Stödet till dig som kund

Trygghetsstiftelsen stöttar dig som är statligt anställd och har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller vars tidsbegränsade anställning har löpt ut. Vi utgår från dina behov och målet är att du ska hitta en ny sysselsättning så fort som möjligt.