Starta eget

Har du en bra affärsidé och drömmer om att bli egen företagare?

För att förverkliga drömmen räcker det emellertid inte med en bra affärsidé. Minst lika viktigt är att du själv är starkt motiverad, beredd att arbeta hårt och även satsa ekonomiskt. Du måste ha något att erbjuda som kunderna vill ha och du måste kunna marknadsföra och sälja det på ett affärsmässigt sätt. Förutsättningarna för att du ska lyckas är ofta en kombination av flera faktorer – var och en lika betydelsefull.

För att driva ett företag på ett framgångsrikt sätt behöver du lita till din förmåga, det vill säga din kompetens, du behöver lära dig ekonomi och marknadsföring. Läs här vad du kan få hjälp med.

Nytt företag steg 1 - Starta eget-rådgivning

För dig som har en affärsidé och vill starta eget företag erbjuder Trygghetsstiftelsen en starta eget-rådgivning med en starta eget-konsult. Syftet med rådgivningen är att bedöma din affärsidé samt din lämplighet som företagare. Efter beslut om att gå vidare med dina företagsplaner fortsätter du till företagsutvecklingsdelen.

Nytt företag steg 2 - Företagsutveckling

Företagsutvecklingsdelen sker individuellt och genomförs lokalt. Under företagsutvecklingen får du baskunskaper om eget företagande och de verktyg som behövs för att på bästa sätt starta och driva ett företag. Perspektiven är såväl marknadsmässiga och ekonomiska som sociala och personliga. Du gör en omvärldsanalys och värderar din affärsidé. Du får lära du dig hur man bygger affärsrelationer. Tillsammans med en konsult prövar du din affärsidé, gör en marknadsundersökning och en konkurrensanalys samt ser över prisbild och finansieringsmöjligheter. Efter det arbetar du fram en affärsplan för ditt företag. I detta steg fattas även beslut om du ska starta ditt företag.

Nytt företag - Seminarium

Som ett komplement till dig som är under företagsutveckling genomför Trygghetsstiftelsen seminarier med inriktning på eget företagande. Seminarierna genomförs löpande, med hänsyn till kundinflöde och efterfrågan. Seminarierna genomförs på Trygghetsstiftelsens kontor där vi har vår programverksamhet. Seminarierna är en hel eller halvdagsaktivitet med inriktning mot marknadsföring, försäljning, entreprenörskap och företagsjuridik.

Seminariernas syfte är för att tillgodose behovet av erfarenhetsutbyte och kontaktskapande mellan egenstartare i Trygghetsstiftelsens regi.

Nytt företag steg 3 – Företagscoachning

När du startat ditt företag har du möjlighet att under den första tiden som företagare få stöd av en företagscoach. Företagscoachen coachar dig så att din affärsplan följs samt att du kan agera självständigt i ditt företagande.

Ekonomiskt stöd

Prata med din konsulent om det eventuella stöd som du kan få i samband med att du startar eget. 

Efterskydd

Du som har startat eget företag och fått stöd från Trygghetsstiftelsen kan efter prövning omfattas av efterskydd. Ersättning i samband med efterskydd grundar sig på lönen i den senaste anställningen/egna verksamheten. Efterskyddet gäller endast en gång.

Mer tips för dig som egenstartare

Vi har samlat ihop en lista över bra webbresurser för dig som funderar på att starta eget.