Styrelsen

Trygghetsstiftelsens styrelse bestämmer riktlinjer för verksamheten och ansvarar för förvaltningen av Trygghetsstiftelsens kapital.

Styrelsen består av sex ledamöter. Regeringen utser tre ledamöter och tre ersättare från arbetsgivarsidan. De fackliga organisationerna OFR/S, P, O, Saco-S och Seko, utser var sin ledamot och ersättare. En av de ledamöter som utses av regeringen är ordförande i styrelsen.

Ordinarie ledamöter

Eva Liedström Adler, ordförande, generaldirektör Arbetsgivarverket 
Britta Lejon, vice ordförande, förbundsordförande ST, OFR/S,P,O 
Valle Karlsson, avtalssekreterare Seko 
Niclas Lamberg, HR-direktör, Trafikverket 
Maria Mindhammar, överdirektör, Arbetsförmedlingen 
Elisabeth Mohlkert, förbundsdirektör, SRAT, Saco-S (avgår 190731)
Mats Eriksson, förhandlingschef SRAT, Saco-S (ersätter Elisabeth Mohlkert 190801)

Ersättare

Marie Högström, personalchef, Stockholms universitet
Åsa Krook, chef arbetsgivarutveckling, Arbetsgivarverket
Johan Sandström, HR-chef FRA
Evalill Tagesson, ombudsman ST, OFR/ S, P, O 
Helen Thornberg, ombudsman Seko
Lena Emanuelsson, förhandlingschef  Jusek, Saco-S (avgår 190731)
Jerker Ambjörn, tf förhandlingschef Sveriges Ingenjörer, Saco-S (ersätter Lena Emanulesson 190801)

Revisorer

Anne Vadasz Nilsson, GD Energimarknadsinspektionen
Robert Andersson, SULF

Ersättare

Mari Svensson, Finansdepartementet
Roger Hellefors, Seko

 * Bilden är tagen 2018 och representerar inte den sittande styrelsen. 

 

 

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp