FAQ Omställningsstudiestöd

Här finner du svar på de vanligaste frågorna kring yttrande, omställningsstudiestöd och kompletterande studiestöd.

Yttrande

Hur länge är mitt yttrande giltigt?
Ditt yttrande är giltigt i ett år (motsvarar två terminers studier / 44 veckors heltidsstudier)

Studier

Kortvarigt studiestöd
Du som vill gå en kortare utbildning, upp till fyra dagar, kan ansöka om kortvarigt studiestöd från Trygghetsstiftelsen.

Studiestödet ersätter upp till 70 procent av din minskade arbetsinkomst under studietiden, upp till ett tak på tolv inkomstbasbelopp per år. Ersättningen betalas ut i efterskott mot uppvisande av lönebesked och beskattas med 30%.

Det här gäller:

  • Din nuvarande arbetsgivare är i statlig sektor.
  • Du ska ha arbetat i sammanlagt minst 96 månader (åtta år) av de senaste 14 åren, och du ska ha arbetat de senaste 12 månaderna hos en och samma arbetsgivare.
  • Arbete ska ha varit din huvudsakliga sysselsättning. Det innebär att du ska ha arbetat minst 16 timmar per vecka, varje månad. Vissa ersättningar jämställs med arbete. 

Kompletterande studiestöd
Du som ansöker och beviljas omställningsstudiestöd från CSN kan i vissa fall få kompletterande studiestöd från Trygghetsstiftelsen.

Om du har en av CSN fastställd lön som överstiger 335 000 kr får du automatiskt ett mejl från Trygghetsstiftelsen med information om hur du ansöker. 

Det här gäller:

  • Du måste uppfylla kraven för omställningsstudiestöd. Det betyder att du ska ha arbetat i sammanlagt minst 96 månader (åtta år) av de senaste 14 åren, och du ska ha arbetat de senaste 12 månaderna hos en och samma arbetsgivare. 
  • Du behöver ha dokumentation som styrker ditt kvalifikationskrav redo, exempelvis ett arbetsgivarintyg eller anställningsintyg.
    Se ett exempeldokument med vilken information som efterfrågas här.
  • Arbete ska ha varit din huvudsakliga sysselsättning. Det innebär att du ska ha arbetat minst 16 timmar per vecka, varje månad. 
  • Du behöver ha en årsinkomst som överstiger ca 335 000 kr.

Det kompletterande studiestödet betalas ut i samma takt som omställningsstudiestödet och är skattepliktigt samt pensionsgrundande. 

Det kompletterande studiestödet är som regel upp till 80 procent av din minskade arbetsinkomst upp till ett tak på 5,5 inkomstbasbelopp per år.

Hur länge kan jag få kompletterande studiestöd? 
Som längst kan du få omställningsstudiestöd i 44 veckor för studier på heltid.  Det motsvarar ungefär ett års studier. Om du studerar på deltid räknar CSN om veckorna till vad de skulle motsvara i heltidsstudier. Det innebär att om du till exempel studerar på 50 procent kan du få omställningsstudiestöd i 88 veckor. 

Studietakt Möjligt antal veckor med kompletterande studiestöd
100% 44 veckor
75% 58 veckor
60% 73 veckor
50% 88 veckor
40% 110 veckor
20% 220 veckor

 

Beslut som sträcker sig över ett årsskifte
Vi kan endast fatta beslut om kompletterande studiestöd fram till och med 2023-12-31 till följd av att inkomstbasbeloppet för 2024 ännu inte är fastställt. Du som har ett beslut om omställningsstudiestöd som sträcker sig över årsskiftet 2023-2024 kommer att få ytterligare utbetalningsposter när aktuellt inkomstbasbelopp för 2024 är fastställt. 

Jag har CSN-beslut för flera perioder och har fått kompletterande studiestöd från Trygghetsstiftelsen för den första perioden, måste jag ansöka om kompletterande studiestöd igen?
Nej, om allt är i sin ordning mellan dig och CSN så får vi en digital signal när studieförsäkran för den nya perioden är godkänd och vi kan fortsätta att betala ut kompletterande studiestöd.

Studieförsäkran

Vad innebär studieförsäkran?
För att Trygghetsstiftelsen ska kunna börja betala ut kompletterande studiestöd behöver du ha en godkänd studieförsäkran. Studieförsäkran administreras via CSN och Trygghetstiftelsen får en signal om detta när din studieförsäkran administrerats.

Hur gör jag om jag vill ändra studietakt eller avbryta mina studier?
Du ska alltid kontakta CSN för alla förändringar av dina studier.  Om du vet med dig att förändringen även innebär ett förändrat kompletterande studiestöd, kontakta oss gärna så fort som möjligt på studiestod@tsn.se och uppge detta så kan vi försöka att justera utbetalningarna så att du inte ska bli återbetalningsskyldig till Trygghetsstiftelsen. 

Ansökningar

När du gör en ansökan på Mina sidor, exmpelvis en ansökan om Kompletterande studiestöd, kommer den behandlas i inkommen turordning. När ansökan är behandlad får den status Avslutad. Detta utgör inte något beslut utan du får ett beslut om kompletterande studiestöd via epost.

Handläggningstider

Vi behandlar ansökningarna i turordning.

Vi kan inte ge dig en uppfattning om din köplats eller motsvarande om du kontaktar oss, vi jobbar utifrån beslut fattade av CSN.

Skulle CSN behandla din ansökan om omställningsstudiestöd innan vi hunnit kontakta dig kommer CSN att begära in ett yttrande från Trygghetsstiftelsen. 

Kontrollera att du har angett aktuella kontaktuppgifter här på Mina sidor och kolla gärna din skräppost. 

Utbetalningar

Vi kan börja betala ut kompletterande studiestöd först när din studieförsäkran är godkänd.

När görs utbetalningarna? 
Du ser dina utbetalningar här på Mina sidor. 

Hur administreras Trygghetsstiftelsens utbetalningar? 
Du som är befintlig kund i Nordea får utbetalningen insatt automatiskt på ditt personkonto hos Nordea. Om du istället vill ha pengarna till ett annat konto måste du själv registrera ett överföringsuppdrag, exempelvis om du vill få pengarna till ett personkonto i annan svensk bank. 

Hur registrerar jag ett överföringsuppdrag?
Registrering av överföringsuppdrag till konto i annan bank görs på Nordeas webbplats.

När du registrerar uppdraget behöver du ange följande:
Arbetsgivarnummer: 
554000 
Arbetsgivare: Trygghetsstiftelsen 

Obs: Överföringsuppdraget har en handläggningstid på ca fem-sex arbetsdagar. Trygghetsstiftelsen har inte någon information om dina bank- eller kontouppgifter. 

Jag hann inte göra mitt överföringsuppdrag innan utbetalningen gjordes, vad händer nu?
Om du inte är Nordea-kund och inte gjort ett överföringsuppdrag, kommer du istället att få en utbetalningsavi* hem i brevlådan. Denna löser du in på ett Nordea-kontor. Utbetalningsavin har en giltighetstid på cirka 2 månader. 
*Nordeas utbetalningsavi uppgår till max 15 000 kr. Är din utbetalning större än detta belopp får du fler utbetalningsavier. 

Vad händer om jag inte löser in utbetalningsavin?
Om utbetalningsavin inte har använts innan sista giltiga datum går summan tillbaka till Trygghetsstiftelsen. Vi kontaktar dig via den e-postadress du angett i din profil. 
Observera att utbetalningen går tillbaka till Trygghetsstiftelsen först när sista giltighetsdatum har passerat. 

Jag har fått en utbetalningsavi men kan inte komma åt den, kan ni spärra den och göra om utbetalningen? 
Nej, efter att betalfilen har gått från Trygghetsstiftelsen kan vi inte längre påverka utbetalningen förrän giltighetstiden har passerat och Nordea kontaktar oss. 

Hur beskattas studiestöden? 
Kortvarigt studiestöd och kompletterande studiestöd beskattas med 30 procent.

Är studiestöden pensionsgrundande? 
Ja, kortvarigt studiestöd och kompletterande studiestöd är pensionsgrundande. 

Jag vill att ni drar högre skatt än 30 procent på mina utbetalningar, hur gör jag?
Kontakta oss på studiestod@tsn.se och berätta hur många procent du vill att vi drar.