Omställningsstudiestöd

Är du nyfiken på det nya omställningsstudiestödet?

Läs mer nedan eller gå direkt till vårt webbformulär för att ansöka om vägledning och rådgivning inom det grundläggande omställnings- och kompetensstödet eller för att ansöka om ett yttrande till CSN. 

Riksdagen har fattat beslut om ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd som vänder sig till den som är etablerad i arbetslivet och som vill studera för att bredda sin kompetens på arbetsmarknaden.

Från och med den 1 oktober går det att söka omställningsstudiestöd för studier i Sverige som startar under perioden 1 januari till 30 juni. För studier som startar under perioden 1 juli till 30 december öppnas ansökningstiden den 1 april.

T
rygghetsstiftelsen kan erbjuda grundläggande omställnings- och kompetensstöd i form av vägledning och rådgivning för dig som är anställd inom statlig sektor eller vars anställning har upphört.

Om du ska söka omställningsstudiestöd från CSN så kan du komma att behöva ett yttrande från Trygghetsstiftelsen som intygar att du uppfyller kraven för att få stöd. Här kan du läsa mer och ansöka.

Mer allmän information om omställningsstudiestödet finns att läsa hos CSN och på regeringen.se