Press

Trygghetsstiftelsen är omställningsorganisationen inom det statliga avtalsområdet. Vår uppgift är att så långt som möjligt förhindra att statsanställda blir arbetslösa. För att kunna erbjuda bra stöd och bred kompetens finns vi på flera orter i landet. Vi har kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Trygghetsstiftelsen bildades av arbetsgivarna och fackförbunden på den statliga arbetsmarknaden 1990. Verksamheten finansieras genom att alla statliga myndigheter betalar en årlig avgift som baseras på en procentuell andel av lönesumman.

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp