5:06
Du måste godkänna cookies för marknadsföring för att kunna se den här videon.

För dig som blivit uppsagd med anledning av sjukdom

Har du blivit uppsagd eller kommit överens om att din anställning ska upphöra på grund av personliga skäl som en följd av sjukdom?

Vi stöttar dig och så här går det till 

Vår roll på Trygghetsstiftelsen är att stötta dig på vägen till ett nytt jobb eller annan sysselsättning. Vi hjälper dig utifrån dina förutsättningar och dina mål. 

Du får en egen rådgivare på Trygghetsstiftelsen och ni träffas på ett inledande planeringssamtal. Tillsammans identifierar ni ditt nuläge och dina tankar inför framtiden och pratar om hur du kan hitta ett nytt jobb eller annan sysselsättning.

Du kan få en egen coach

Efter mötet med din rådgivare får du träffa en coach som hjälper dig att göra en arbetsmarknadskartläggning för att se hur arbetsmarknaden ser ut för dig. På Trygghetsstiftelsen har vi många bra verktyg för att stötta dig, vi tittar på din framtid och vilka möjligheter du har utifrån dina förutsättningar.

Vi arbetar inte direkt med rehabilitering, men vi kan stötta dig så att du kan komma vidare och vi ger dig ett bra stöd, till exempel har vi coacher som har god kunskap och hjälper dig att hitta en lösning så att du kan komma vidare.

Vi strävar efter en varaktig och hållbar lösning för dig.