 

Chef/HR/Admin.chef, Stockholm                                                     
Lång och bred erfarenhet inom personalfrågor, administrativa uppgifter, ledning och kundkontakter. Har arbetat flera år som chef med personalansvar och ansvarat bl.a för budget och resultat, operativa och strategiska personalfrågor, lokal- och säkerhetsfrågor, fastighetsförvaltning samt områden som diariearbete, arkivering, IT och inköp. Har goda IT-kunskaper i såväl Office, Agresso som W3D3.

 

Controller/redovisningsansvarig/civilekonom, Stockholm            
Magisterexamen i företagsekonomi med många års erfarenhet av ekonomi inom redovisning och verksamhetsstyrning, med god vana av prognosarbete, budgetering, rapportering, utredningsarbete, utvecklingsarbete, interna/externa kontroll och analyser, chefsstöd i samtliga ekonomifrågor och presentation av utfall och lägesrapport till ledning.

 

Forskningsassistent/universitetslektor, Stockholm                                              
Magisterexamen i mikropaleontologi (palynologi) och arbeten vid universitet som forskningsassistent, amanuens och lektor. Undervisat i en rad geologiska-paleontologiska ämnen och publicerat flera vetenskapliga studier. Har jobbat med utbildningsassistans, forskningsassistans inklusive laboratoriearbete och analyser, digitalisering och övrigt musealt arbete. Har god erfarenhet av arbete med databaser, med programmen i Officepaketet och Adobe Photoshop, men även erfarenhet av Agresso, Palasso och Primula. God vana av fotografering.

 

Fotograf /registrator, Stockholm                                                     
Kulturintresserad registrator/administratör med mångårig erfarenhet av fotografering, bildhantering, digitalisering samt registrering av föremål, uppdateringar och tillägg till äldre föremålsposter i samlingsförvaltningens databas. Certifierad Registrator.

 

Fotograf/konstvetare/pedagog, Stockholm                                    
Fotograf med erfarenhet inom både kommersiell fotografering och inom fotoutbildning. Jobbade nästan 10 år som fotolärare med ansvar för både teoretiska och praktiska ämne. Har studerat 90 poäng Konstvetenskap, förutom 120 poäng kommunikation och reklam och 160 poäng Professionell fotografi. Har jobbat som Guide/Värd på museet där jag bland annat har fotograferat för museets sociala medier och websida. Deltog i olika pedagogiska uppdrag som visningar och utbildning av nyanställda. Har jobbat aktiv med de tre språk jag talar: svenska, engelska och spanska.

 

Fotograf/föremålsregistrator/administratör, Stockholm               
Kulturintresserad registrator/administratör med mångårig erfarenhet av fotografering, bildhantering, digitalisering samt registrering av föremål, uppdateringar och tillägg till äldre föremålsposter i samlingsförvaltningens databas.  Certifierad Registrator.

 

Handläggare/registrator/administratör, Uppsala                           
Lång och bred erfarenhet inom administration. Har arbetat med kundkontakter/medlemsservice inom skilda områden så som hundutställningar, hyresgäströrelsen och på arkitektkontor. Har jobbat på statlig myndighet som registrator med ansvar för diarieföring men också fakturakontroll och inköp samt leverantörskontakter inom lokalvård och personalvård. Alltid med fokus på god förvaltning. Älskar språk, litteratur och kultur.

 

HR/Chef/Personalkonsult, Stockholm                                             
Erfaren processledare i utvecklings- och förändringsledning på individ-, grupp- och organisationsnivå. Jag är van att samarbeta över organisatoriska och yrkesmässiga gränser. Har under snart 20 år arbetat inom hela HR-panoramat. Jag är legitimerad lärare och har mångårig erfarenhet av att undervisa och föreläsa.

 

Journalist/kommunikatör/redaktör/pressansvarig, Stockholm                          
Jag är journalist med examen från JMK i Stockholm och nära 20 verksamma år i yrket. Nu jobbar jag som redaktör och pressansvarig, en tjänst som innebär en lång rad arbetsuppgifter av olika slag inom kommunikation. Allsidig, flexibel, lyhörd, snabb. Teknisk kunskap: Squarespace, Wordpress, Photoshop, Office-paketet, Rule (nyhetsbrevsprogram), Retriever (mediabevakning), Cision (pressutskick). Kommer att gå kurs i InDesign, Photoshop samt Illustrator under våren 2021. Van hanterare av sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) samt Google analytics.

 

Jurist/teamledare/enhetschef/handläggare, Stockholm               
Jag har en bred erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter med medarbetarsamtal, rekrytering och lönesättning från min tidigare tjänst som biträdande enhetschef inom äldreomsorgen. Jag lärde mig också vikten av att förankra beslut, hitta balans och hantera konflikter.

 

Kommunikatör/civilingenjör/projektledare/IT                               
Jag har gedigen yrkeserfarenhet inom informationsdesign, användbarhet/UX (13 år) och projektledning (10 år). Jag har stor erfarenhet av att skriva, är bra på det och har god känsla för färg och form. Jag trivs med ett arbete där användarna och verksamhetsnyttan är i fokus och att vara länken mellan verksamhet och IT/teknik. Som person är jag ansvarstagande, strukturerad, målfokuserad och noggrann.  Jag är rak och tydlig i min kommunikation och har lätt för att samarbeta. Jag kommunicerar obehindrat på svenska och engelska både skriftligt och muntligt.

 

Kommunikatör/pressekreterare/skribent, Stockholm                                         
Kreativ och snabb skribent som levererar intressanta texter i god tid före deadline. Erfaren pressekreterare med förkärlek för livesändningar i radio och tv. En bra radioröst som producerat ett antal poddintervjuer.

