Omställning handlar om att ligga steget före

Vi vänder oss till dig som är arbetsgivare eller facklig representant på en myndighet eller annan statlig organisation ansluten till Arbetsgivarverket.
Anmäl arbetstagare
Anmälan

Arbetsgivare och fackliga parter

Trygghetsstiftelsen hjälper statsanställda med stöd på vägen till ett nytt arbete. Trygghetsstiftelsen har också en roll att sprida kunskap och inspiration för att stötta i arbetet med lokala omställningsmedel.

Anmäla arbetstagare
För dig som ska anmäla en arbetstagare till Trygghetsstiftelsen och avtal om omställning.
Så här går det till
Lokala omställningsmedel
Medlen ger myndigheter en unik möjlighet att möta arbetslivets snabba förändringstakt.
Läs mer om lokala omställningsmedel
Omställningskedjan
Du behöver både engagemang och koll på hela kedjan för en lyckad omställningsprocess.
Läs mer

Vad betyder omställning för dig, Emilia Liljefrost?

Omställning är ett ord som både kan och tolkas olika, beroende på vilket sammanhang det gäller. Det kan handla om samhället, myndigheten eller den organisation du arbetar i eller dig som individ. Ofta förknippas ordet med att lämna en arbetsplats men omställning i ett proaktivt syfte handlar ofta om helt andra saker. 

Emilia Liljefrost är programområdeschef för Hållbart arbetsliv ger här sin syn på omställning.

Se vad omställning betyder för andra

Hur använder myndigheter lokala omställningsmedel?

Myndigheter berättar

En workshop som gör det enkelt att komma i gång med arbetet - Lokala omställningsmedel

Hösten 2019 lanseras en workshop. Syftet med workshopen är att på ett konkret och tydligt sätt stötta arbetsgivare och fackliga representanter i omställningsarbetet och inspirera till en mer proaktiv användning av de lokala omställningsmedlen. Workshopen kommer att kunna vara stöd i arbetet lokalt och tanken är att den genomförs på myndigheten. 

"Tack för en bra planerad och genomförd workshop och bra jobbat av oss ”Bolagsverkare”...nu har vi lagt en bra grund för höstens fortsatta arbete med vårt lokala kollektivavtal" Daniel Persson, HR-chef Bolagsverket

"Väl genomfört med en tydlig röd tråd som hjälpt oss en stor bit på väg mot ett nytt lokalt omställningsavtal. Inspirerande och lärorikt!" Thomas Flank, Saco-S, Bolagsverket

Workshopen kommer att kunna vara stöd i arbetet lokalt och tanken är att den genomförs lokalt av er själva

Med hjälp av workshoppen kan du arbeta proaktivt med lokala omställningsmedel

Anmäl dig till höstens seminarier

Läs mer

Omställning, digitalisering och ett hållbart arbetsliv

Digitalisering driver förändring på statliga arbetsplatser i en allt snabbare takt. För att möta den omställningen krävs både innovativa arbetssätt och att våga mer. Det var några slutsatser när Trygghetsstiftelsen bjöd in landets länsstyrelser till inspirationsdag den 28 maj. På agendan stod digitaliering, hållbart arbetsliv och omställning. Nu kan du ta del av filmer och texter från dagen med våra föreläsare:

Gustav Martner, digital expert och strateg 

Roger Vilhelmsson, chefsekonom Arbetsgivarverket

Magnus Antilla, konsult och expert kompetensförsörjning

Emilia Liljefrost, programchef Hållbart arbetsliv 

 

Det går bra!

Det går bra för våra kunder vilket är kul. Vi kan också se att både arbetsgivare och kunder är nöjda med våra insatser och aktiviteter.

87%
Kunder som har en ny sysselsättning innan uppsägningstiden är slut eller inom nio månader från att deras tidsbegränsade anställning löpt ut.
82%
Kunder som är nöjda med det stöd som de fått av Trygghetsstiftelsen.
83%
Arbetsgivare och fackliga parter som tycker att våra aktiviteter kring lokala omställningsmedel är till nytta.

Avtalen

Avtalet reglerar vad som gäller när en statligt anställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist respektive när en tidsbegränsad anställning löper ut. 

Avtalet syftar till att skapa ett långsiktigt lokalt omställningsasrbete genom proaktiva omställningsåtgärder och andra aktiviteter som stödjer både verksamheten och arbetstagarnas utveckling. 

Läs avtalet på Arbetsgivarverkets webbplats.

Avtalet reglerar vad som gäller när en statligt anställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist respektive när en tidsbegränsad anställning löper ut. 

Avtalet syftar till att skapa ett långsiktigt lokalt omställningsasrbete genom proaktiva omställningsåtgärder och andra aktiviteter som stödjer både verksamheten och arbetstagarnas utveckling. 

Läs avtalet på Arbetsgivarverkets webbplats.

Trygghetsstiftelsen stöttar på vägen till ett nytt jobb

Du som arbetsgivare ska anmäla samtliga arbetstagare till Trygghetsstiftelsen som blir uppsagda på grund av arbetsbrist eller vars tidsbegränsade anställning löper ut.

Trygghetsstiftelsen stöttar dem sedan på vägen till ett nytt jobb eller annan sysselsättning. Vi erbjuder bland annat jobbcoachning, inspirerande seminarier och ekonomiskt stöd.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet riktar sig främst till arbetsgivare och fackliga representanter på statliga myndigheter. Men alla som är intresserade är välkomna att ta del av våra utskick.

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp