Exempel på kandidater i Stockholm och Uppsala

I vår kandidatbank representeras många olika kompetenser och yrkesområden. Här är ett axplock av de kandidater som finns i vårt nätverk just nu.

Statsvetare/handläggare/teamledare, Västra Götaland eller Stockholm

Jag har ett par års erfarenhet från utrednings- och ledarskapsarbete. Mina senaste fem år har jag gjort på Migrationsverket, som handläggare samt teamledare. Jag har ett särskilt intresse för utredning och jag tycker om att utreda, analysera och se samband. Jag har också en mycket god erfarenhet av att leda och fördela samt följa upp arbetsuppgifter. Jag deltar ständigt i förbättringsarbetet vad gäller metod och arbetssätt samt bidrar till verksamhetens utveckling mot effektivare och rättssäkrare handläggning.

Personal- och ekonomiadministratör/Avdelningsadministratör, Stockholm

Jag har flerårig vana som administratör, har varit egen företagare och är flexibel och bra på att organisera, pratar och förstår engelska obehindrat.
I mina arbeten har jag lärt mig att prioritera, administrera och ha fullständig kontroll. Att utforma och utveckla administrativa rutiner är en av mina starka sidor. Jag är proaktiv och van att arbeta självständigt men har heller inga problem med att samarbeta.

Koordinator/registrator/administratör, Stockholm

Bred och lång erfarenhet av administrativa uppgifter (främst inom myndighetsvärlden). Nu koordinator med daglig ärendehantering inkl diarieföring och registratorassistans. Innehaft roller som telefonist/receptionist med internationella kontakter, kontorist, ordermottagare, kammarskrivare, handläggare, assistent och sekreterare. Service är självklart för mig. Uppskattar den sociala biten av att träffa människor på plats och/eller via telefon och e-post. Är i övrigt språkintresserad och uppskattar en internationell touch. Är van vid, och trivs med, att jobba både självständigt och i samarbete med andra.

Administratör/assistent, Stockholm

Några års erfarenhet som assistent med administrativa uppgifter och kundkontakt. Har jobbat med administrativt stöd till handläggare, service till kunder i reception vilket inkluderar registrering utav inkomna handlingar och ansökningar, arkivering, utskick utav kallelser samt bokningar. Har goda kunskaper i Office-paketet, viss kunskap i Agresso och Palasso.

Registratorsassistent/biblioteksassistent, Stockholm

Jag har över tjugo års erfarenhet av administrativt arbete och kundkontakter inom offentlig förvaltning, jag har bland annat arbetat med ankomstregistrering, arkivering och ärendehantering Mina IT-verktyg har varit Office paketet, W3D3 och Platina. Genomförd utbildning inom registratur. Jag har medverkat vid flera stora internationella konferenser vid informationsdiskar och delegatservice.

Upphandlare/projektledare, Stockholm

Kommersiell och resultatinriktad biolog med förmåga att fånga upp organisationens behov och omforma det till en handlingsplan med konkreta och mätbara mål. Arbetar bäst i grupp och leder gärna arbetet och gruppen.

Utredare/verksamhetsutvecklare, Stockholm

Samhällsvetare med lång erfarenhet som utredare i statsförvaltningen. Arbetat på central nivå inom skilda områden såsom socialförsäkringen och marknadskontroll och tillsyn av tekniska produkter. Bland annat involverad i uppföljning, omvärldsanalys och föreskriftsarbete. Deltar i europeiskt samarbete och har under sex år varit ordförande i arbetsgrupp knuten till EU-kommissionen. Engagerad i språket i myndighetstexter för att mottagaren ska sättas i fokus.

HR/personaladministratör, Stockholm

Jag har senast arbetat som HR-specialist med huvudfokus på rekrytering. Tidigare har jag arbetat som rekryteringskonsult på bland annat IDG och Miljöaktuellt rekrytering.
Som rekryteringskonsult har jag även erfarenhet av att rekrytera chefer och specialister inom IT. Innan jag började arbeta som HR-specialist har jag även varit egen företagare arbetat med rekrytering och rådgivning inom HR-frågor. Jag har studerat till Civilekonom med inriktning marknadsföring samt läst grundkurs i psykologi och data- & systemvetenskap samt skrivit en magisteruppsats om e-handel.

Kommunikatör/grafisk formgivare, Stockholm

Jag är en serviceinriktad grafisk formgivare med erfarenhet av ansvar för grafisk produktion och beställningar av externa tjänster inom statlig organisation. Är van att följa en grafisk profil och att vägleda andra i dess innehåll. Adobe InDesign, Photoshop och Illustrator, Acrobat Pro och Office är mina huvudsakliga arbetsredskap. Jag levererar original för tryck och/eller digitala kanaler. Jag trivs med att vara del av ett team och att ta stort ansvar för mina egna uppdrag.

Redovisningsekonom/Ekonom, Stockholm

Ekonom med över trettio års erfarenhet av redovisning (statlig redovisning fyra år), bokslutsarbete. Ansvarig för löpande bokföring, reskontror, avstämningar, rapportering i Hermes samt kvalitetsgranskning av årsredovisningar och delårsrapporter. Lång erfarenhet av Agresso Superuser huvudbok och anläggningar.

Systemförvaltare/utredare, Stockholm

Åtta års erfarenhet av IT-förvaltning inom e-hälsa. Har bland annat ansvarat för samhällskritiska nationella register som Receptdepån och Läkemedelsförteckningen. Söker mig främst till en roll som verksamhetsarkitekt eller liknande. Apotekare i botten, har lätt för att förstå och kommunicera med både verksamma inom vården, samt med IT-sidan. Även väl insatt i juridiken på området.

Bibliotekarie, Stockholm

Helhetssyn i detaljarbete, noggrann och systematisk, problemlösare, Libirskatalogisering, Lokala system, digitalisering flerstegsprocess, ansökningar forskningsinfrastruktur, upphandlingsarbete. Prestigelös informationsförmedlare med kundfokus.

Marknadskommunikatör, Stockholm

Jag har gedigen erfarenhet av marknadskommunikation. Arbetet har innefattat bland annat kommunikationsstrategi, marknadsplan- och aktivitetsplan, planering, genomförande, uppföljning och analys av både små och stora rikstäckande kampanjer i de flesta media. Jag har också fungerat som redaktör för uppdateringar på webbplats i Episerver. Framtagning av olika trycksaker och marknadsmaterial. Löpande kontakt med och beställare mot reklambyrå och mediabyrå,, ansvar för marknadsbudgeten samt arbete med offentliga upphandlingar. Har mycket goda kunskaper i Office och kunskap i Adobe-programmen.

 

Kontakta oss om du är intresserad och vill veta mer.  

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp