14/2 - I huvudet på en rekryterare - Sthlm


Onsdag 14 februari kl 09:00-12:00

- Om trender vid tester, intervjuer och andra urvalsmetoder.

De traditionella urvalsprocesserna inom rekrytering, med cv-granskning, traditionell intervju och referenstagning ifrågasätts i fler och fler organisationer.

Vi ser bland annat en ökning av olika typer av arbetspsykologisk testning, simuleringsövningar och nya typer av intervjuer. Men hur bra är det att använda tester, och vilka metoder säger egentligen något om framtida arbetsprestation?

Under seminariet ges en översikt över en rekryteringsvärld i omdaning och hur det påverkar dig när du söker jobb.

Innehåll:
• Olika urvalsmetoders träffsäkerhet
• Begåvningstest
• Personlighetstest
• Olika typer av intervjuer
• Framtidens rekryteringar

Datum och tid
Onsdag 14 februari kl 09:00-12:00

Vi ber dig som deltagare att respektera starttiden, var gärna på plats kl 8.45

Plats
Regeringsgatan 67 (portkoder förmedlas i sms-bekräftelse vid bokning)

Bokning
Mina Sidor Kund...

Mer information

Föreläsare: Nils Hallén, ansvarig för delkurserna ”Personalförsörjning och kompetensutveckling” och ”Arbets- och organisationspsykologi” på Södertörns Högskola samt gästföreläsare inom rekrytering på Stockholms Universitet. Författare av bland annat ”Rekrytering och urval – teori och praktik” som är nominerad till årets HR-bok 2016. Nils har även mångårig erfarenhet av praktiskt arbete med urvalsprocesser vid rekrytering, både i Sverige och internationellt.