Trygghetsstiftelsen kan omställning i staten

Trygghetsstiftelsens viktiga samhällsuppdrag fortsätter med oförminskad kraft

Trygghetsstiftelsen har ställt om och är nu digitala. Det gäller såväl vårt arbete med “omställningsavtalet” som arbetet med “avtalet om lokala omställningsmedel”. Vi har anpassat vår verksamhet och erbjuder många av våra tjänster och erbjudanden i digitala forum. Ni som kunder fortsätter att ha kontakt med oss men nu digitalt. Logga in på Mina sidor för mer information.  

Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi också beslutat att tillfälligt ställa in alla fysiska seminarier och gruppaktiviteter. Beslutet gäller tillsvidare. Information om vilka seminarier som webbsänds finns på Mina sidor.  

Våra lokaler är tillgängliga för medarbetare, kunder, coacher och andra besökare även i fortsättningen men tänk på att om du uppvisar symtom på luftvägsinfektion (förkylning), även lindrig sådan, eller om du varit i ett riskområde, ska du stanna hemma. 

Vi uppdaterar informationen löpande!