Vem kan få Trygghetsstiftelsens stöd?

Trygghetsstiftelsen stöttar dig som är eller har varit anställd inom statlig verksamhet. Vi erbjuder en bred palett med insatser när du är på väg till ett nytt jobb.

Trygghetsstiftelsen finns på flera orter i landet och stöttar dig oavsett om du har blivit uppsagd, har valt att inte flytta med vid omlokalisering eller har en tidsbegränsad anställning som löpt ut. 

Vilket stöd du får baseras dels på anledningen till att du inte längre är anställd, dels på hur många år du har varit anställd hos din arbetsgivare. Vad som gäller för dig kan vi säga först när du har blivit kund hos oss.

Om någon av de här punkterna stämmer överens med din situation har du med stor sannolikhet rätt till stöd:

  • Du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist efter minst tolv månaders anställning.
  • Du har haft en tidsbegränsad anställning på minst två år och den har löpt ut.
  • Du har antingen blivit uppsagd av personliga skäl som en följd av sjukdom, eller så har du ingått en överenskommelse om att anställningen ska upphöra som en följd av sjukdom. Båda fallen gäller under förutsättning att arbetsgivaren har fullgjort rehabiliteringsskyldigheten och uttömt omplaceringsmöjligheterna.
  • Du arbetar på en myndighet som ska omlokaliseras och om du står inför valet om du ska följa med eller inte har du möjlighet att få ta del av tidigt stöd. Det gäller dig som arbetar på en myndighet som ska omlokaliseras utifrån regeringsbeslut. 
  • Du arbetar på en myndighet som ska omlokaliseras till ny ort och du väljer att inte följa med och säger upp dig själv eller blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Så snart du är kund hos oss får du veta vilken typ av stöd du kan få.

Det är din arbetsgivare som anmäler dig till Trygghetsstiftelsen i samband med att du informeras om att anställningen upphör.