Styrelsen

Trygghetsstiftelsens styrelse bestämmer riktlinjer för verksamheten och ansvarar för förvaltningen av Trygghetsstiftelsens kapital.

Styrelsen består av sex ledamöter. Regeringen utser tre ledamöter och tre ersättare från arbetsgivarsidan. En av de ledamöter som utses av regeringen är ordförande i styrelsen. De fackliga organisationerna OFR/S, P, O, Saco-S och Seko, utser var sin ledamot och ersättare. 

Ordinarie ledamöter

Gunnar Holmgren ordförande, generaldirektör Arbetsgivarverket 
Britta Lejon, vice ordförande, förbundsordförande ST, OFR/S,P,O 
Vakant, Seko 
Niclas Lamberg, HR-direktör, Trafikverket 
Mats Eriksson, förhandlingschef SRAT, Saco-S 
Åsa Krook, chef arbetsgivarutveckling, Arbetsgivarverket 

Ersättare

Johan Sandström, HR-chef FRA
Evalill Tagesson, ombudsman ST, OFR/ S, P, O 
Kenth Konradsdal, ombudsman Seko 
Robert Andersson, SULF
Tommy Viklund, HR-chef Luleå tekniska universitet
Petra Pfeiff, avdelningschef, Länsstyrelsen Stockholm.

Revisorer

Anne Vadasz Nilsson, GD Energimarknadsinspektionen
Helena Hallström, Akavia

Ersättare

Ronnie Hedin, Finansdepartementet
Roger Hellefors, Seko