Styrelsen

Trygghetsstiftelsens styrelse bestämmer riktlinjer för verksamheten och ansvarar för förvaltningen av Trygghetsstiftelsens kapital.

Styrelsen består av sex ledamöter. Regeringen utser tre ledamöter och tre ersättare från arbetsgivarsidan. De fackliga organisationerna OFR/S, P, O, Saco-S och Seko, utser var sin ledamot och ersättare. En av de ledamöter som utses av regeringen är ordförande i styrelsen.

Ordinarie ledamöter

Gunnar Holmgren ordförande, generaldirektör Arbetsgivarverket 
Britta Lejon, vice ordförande, förbundsordförande ST, OFR/S,P,O 
Valle Karlsson, förbundsordförande Seko 
Niclas Lamberg, HR-direktör, Trafikverket 
Maria Mindhammar, överdirektör, Arbetsförmedlingen 
Mats Eriksson, förhandlingschef SRAT, Saco-S 

Ersättare

Åsa Krook, chef arbetsgivarutveckling, Arbetsgivarverket
Johan Sandström, HR-chef FRA
Evalill Tagesson, ombudsman ST, OFR/ S, P, O 
Helen Thornberg, ombudsman Seko
Jerker Ambjörn, Vice ordförande Saco-S samt ombudsman Sveriges Ingenjörer
Tommy Viklund. Personalchef Luleå Tekniska Högskola

Revisorer

Anne Vadasz Nilsson, GD Energimarknadsinspektionen
Robert Andersson, SULF

Ersättare

Mari Svensson, Finansdepartementet
Roger Hellefors, Seko

 

 

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp