Dataskyddsförordningen / GDPR

Trygghetsstiftelsens behandling av personuppgifter styrs av och följer dataskyddsförordningen (GDPR).

En anledning till att du finns med i vårt register kan vara att du har någon av dessa roller:    
• kund hos oss genom avtal om omställning eller trygghetsavtalet,
• har anmält kunder till avtal om omställning eller trygghetsavtalet,
• har deltagit på några av våra seminarier om lokala omställningsmedel,
• har anmält intresse för Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice,
• har anmält intresse för vårt nyhetsbrev eller
• har anlitats som konsult.

Samarbeten med andra aktörer

För att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden måste vi i vissa fall ta hjälp av andra aktörer. Det kan till exempel handla om leverantörer och samarbetspartners som hjälper oss att skapa och underhålla vår IT-infrastruktur. Det kan också handla om andra aktörer, exempelvis a-kassor, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan som bidrar genom kompletterande uppgifter.
Trygghetsstiftelsen tecknar personuppgiftsbiträdesavtal när vi anlitar konsulter, kursarrangörer eller liknande och dessa behandlar personuppgifter för vår räkning. Genom avtalen ser vi till att de personuppgiftsbiträden och andra organisationer som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss bara använder personuppgifter för att fullfölja de uppdrag som vi gett dem.

A-kasseförstärkning och samtycke

För att kunna ta beslut om utbetalning av a-kasseförstärkning behöver Trygghetsstiftelsen uppgifter om antalet utbetalade ersättningsdagar från din a-kassa. Med ditt samtycke kan din a-kassa lämna dessa uppgifter direkt till Trygghetsstiftelsen. Godkännandet innebär att du inte behöver skicka in specifikationer om ersättning från a-kassan inför varje utbetalning.
Arbetslöshetskassornas hantering och utbetalning av arbetslöshetsersättning utgör myndighetsutövning. All information som ligger som underlag för bedömning av den enskilda personens rätt till ersättning används enligt Lag om arbetslöshetsförsäkring (1997:238). En stor del av uppgifterna omfattas av sekretess enligt Lag om offentlighet och sekretess (2009:400). Sådana uppgifter kan inte lämnas ut till Trygghetsstiftelsen utan ett uttryckligt samtycke från dig.
När du samtycker till behandlingen innebär det att dina personuppgifter får behandlas genom att de överförs från den arbetslöshetskassa som du är medlem i till Trygghetsstiftelsen. Trygghetsstiftelsen kommer att använda uppgifterna för att fastställa och säkerställa din rätt till a-kasseförstärkning.

Följande uppgifter kommer att hämtas om du samtycker:

 • information om utbetalning gjorts under specifik period,
 • ersättning från och med visst datum,
 • ersättning till och med visst datum,
 • tilldelade ersättningsdagar,
 • erhållna ersättningsdagar,
 • ersättningsdagar kvar,
 • antal dagar som ersätts under viss period,
 • ersättningsnivån i procent,
 • utbetalningsdatum då utbetalning från a-kassan blev tillgänglig för mottagaren,
 • skattepliktiga tillägg,
 • aktuell inkomst registrerad hos a-kassan och
 • datum då aktuell inkomst började gälla.

Dina uppgifter får endast hämtas in från a-kassorna under tiden ditt ärende avseende a-kasseförstärkning är aktuellt hos Trygghetsstiftelsen och uppgifterna sparas bara under tiden som du är eller kan vara aktuell för a-kasseförstärkning hos Trygghetsstiftelsen, eller vad som krävs enligt lag och förordning.

Den registrerades rättigheter

Dataskyddsförordningen (GDPR) stärker privatpersoners personliga integritet i form av explicita rättigheter gentemot de som behandlar personuppgifter. En grundtanke i dessa rättigheter är att behandlingen ska vara transparent och tydlig för den registrerade samt att denne ytterst ska ha kontrollen över sin personliga integritet.
Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har den registrerade även rätt att begära att Trygghetsstiftelsen raderar, rättar eller slutar behandla personuppgifter samt att få ut kopia av sina personuppgifter. Vi kommer att göra vårt bästa för att gå sådana förfrågningar till mötes.

Personuppgiftsansvarig är Trygghetsstiftelsen med organisationsnummer 802015-0721.
Vårt ombud är Bengt Gullblom, Trygghetsstiftelsen, Box 1145, 111 81 Stockholm.

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp