Styrelsen

Trygghetsstiftelsens styrelse bestämmer riktlinjer för verksamheten och ansvarar för förvaltningen av Trygghetsstiftelsens kapital.

Styrelsen består av sex ledamöter. Regeringen utser tre ledamöter och tre ersättare från arbetsgivarsidan. De fackliga organisationerna OFR/S, P, O, Saco-S och Seko, utser var sin ledamot och ersättare. En av de ledamöter som utses av regeringen är ordförande i styrelsen.

Ordinarie ledamöter

Eva Liedström Adler, ordförande, generaldirektör Arbetsgivarverket 
Britta Lejon, vice ordförande, förbundsordförande ST, OFR/S,P,O 
Valle Karlsson, avtalssekreterare Seko 
Niclas Lamberg, HR-direktör, Trafikverket 
Maria Mindhammar, överdirektör Arbetsförmedlingen 
Elisabeth Mohlkert, förbundsdirektör SRAT, Saco-S

Ersättare

Anna Cedemar, divisionschef Administrativa divisionen Riksarkivet
Ken Johnsson, biträdande förhandlingschef Arbetsgivarverket
Evalill Tagesson, ombudsman ST, OFR/ S, P, O
Johan Sandström, HR-chef FRA
Helen Thornberg, ombudsman Seko
Lena Emanuelsson, förhandlingschef  Jusek, Saco-S

Revisorer

Anne Vadasz Nilsson, GD Energimarknadsinspektionen
Robert Andersson, SULF

Ersättare

Mari Svensson, Finansdepartementet
Roger Hellefors, Seko

 

 

 

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp