Omställningsstudiestöd

Har du frågor om det nya omställningsstudiestödet?

I början av juni väntas Riksdagen fatta beslut om ett omställningsstudiestöd som vänder sig till den som är etablerad i arbetslivet och som vill studera för att bredda sin kompetens på arbetsmarknaden.  

Just nu pågår förhandlingar mellan parterna på det statliga området om Trygghetsstiftelsens eventuella uppdrag i samband med det nya omställningsstudiestödet.  I väntan på att förhandlingarna ska bli klara kan vi inte ge några mer utförliga svar 

Vi uppdaterar hemsidan så fort vi har nya besked. Mer om omställningsstudiestödet kan du läsa på CSN  och på regeringen.se