Trygghetsstiftelsens styrelse 2023

Styrelsen

Trygghetsstiftelsens styrelse bestämmer riktlinjer för verksamheten och ansvarar för förvaltningen av Trygghetsstiftelsens kapital.

Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter och sex ersättare. Regeringen utser tre ordinarie ledamöter och tre ersättare från arbetsgivarsidan. En ordinarie ledamot utses av regeringen till ordförande i styrelsen. De fackliga organisationerna OFR/S, P, O, Saco-S och Seko, utser var sin ordinarie ledamot och ersättare.

Ordinarie ledamöter

Christina Gellerbrant Hagberg ordförande, generaldirektör Arbetsgivarverket 
Britta Lejon, vice ordförande, förbundsordförande ST, OFR/S, P, O 
Ulrika Nilsson, avtalssekreterare, Seko 
Niclas Lamberg, HR-direktör, Trafikverket 
Mats Eriksson, förhandlingschef SRAT, Saco-S 
Åsa Krook, chef arbetsgivarutveckling, Arbetsgivarverket 

Ersättare

Johan Sandström, HR-chef FRA
Ann Follin, överintendent, Världskulturmuseerna
Evalill Tagesson, ombudsman ST, OFR/ S, P, O 
Matts Haglund, ombudsman, Seko 
Robert Andersson, förhandlingschef, SULF
Tommy Viklund, HR-chef Luleå tekniska universitet

Revisorer

Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Malin Bjerkhede, Akavia

Ersättare

Clas Olsson, Ekonomistyrningsverket
Christer Johansson, Seko