Vem kan få stöd?

Vi stöttar dig som varit anställd hos en statlig myndighet och blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller om du haft en tidsbegränsad anställning som löpt ut.
Det stöd du kan få beror på om du uppfyller kvalifikationerna och när blev du uppsagd eller när din tidsbegränsade anställning löpte ut:

avtal om omställningÅr 2015 och framåt - du omfattas av avtalet om omställning.

trygghetsavtaletÅr 2014 eller tidigare - du omfattas av trygghetsavtalet.

 

Arbetsgivaren anmäler dig till Trygghetsstiftelsen

Det är arbetsgivaren som anmäler dig till Trygghetsstiftelsen. Du kan som enskild inte anmäla dig själv. Anmälan ska ske i anslutning till att du som arbetstagare underrättas om att anställningen upphör.
Innan anmälan kommit in till Trygghetsstiftelsen är det din arbetsgivare som ska ge dig information om omställningsavtalet. Du kan också kontakta ditt fackförbund.