Sven i röd tröja

För dig som blivit uppsagd på grund av sjukdom

Har du blivit uppsagd eller kommit överens om att din anställning ska upphöra på grund av sjukdom?

Från och med 1 februari 2021 stöttar vi dig som sägs upp på grund av sjukdom, eller om du har ingått en enskild överenskommelse med din arbetsgivare om att din anställning ska upphöra förutsatt att arbetsgivaren har fullgjort rehabiliteringsskyldigheten och uttömt placeringsmöjligheterna.

Vi stöttar dig och såhär går det till

Vår roll på Trygghetsstiftelsen är att stötta dig på vägen till ett nytt jobb eller annan sysselsättning. Vi hjälper dig utifrån dina förutsättningar och dina mål.

Det börjar med att din arbetsgivare anmäler dig till Trygghetsstiftelsen. Sedan skickar vi en bekräftelse via mejl eller post till dig om att du är anmäld hos oss.

Du får en egen rådgivare på Trygghetsstiftelsen och ni träffas på ett inledande planeringssamtal.  Tillsammans identifierar ni ditt nuläge och dina tankar inför framtiden och pratar om hur du kan hitta ett nytt jobb eller annan sysselsättning.

-Vi möter dig där du befinner dig och på dina villkor inom ramen för avtal om omställning, säger Afrim Goxhulí som är rådgivare på Trygghetsstiftelsen.

Du kan få en egen jobbcoach

Efter mötet med din rådgivare får du träffa en jobbcoach som hjälper dig att göra en arbetsmarknadskartläggning för att se hur arbetsmarknaden ser ut för dig. På Trygghetsstiftelsen finns många bra verktyg för att stötta dig, och vi tittar på din framtid och vilka möjligheter du har utifrån dina förutsättningar.

Vi arbetar inte direkt med rehabilitering, men vi kan stötta dig så att du kan komma vidare och vi ger dig ett bra stöd, till exempel har vi jobbcoacher som har god kunskap och hjälper dig att hitta en lösning så att du kan komma vidare.