Välkommen till Trygghetsstiftelsen

Vi stöttar dig som är anställd inom det statliga avtalsområdet på väg mot nytt jobb eller studier! Trygghetsstiftelsen har också en roll att sprida kunskap och inspiration för att stötta myndigheter i deras lokala omställningsarbete.

Trygghetsstiftelsen stöttar dig som är anställd inom det statliga avtalsområdet och som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller har en tidsbegränsad anställning som är på väg att löpa ut. Vi stöttar också dig som väljer att inte följa med till den nya orten vid omlokalisering.

Vi stöttar även dig som blir uppsagd på grund av sjukdom eller om du har en enskild överenskommelse om att anställningen ska upphöra förutsatt att din arbetsgivare har fullgjort rehabiliteringsskyldigheten och uttömt placeringsmöjligheterna. 

Vi utgår från dina behov och målet är alltid att du ska hitta ett nytt jobb eller annan sysselsättning så fort som möjligt.

8 av 10 som kommer från en tillsvidareanställning brukar hitta en lösning innan uppsägningstiden är slut. Möjligheterna att ställa om är med andra ord goda för den som anmäls till Trygghetsstiftelsen. 

Från och med den 1 oktober 2022 erbjuder Trygghetsstiftelsen grundläggande omställnings- och kompetensstöd till både arbetstagare i omställning och i anställning inom det statliga avtalsområdet.

De arbetstagare som kan kvalificera sig för omställnings- och kompetensstöd är de vars anställning har upphört, ska upphöra, har upphört till följd av sjukdom eller att anställningen är tidsbegränsad, och som har haft en anställning i minst 12 månader inom de senaste 24 månaderna.

För dig som är anställd

Det är arbetsgivaren som anmäler dig till Trygghetsstiftelsen. När anmälan är bekräftad blir du vår kund och får träffa en av våra rådgivare. Tillsammans identifierar ni nuläge och tankar om framtiden. Ni diskuterar hur Trygghetsstiftelsen kan stötta dig för att öka möjligheterna på arbetsmarknaden och hitta den snabbaste vägen till ett nytt jobb. Trygghetsstiftelsen erbjuder jobbsökaraktiviteter, jobbcoachning och rekryteringsservice. Dessutom kan du få ekonomiskt stöd. Kom ihåg att allt stöd bygger på att du själv är aktiv och tar ansvar för att hitta en ny sysselsättning!

Vi vill inspirera till lokalt omställningsarbete

Trygghetsstiftelsen stödjer de lokala parternas arbete för en ändamålsenlig och effektiv användning av de lokala omställningsmedlen. Detta gör vi genom att inspirera och sprida kunskap.

Det här är Trygghetsstiftelsen

  • Bildades 1990 av staten och de centrala arbetstagarorganisationerna i samband med att trygghetsavtalet trädde i kraft.
  • Uppdraget utgår från avtal om omställning, avtal om lokala omställningsmedel och sedan den 27 juni 2022 även överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på den statliga sektorn.
  • Erbjuder stöd till omkring 250 verksamheter inom det statliga avtalsområdet där cirka 280 000 arbetstagare omfattas.
  • Stöttar arbetstagare som blir uppsagda på grund av arbetsbrist eller till följd av sjukdom samt dem vars tidsbegränsade anställning löper ut, till att hitta ny sysselsättning. En ny kundgrupp är arbetstagare inom statlig sektor som kan ansöka om vägledning och yttrande till CSN.
  • Under 2022 anmäldes 1 840 arbetstagare till stiftelsen av sina arbetsgivare – majoriteten från ett universitet eller en högskola. Under perioden 1 oktober 2022 till årets slut har 1 032 arbetstagare ansökt hos Trygghetsstiftelsen för att få vägledning, rådgivning eller yttrande till CSN.
  • Stödet från Trygghetsstiftelsen är frivilligt, men de allra flesta anmälda kunder väljer att ta del av det erbjudna stödet och möjligheterna som finns.
  • Drygt åtta av tio av Trygghetsstiftelsens kunder inom avtal om omställning hittar en ny lösning före uppsägningstidens slut (tillsvidareanställda) eller inom nio månader från att deras tidsbegränsade anställning har löpt ut (tidsbegränsat anställda). Sex av tio har fått ett arbete eller startat egen näringsverksamhet.
  • 38 anställda på våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.