Studier med start hösten 2023

Du som har tänkt studera med start hösten 2023 kan ansöka om omställningsstudiestöd hos CSN från och med 1 april. Trygghetsstiftelsen hanterar ansökningar om yttrande till CSN löpande i tur och ordning. Vår handläggningstid beror på antalet ansökningar. Vi kontaktar dig när det blir din tur!


Vilket stöd kan jag få?
Här kan du läsa om vilka stöd som finns och vilka villkor som gäller för dig som vill utveckla din kompetens via studier.
Läs mer om vad som gäller
Ansökan
Här kan du ansöka om vägledning inom det grundläggande omställnings- och kompetensstödet. I samma formulär kan du som vill söka omställningsstudiestöd från CSN ansöka om yttrande.
Ansök här
Frågor och svar
Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.
Till frågor och svar

Det här kan Trygghetsstiftelsen hjälpa dig med

Från och med den 1 oktober 2022 erbjuder Trygghetsstiftelsen kompetensstöd i form av vägledning och rådgivning för dig som är anställd inom statlig sektor och som vill stärka din ställning på arbetsmarknaden.


Du som vill studera för att bredda din kompetens kan få vägledning med målet att utifrån dina intressen, befintliga kunskaper, kompetenser och förutsättningar hitta utbildningar som passar dig och som efterfrågas av arbetsmarknaden. Om du vill söka omställningsstudiestöd från CSN kan vi hjälpa dig med ett yttrande och i vissa fall kan du få ett kompletterande studiestöd.

Trygghetsstiftelsen kan hjälpa dig som är anställd inom statlig sektor med:

  • Vägledning och rådgivning.
  • Yttrande till CSN om att de valda studierna uppfyller kravet på omställningsstudiestöd.
  • Kompletterande studiestöd för dig som beviljas omställningsstudiestöd från CSN och uppfyller vissa villkor.
  • Kortvarigt studiestöd för studier upp till fyra dagar.

Läs här om vilka villkor som gäller.

Är Trygghetsstiftelsen din trygghetsorganisation? Se här

Sök på företagsnamn eller organisationsnummer