Styrelsen 2022

Styrelsen

Trygghetsstiftelsens styrelse bestämmer riktlinjer för verksamheten och ansvarar för förvaltningen av Trygghetsstiftelsens kapital.

Styrelsen består av sex ledamöter. Regeringen utser tre ledamöter och tre ersättare från arbetsgivarsidan. En av de ledamöter som utses av regeringen är ordförande i styrelsen. De fackliga organisationerna OFR/S, P, O, Saco-S och Seko, utser var sin ledamot och ersättare. 

Ordinarie ledamöter

Christina Gellerbrant Hagberg ordförande, generaldirektör Arbetsgivarverket 
Britta Lejon, vice ordförande, förbundsordförande ST, OFR/S, P, O 
Ulrika Nilsson, avtalssekreterare, Seko 
Niclas Lamberg, HR-direktör, Trafikverket 
Mats Eriksson, förhandlingschef SRAT, Saco-S 
Åsa Krook, chef arbetsgivarutveckling, Arbetsgivarverket 

Ersättare

Johan Sandström, HR-chef FRA
Ann Follin, överintendent, Världskulturmuseerna
Evalill Tagesson, ombudsman ST, OFR/ S, P, O 
Matts Haglund, ombudsman, Seko 
Robert Andersson, förhandlingschef, SULF
Tommy Viklund, HR-chef Luleå tekniska universitet

Revisorer

Lena Nyberg, GD, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Malin Bjerkhede, Akavia

Ersättare

Clas Olsson, Ekonomistyrningsverket
Christer Johansson, Seko