Vill du läsa mer?

Det nya omställningsstudiestödet är till för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Här kan du läsa mer om vad omställningsstödet innebär, och vad som krävs för att kunna söka det nya stödet.

Vilka är jobben att satsa på nu, och i framtiden?  Arbetsförmedlingen har tagit fram en yrkesprognos över vilka jobb som förväntas ha bäst jobbchanser både på ett och på fem års sikt. Hela topplistan hittar du här.

Från och med 1 oktober träder en ny överenskommelse i kraft som bland annat omfattar ett nytt omställnings- och kompetensstöd på det statliga området. Här går det att läsa vad parterna kommit överens om.