Information till arbetstagaren

Som arbetsgivare har du ansvar för att informera arbetstagaren om hens rättigheter och skyldigheter enligt avtal om omställning.

Arbetstagarens rättigheter

Vilket stöd arbetstagaren kan ta del av genom Trygghetsstiftelsen beror på anställningsformen och hur länge anställningen har pågått.

Arbetsbrist

Den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist erbjuds ett planeringssamtal med Trygghetsstiftelsens rådgivare, individuellt stöd och ekonomisk förstärkning i form av inkomstförstärkning och a-kasseförstärkning.

Arbetstagaren omfattas av omställningsavtalet i fem år, tiden börjar räknas efter sista anställningsdagen.

Sjukdom 

Även den som sägs upp av personliga skäl till följd av sjukdom eller kommit överens om att anställningen ska upphöra som en följd av sjukdom omfattas av detta stöd från och med 1 februari 2021.  

Tidsbegränsad anställning

Anställning som varat i minst två år men inte överstigit sex år

Gäller för arbetstagare vars anställning upphört efter 30 september 2022. Den som haft en tidsbegränsad anställning som varat i minst två år men inte överstigit 6 år erbjuds ett planeringssamtal med Trygghetsstiftelsens rådgivare, individuellt stöd och a-kasseförstärkning i 44 dagar.

Arbetstagaren omfattas av omställningsavtalet i fyra år, tiden börjar räknas efter sista anställningsdagen.

Anställning i minst sex år

Den som haft en tidsbegränsad anställning som varat i minst sex år erbjuds ett planeringssamtal med Trygghetsstiftelsens rådgivare, individuellt stöd och ekonomisk förstärkning i form av inkomstförstärkning och a-kasseförstärkning.

Arbetstagaren omfattas av omställningsavtalet i fyra år, tiden börjar räknas efter sista anställningsdagen.

Doktorandanställning kan inte räknas in för att få sex års anställningstid.

Arbetstagarens skyldigheter

Arbetstagaren ska:

  • Vara aktiv och ta egna initiativ för att få ett nytt arbete.
  • Meddela stiftelsen om förändringar av anställningsvillkor eller andra förhållanden som har betydelse för hens omställningsförmåner.
Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp