”Söker du allt blir det ingenting”

I Skåne har cirka 100 av Migrationsverkets anställda blivit uppsagda på grund av arbetsbrist under senaste året. En av dem var assistenten Katerina Bugera, som med stöd av Trygghetsstiftelsen, nu har fått en tillsvidareanställning på Försvarets materielverk.

I samband med de stora flyktingströmmarna 2015 anställde Migrationsverket över 3 000 personer. Katerina började i september 2015 på en helt ny enhet för ensamkommande barn.
–Det var väldigt mycket att göra och en del kolleger sade upp sig eftersom de inte tålde stressen, säger Katerina, som själv kom till Sverige från Ukraina år 2012.
Efter att ha behandlat rekordmånga asylärenden under 2015 blev det plötsligt mycket lugnare på enheten i och med införandet av strängare gränskontroller i januari 2016. I slutet av 2017 började det gå rykten i korridorerna om uppsägningar.
–Vi upptäckte efterhand att vi inte hade så mycket att göra, men jag levde på hoppet och trodde att jag skulle få stanna kvar. Då hade jag gått vidare till en asylenhet för vuxna och hade ett specialuppdrag med att ta fram statistik för region Skåne, säger hon.

Assistenter sades upp först

Men hon började ana oråd när arbetsgivaren informerade om att det var assistenter som skulle sägas upp i första skedet. Sedan följde långa förhandlingar mellan fack och arbetsgivare innan Katarina blev formellt uppsagd i maj 2018. Det var också då det kom in rådgivare från Trygghetsstiftelsen för att stötta de uppsagda.
–Jag visste ingenting om Trygghetsstiftelsen eller vad de kunde hjälpa till med. Men efter den gemensamma informationen hade jag ett enskilt planeringssamtal med rådgivaren Erik Markenros. Han och min coach Anne Stewart, som jag fick via Trygghetsstiftelsen, har stöttat mig genom hela processen till ett nytt jobb.

Konkreta tips

Tack vare stödet från Trygghetsstiftelsen fick Katerina till en början tre månaders praktik på Skatteverket. Parallellt deltog hon också i jobbsökarseminarier och enskilda samtal med coachen Anne.
–Jag fick många konkreta tips av Anne. Det var nyttigt att prata om cv och anställningsintervjun, till exempel få råd om vad man ska säga och inte säga under intervjun.
Katerina behövde bara söka fem jobb innan hon blev anställd som kundmottagare på Försvarets Materielverk.
– Om man söker jobb överallt blir det ingenting i slutändan. Man måste ha en handlingsplan och veta vad man vill göra. Jag visste att jag ville fortsätta inom staten och helst jobba med siffor, eftersom jag är revisor i botten, säger hon.

Drillades inför intervjun

När jag ringer upp coachen Anne berättar hon att det var en stor spännvidd i gruppen som Katerina tillhörde. Vissa hade redan en plan medan andra var lite mer vilsna.
–Vi har jobbat mycket med deltagarnas handlingsplaner, säger Anne. Med att sätta ord på sin kompetens, hitta det man är bra på och vad man vill undvika.
Mycket tid lades också på att träna på själva intervjusituationen.
–En framgångsfaktor är att jag lade ner mycket tid att drilla dem inför intervjun. Grundläggande är att inte ha ett låst kroppsspråk och att inte prata illa om sin förra arbetsgivare, säger Anne. Det gäller också att ha struktur på samtalet och kunna ge konkreta exempel på sin kompetens.
Deltagarna har gett henne höga betyg på utvärderingen och när jag frågar varför tvekar hon en liten stund innan hon svarar.
–Jag är bra på att se möjligheterna och att hitta nya vägar. Exempelvis fanns det en del fördomar mot bemanningsföretag, men nu vet jag att några har börjat söka sig dit!

Carina Järvenhag, frilansjournalist

På bilden Katerina Bugera i mitten tillsammans med Anne Stewart och Erik Markenros

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp