Hur mycket kan jag få?

Här ser du ungefärliga nivåer på det ekonomiska stöd du har möjlighet att få bestående av en lånedel och en bidragsdel. Tänk på att både lån och bidrag listas i tabellen. Till skillnad från bidragsdelen ska lånedelen betalas tillbaka.

2023

Månadslön
(före skatt)
Studietakt Omställningsstudiestöd från CSN (före skatt/vecka) Kompletterande studiestöd från Trygghetsstiftelsen (före skatt/vecka) Maximalt lån från CSN per vecka
(pengar du ska betala tillbaka)
15 000 kr 20 % 553 kr 0 kr 87 kr
  40 % 1 107 kr 0 kr 174 kr
  50 % 1 384 kr 0 kr 218 kr
  60 % 1 661 kr 0 kr 262 kr
  75 % 2 076 kr 0 kr 327 kr
  100 % 2 769 kr 0 kr 436 kr
         
25 000 kr 20 % 923 kr 0 kr 145 kr
  40 % 1 846 kr 0 kr 290 kr
  50 % 2 307 kr 0 kr 363 kr
  60 % 2 769 kr 0 kr 436 kr
  75 % 3 461 kr 0 kr 545 kr
  100 % 4 615 kr 0 kr 727 kr
         
30 000 kr 20 % 1 028 kr 79 kr 224 kr
  40 % 2 057 kr 158 kr 448 kr
  50 % 2 571 kr 198 kr 561 kr
  60 % 3 086 kr 237 kr 672 kr
  75 % 3 857 kr 297 kr 841 kr
  100 % 5 143 kr 395 kr 1 121 kr
         
35 000 kr 20 % 1 028 kr 229 kr 370 kr
  40 % 2 057 kr 458 kr 739 kr
  50 % 2 571 kr 572 kr 924 kr
  60 % 3 086 kr 686 kr 1 108 kr
  75 % 3 857 kr 858 kr 1 386 kr
  100 % 5 143 kr 1 144 kr 1 848 kr
         
40 000 kr 20 % 1 028 kr 229 kr 515 kr
  40 % 2 057 kr 458 kr 1 030 kr
  50 % 2 571 kr 572 kr 1 287 kr
  60 % 3 086 kr 686 kr 1 545 kr
  75 % 3 857 kr 858 kr 1 931 kr
  100 % 5 143 kr 1 144 kr 2 575 kr
         
50 000 kr 20 % 1 028 kr 471 kr 630 kr
  40 % 2 057 kr 943 kr 1 254 kr
  50 % 2 571 kr 1 179 kr 1 575 kr
  60 % 3 857 kr 1 414 kr 1 884 kr
  75 % 3 857 kr 1 768 kr 2 357 kr
  100 % 5 143 kr 2 357 kr 3 139 kr

Uppdaterad 2023-03-31