Omställningsstudiestöd

Har du frågor om det nya omställningsstudiestödet?

Riksdagen har fattat beslut om ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd, och ett omställningsstudiestöd som vänder sig till den som är etablerad i arbetslivet och som vill studera för att bredda sin kompetens på arbetsmarknaden.  

Förhandlingarna mellan parterna på det statliga området har just avslutats. Vi på Trygghetsstiftelsen välkomnar att det nu finns ett nytt avtal och kommer nu att sätta oss in i vad det innebär. Vi återkommer med mer information.  

Mer om avtalet på det statliga området finns att läsa på Arbetsgivarverket. Mer allmän information om omställningsstudiestödet kan du läsa på CSN  och på regeringen.se