 

Koordinator/receptionist, Stockholm                                              
Jag har jobbat de senaste 12 åren på museet som resurskoordinator. Jag har stor och bred erfarenhet från servicebranschen. Har jobbat med timanställda och skött allt från schemaläggning, rekrytering, introduktioner, utbildningar samt tidsrapporteringar. Har även varit receptionsansvarig samt gruppledare över alla våra timanställda värdar. Flera år jobbat med kundkontakter samt administrativa uppgifter.

 

Marknadschef/projektledare/kommunikatör, Stockholm             
Gedigen erfarenhet av marknadsföring och kommunikation. Har arbetat på både byrå- och kundsidan och även drivit egen reklam- och PR-byrå. Har arbetat med de flesta branscher, alltifrån stora kända varumärken till start-ups. Utbildad kommunikatör(projektledare) och copywriter på Berghs School och Communication och har arbetat i roller som marknadschef, projektledare, kommunikatör och som entreprenör. Jag behärskar allt från idé, strategi, projektledning och genomförande, även budget- samt personalansvar.

 

Projektledare/chef/utredare, Stockholm                                        
Mångårig och bred erfarenhet som projektledare, koordinator, sektionschef och administratör. Främst inom högskoleområdet med inriktning på samverkan (fokus på verksamhetsutveckling, samordning och kommunikation). Också inom mångfald/breddad rekrytering. Har motsvarande en kandidat i humaniora, främst idéhistoria.  

 

Projektledare/tekniker, Stockholm                                                                       
Projektledare och samordnare med 10 års erfarenhet av att flytta samlingar till museer. Specialist på transport, logistik, packning och säkerhet. Söker mig till projektledarrollen med magasinering / flytt / logistik.

 

Psykolog, Stockholm                                                                         
Jag har arbetat konsultativt med att stödja och hjälpa både handläggare och arbetsgivare. I mina arbetsuppgifter ingick det även stödsamtal, psykosocialt anpassningsstöd och vägledning till arbetssökande, samt arbetspsykologiska utredningar. Jag har samarbetat med andra professioner såsom socialkonsulenter och arbetsterapeuter, samt andra samverkanspartner såsom vården och Försäkringskassan.   

 

Rådgivare/projektledare/analytiker, Stockholm                            
Jag har större delen av mitt yrkesverksamma liv haft förmånen att få arbeta med innovation och entreprenörskap inom områden som hälsa, sjukvård och Life science. Har under senare år framför allt arbetat som projektledare och innovationsrådgivare inom universitetssfären. Läkarexamen och ekonomexamen, men har även läst och arbetat med medicinsk teknik i olika former. Utöver konkret innovationsrådgivning och stöd till innovationsutveckling har jag arbetat en hel del med att kommunicera och inspirera till innovation och entreprenörskap. Målgrupper har till stor del varit forskare, studenter och anställda i sjukvården. Jag har även arbetat med samverkan mellan akademi och näringsliv. Jag har arbetat både med kommersiell innovation och social innovation.

 

Sektionchef/projektledare, Stockholm                                            
Jag beskrivs som driven med en förmåga att få med mig människor runt omkring mig. Min sociala kompetens är stark och jag delar gärna med mig av erfarenhet och kunskap. Min kommunikation är rak och tydligt och jag är inte rädd för att ta tag i besvärliga situationer. Att pröva nya lösningar och metoder på ett metodiskt och strukturerat sätt är naturligt för mig, och jag har hög arbetskapacitet. Jag har också förmågan att sätta realistiska mål. Mitt ledarskap är tryggt, och jag leder andra genom värderingsbaserat självledarskap. Jag är både uppgifts orienterad och relationsorienterad i mitt operativa arbete. Mitt ledarskap är autentiskt och jag beskrivs som pålitlig både från medarbetare och från chefer.

 

Systemutvecklare/civilingenjör, Stockholm                                    
Jag har ca fyra års erfarenhet av testning av programvara och över 25 års erfarenhet av programmering / systemutveckling. I grunden är jag civilingenjör, Teknisk Fysik KTH, samt har en (KY-) utbildning Systemutveckling med Java. De senaste fyra åren har jag främst jobbat med test av bland annat mjukvara, SQL-programmering, statistikuttag, och teknisk dokumentation samt diverse administrativa uppgifter knutet till IT.

 

Teamledare/handläggare, Stockholm                                              
Positiv, driven och engagerad ledare med internationell arbetserfarenhet. Mitt nuvarande arbete som teamledare innebär att ha operativt ansvar för verksamheten och även stötta enhetschefen i den strategiska styrningen. Jag har över 8 års erfarenhet av att arbeta inom myndighetssektorn. Jag är van att anpassa mig till verksamhetsförändringar och nya arbetsuppgifter. Arbetat som handläggare och har erfarenhet av att arbeta med muntliga utredningar samt handläggning utifrån olika lagstiftningar. Jag har en magisterexamen i Statsvetenskap och har även läst några kurser inom Global utveckling och Företagsekonomi.

 

Utredare/analytiker/controller/administrativ chef, Uppsala         
Lång bred erfarenhet från arbete i stabsfunktioner (planeringschef, administrativ chef, controller) inom staten.  Erfarenhet från verksamhetsplanering, -uppföljning, -utveckling, -analys, intern styrning och kontroll, budgetarbete, framtagande av årsredovisning och budgetunderlag, personal- och ekonomiskt ansvar för verksamhet.  Analytisk, driven och strategisk.

 

Verksamhetschef/jurist, Stockholm                                                 
Lång och bred erfarenhet av arbete som chef inom offentlig myndighet. Har ansvarat för personal, budget, ledning och organisation. Utveckling och avveckling. Även ansvarat för enhet som processat för myndigheten i förvaltningsdomstol samt hantering av utlämnande av allmänna handlingar och sekretessfrågor.