21/2 - Kompetensinventering med personlighetstest - Sthlm

Onsdag 21 februari + torsdag 15 mars

Det är viktigt att du kan sätta ord på dina samlade erfarenheter, färdigheter och egenskaper så att du kan beskriva dem för andra och på ett lockande sätt beskriva vad du kan bidra med. När du har en tydlig bild över din kompetens har du de bästa förutsättningarna för att fatta välgrundade beslut kring din fortsatta karriär. Detta är en workshop som under 1,5 dag behandlar temat; Vem är du? Vad kan du? Vad vill du?

I denna Workshop går vi igenom kompetensbegreppet i allmänhet och du får möjlighet att reflektera och sätts ord på din egen kompetens i synnerhet. Du kommer få hjälp att beskriva och matcha din professionella profil i dina ansökningshandlingar och vid intervjuer. Du kommer även få en förståelse för hur rekryterare arbetar med kompetensbaserad rekrytering.

Det här är ett interaktivt seminarium med övningar individuellt och i grupp och du kommer få genomföra ett personlighetstest som du får återkoppling på av kursledaren.

Innehåll
• Genomgång av kompetens begreppet
• Inventera dina styrkor, drivkrafter och behov
• Hitta tydliga och intresseväckande formuleringar för att beskriva kompetens
• Du kommer att få utföra ett personlighetstest (TalentQ:s Dimensions) som du kommer få individuell återkoppling på.
• Under dag två kommer vi gå igenom vad kompetensbaserad rekrytering är och hur rekryterare arbetar. Du kommer då få gå igenom en självskattning, när det gäller dina professionella egenskaper, matchas mot en kravspecifikation vid rekrytering

Mål
Målet är att stärka dig i din jobbsökarprocess. Du får träna och reflektera kring vad du kan bidra med i ett nytt jobb och kanske vad som är viktigt för dig i din nya arbetsmiljö samt vilka arbetsuppgifter som är mest stimulerande.

Datum och tid
Del 1 - onsdag 21 februari kl 09:00-16:00
Del 2 - torsdag 15 mars kl 09:00-12:00

Viktig information
Vid anmälan bokas du automatiskt till bägge delar av seminariet. Du behöver delta i bägge delar för att tillgodogöra dig innehållet.

Anmälan sker via Mina Sidor Kund...

Mer information


Seminarieledare Eleonora Klang


Vi ber dig respektera starttiderna för seminariedelarna


Du bokas automatiskt till bägge delar av seminariet vid anmälan