2:45
Du måste godkänna cookies för marknadsföring för att kunna se den här videon.

Rådgivare - Petras hjärta klappar för omställning

Som kund får du en spännande resa med Trygghetsstiftelsen, säger Petra som är en av Trygghetsstiftelsens rådgivare.

Trygghetsstiftelsen jobbar aktivt för att hjälpa före detta statligt anställda till ny sysselsättning. Här får du se och höra Petra Görlinge, en av Trygghetsstiftelsens rådgivare, berätta om stödet du kan få.

Om din arbetsgivare anmäler dig till Trygghetsstiftelsen på grund av arbetsbrist, omlokalisering eller om din tidsbegränsade anställning löpt ut får du träffa Petra eller någon av hennes kollegor på ett inledande planeringssamtal. 

På det mötet identifierar du och din rådgivare ditt nuläge och tankar inför framtiden och pratar om hur du kan hitta den snabbaste vägen till ett nytt jobb.