Om Trygghetsstiftelsen

Välkommen till Trygghetsstiftelsen – vi stöttar statligt anställda på väg mot nytt jobb!

Omställning för statligt anställda på myndigheter, universitet och högskolor

Trygghetsstiftelsen stöttar dig som är statligt anställd och som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller har en tidsbegränsad anställning som är på väg att löpa ut. Vi stöttar också dig som väljer att inte följa med till den nya orten vid omlokalisering. Vi utgår från dina behov och målet är alltid att du ska hitta ett nytt jobb eller annan sysselsättning så fort som möjligt.

9 av 10 som kommer från en tillsvidareanställning brukar hitta en lösning innan uppsägningstiden är slut.


Så här kan vi stötta dig som statligt anställd


Det är arbetsgivaren som anmäler dig till Trygghetsstiftelsen. När anmälan är bekräftad blir du vår kund och får träffa en rådgivare hos oss. Tillsammans identifierar ni nuläge och tankar om framtiden. Ni diskuterar hur Trygghetsstiftelsen kan stötta dig för att öka möjligheterna på arbetsmarknaden och hitta den snabbaste vägen till ett nytt jobb. Trygghetsstiftelsen erbjuder jobbsökaraktiviteter, jobbcoachning och rekryteringsservice. Dessutom kan du få ekonomiskt stöd. Kom ihåg att allt stöd bygger på att du själv är aktiv och tar ansvar för att hitta en ny sysselsättning!


Vi vill inspirera till lokalt omställningsarbete


Trygghetsstiftelsen stödjer de lokala parternas arbete för en ändamålsenlig och effektiv användning av de lokala omställningsmedlen. Detta gör vi genom att inspirera och sprida kunskap.

Kort om Trygghetsstiftelsen 

  • Trygghetsstiftelsen bildades av staten och de centrala arbetstagarorganisationerna i samband med att trygghetsavtalet trädde i kraft 1990.
  • Drygt 100 000 personer har fått stöd av stiftelsen. Under 2018 anmäldes närmare 2 900  personer till Trygghetsstiftelsen av sina arbetsgivare. De allra flesta kunder kommer idag från universitet och högskolor.
  • Under 2018 fick 83 procent av de tillsvidareanställda ett nytt jobb eller annan lösning innan uppsägningstidens slut och 87 procent av de tidsbegränsat anställda fick en lösning inom nio månader från uppsägningen.
  • Verksamheten finansieras genom att alla statliga myndigheter betalar en årlig avgift som baseras på en procentuell andel av lönesumman.
  • Stiftelsen har drygt 40 anställda.
Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp