Tillgänglighet för Trygghetsstiftelsen

Trygghetsstiftelsen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Den här sidan beskriver hur www.tsn.se uppfyller kraven för tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Trygghetsstiftelsen är omställningsorganisationen för statligt anställda. Vi är en stiftelse med uppgift att stötta statligt anställda på väg mot nytt jobb. Trygghetsstiftelsen har också en roll att sprida kunskap och inspiration för att stötta myndigheter i deras arbete med lokala omställningsmedel. Tillgänglighet

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är till huvudsakligen förenlig med lagen, men vi är medvetna om att det finns delar av webbplatsen som inte är helt tillgängliga.

  • Vi har ett antal pdf:er som vi inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Vi beskriver inte med text vad alla bilder föreställer.
  • Några filmer saknar text.  

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.tsn.se som inte är tillgängligt för dig är du välkommen att kontakta oss. Skicka allmänna frågor till info@tsn.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss här så att vi får veta att problemet finns.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är huvudsakligen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av det redaktionella innehållet på webbplatsen och den visar att webbplatsen är tillgänglig till 85 procent. Senaste bedömningen gjordes den 27 oktober 2020.