Välkommen till Trygghetsstiftelsen

Vi stöttar statligt anställda på väg mot nytt jobb! Trygghetsstiftelsen har också en roll att sprida kunskap och inspiration för att stötta myndigheter i deras lokala omställningsarbete.

Omställning för statligt anställda på myndigheter, universitet och högskolor

Trygghetsstiftelsen stöttar dig som är statligt anställd och som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller har en tidsbegränsad anställning som är på väg att löpa ut. Vi stöttar också dig som väljer att inte följa med till den nya orten vid omlokalisering.

Från och med 1 februari 2021 stöttar vi även dig som blir uppsagd på grund av sjukdom eller om du har en enskild överenskommelse om att anställningen ska upphöra förutsatt att din arbetsgivare har fullgjort rehabiliteringsskyldigheten och uttömt placeringsmöjligheterna. 

Vi utgår från dina behov och målet är alltid att du ska hitta ett nytt jobb eller annan sysselsättning så fort som möjligt.

8 av 10 som kommer från en tillsvidareanställning brukar hitta en lösning innan uppsägningstiden är slut. Möjligheterna att ställa om är med andra ord goda för den som anmäls till Trygghetsstiftelsen. 


Så här kan vi stötta dig som statligt anställd

Det är arbetsgivaren som anmäler dig till Trygghetsstiftelsen. När anmälan är bekräftad blir du vår kund och får träffa en av våra rådgivare. Tillsammans identifierar ni nuläge och tankar om framtiden. Ni diskuterar hur Trygghetsstiftelsen kan stötta dig för att öka möjligheterna på arbetsmarknaden och hitta den snabbaste vägen till ett nytt jobb. Trygghetsstiftelsen erbjuder jobbsökaraktiviteter, jobbcoachning och rekryteringsservice. Dessutom kan du få ekonomiskt stöd. Kom ihåg att allt stöd bygger på att du själv är aktiv och tar ansvar för att hitta en ny sysselsättning!


Vi vill inspirera till lokalt omställningsarbete

Trygghetsstiftelsen stödjer de lokala parternas arbete för en ändamålsenlig och effektiv användning av de lokala omställningsmedlen. Detta gör vi genom att inspirera och sprida kunskap.

Kort om Trygghetsstiftelsen - en kollektivavtalsstiftelse

  • Trygghetsstiftelsen - en kollektivavtalsstiftelse bildades av staten och de centrala arbetstagarorganisationerna i samband med att trygghetsavtalet trädde i kraft 1990. Sedan 2015 gäller avtal om omställning och avtal om lokala omställningsmedel.
  • Drygt 110 000 personer har fått stöd av stiftelsen. Under 2020 anmäldes drygt 2 300 personer till Trygghetsstiftelsen av sina arbetsgivare. De allra flesta kommer från universitet och högskolor.
  • Under 2020 fick 79 procent av de tillsvidareanställda ett nytt jobb eller annan lösning innan uppsägningstidens slut och 83 procent av de tidsbegränsat anställda fick en lösning inom nio månader från det att anställningen löpte ut.
  • Verksamheten finansieras genom att alla statliga myndigheter betalar en årlig avgift som baseras på en procentuell andel av lönesumman.
  • Stiftelsen har 41 anställda.