Det går bra för de uppsagda från Arbetsförmedlingen!

Arbetsförmedlingen varslade 4 500 personer den 30 januari 2019. Det är det största varslet inom statsförvaltningen sedan 2005/2006 då Försvarsmakten och Försäkringskassan genomgick större omställningar.

Till idag har Arbetsförmedlingen anmält 1  595 personer till Trygghetsstiftelsen och avtal om omställning. Kort efter varslet riggade Trygghetsstiftelsen organisationen för att stötta uppsagda från Arbetsförmedlingen på ett bra sätt. Vi tillsatte snabbt en projektorganisation som speglade Arbetsförmedlingens dåvarande organisation. En framgångsfaktor i projektet var det täta samarbetet, planerad logistisk och tydlig kommunikation, både på central och lokal nivå. Vi hade regelbundna avstämningar med projektledaren på Arbetsförmedlingen som satt på HR centralt liksom med HR-ansvariga på de olika marknadsområdena.

Trygghetsstiftelsen informerade chefer, HR, omställargrupper och fackliga organisationer hos Arbetsförmedlingen om det stöd vi kan erbjuda de uppsagda medarbetarna. Genom att vi intervjuade ett femtontal personer från myndigheten kunde vi ta fram ett individuellt behovsanpassat stöd utifrån de olika yrkesgrupperna.

”Att vi gjorde ett grundligt arbete med att ta reda på behoven, för att på så sätt kunna stötta uppsagda från Arbetsförmedlingen var a och o. Det resulterade i att vi på kort tid utvecklade våra digitala tjänster och vi fick bra input till hur vi kunde forma de seminarieserier som vi sedan arrangerade.” – Lena Martinell, Trygghetsstiftelsens projektledare för Af:s omställning.      

Arbetsförmedlingen startade sina förhandlingar om uppsägningar i april och började säga upp medarbetare på grund av arbetsbrist i början av maj. Den första anmälan kom in till Trygghetsstiftelsen den 13 maj. Därefter följde en intensiv period för våra rådgivare runt om i Sverige. Trygghetsstiftelsen informerade och anordnade individuella planeringssamtal för uppsagda från arbetsförmedlingen på ett 40-tal orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Nästintill alla uppsagde hade sitt första planeringssamtal tillsammans med Trygghetsstiftelsen rådgivare innan juni månads slut.

Det vanligaste stödet som de uppsagda har fått är individuell jobbcoachning. Det är 570 personer som har deltagit i någon av de 62 seminarieserier vi har erbjudit. En seminarieserie bestod av fyra tillfällen som Trygghetsstiftelsen arrangerade tillsammans med fjorton leverantörer på 35 orter i landet.

”Logistiken är omfattande vid större omställningar, något man kanske inte alltid tänker på. Det handlar inte bara om geografisk spridning, att hitta lokaler och hantera anmälningar, utan även om kvalitetssäkring av alla leverantörer, att de håller samma nivå. Årstidsproblematiken gällande deltagarnas semester gjorde att seminarieserierna kom igång först efter sommaren.” – Lena Martinell, Trygghetsstiftelsens projektledare för Af:s omställning.     

Det har nu gått lite drygt sex månader sedan de första uppsagda från Arbetsförmedlingen anmäldes till stiftelsen och det har gått bra. I dag kan vi se att 60 procent av de uppsagda har en ny sysselsättning, vanligen ett nytt arbete. Nästan 200 personer är tillbaka på Arbetsförmedlingen i en ny roll. Många har fått jobb inom en kommun eller en region. Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Polisen är andra populära nya arbetsgivare.

Har du behov av personal? Vår kandidatbank består nu av många kompetenta personer med gedigen statlig erfarenhet. Det är allt ifrån handläggare, administratörer, registratorer, ekonomer med flera. Kontakta rekryteringsservice@tsn.se