Vem kan få stöd

Trygghetsstiftelsen stöttar dig som är eller har varit anställd inom statlig verksamhet. Vi erbjuder en bred palett med insatser när du är på väg till ett nytt jobb.

Trygghetsstiftelsen finns på flera orter i landet och stöttar dig oavsett om du har blivit uppsagd, har valt att inte flytta med vid omlokalisering eller har en tidsbegränsad anställning som löpt ut.

Oavsett om du är tillsvidareanställd eller har en tidsbegränsad anställning kan du omfattas av Trygghetsstiftelsens omställningsavtal och få tillgång till olika typer av stöd.

Vilket stöd du får baseras dels på anledningen till att du inte längre är anställd, dels på hur många år du har varit anställd hos din arbetsgivare. Vad som gäller för dig kan vi säga först när du har blivit kund hos oss.

Om någon av de här punkterna stämmer överens med din situation har du med stor sannolikhet rätt till stöd:

  • Du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist efter minst tolv månaders anställning.
  • Din tidsbegränsade anställning på minst två år har löpt ut.
  • Du arbetar på en myndighet som ska omlokaliseras och om du står inför valet om du ska följa med eller inte har du möjlighet att få ta del av tidigt stöd. Det gäller dig som arbetar på en myndighet som ska omlokaliseras utifrån regeringsbeslut. 
  • Du arbetar på en myndighet som ska omlokaliseras till ny ort och du väljer att inte följa med och säger upp dig själv eller blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Så snart du är kund hos oss får du veta vilken typ av stöd du kan få!

Det är din arbetsgivare som anmäler dig till Trygghetsstiftelsen i samband med att du informeras om att anställningen upphör.

 

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp