Omställning handlar om att ligga steget före

Vi vänder oss till dig som är arbetsgivare eller facklig representant på en myndighet eller annan statlig organisation ansluten till Arbetsgivarverket.
Anmäl arbetstagare
Anmälan

Arbetsgivare och fackliga parter

Trygghetsstiftelsen hjälper statsanställda med stöd på vägen till ett nytt arbete. Trygghetsstiftelsen har också en roll att sprida kunskap och inspiration för att stötta i arbetet med lokala omställningsmedel.

Anmäla arbetstagare
För dig som ska anmäla en arbetstagare till Trygghetsstiftelsen och avtal om omställning.
Så här går det till
Lokala omställningsmedel
Medlen ger myndigheter en unik möjlighet att möta arbetslivets snabba förändringstakt.
Läs mer om lokala omställningsmedel
Omställningskedjan
Du behöver både engagemang och koll på hela kedjan för en lyckad omställningsprocess.
Läs mer

Seminarier lokala omställningsmedel

läs mer här

Att analysera trender - webbinarium

Den 3 juni kan du anmäla dig till webbinariet Att analysera trender med Henrik Sköld, omvärldsanalytiker och konsult. Du hittar mer information här.

Vad betyder omställning för dig, Britta Lejon?

Omställning är ett ord som både kan och tolkas olika, beroende på vilket sammanhang det gäller. Det kan handla om samhället, myndigheten eller den organisation du arbetar i eller dig som individ. Ofta förknippas ordet med att lämna en arbetsplats men omställning i ett proaktivt syfte handlar ofta om helt andra saker. 

Britta Lejon är förbundsordförande i ST och vice ordförande i Trygghetsstiftelsens styrelse.

Är du nyfiken på hur andra svarar? Du hittar deras svar här.

Trygghetsstiftelsen stöttar på vägen till ett nytt jobb

Du som arbetsgivare ska anmäla samtliga arbetstagare till Trygghetsstiftelsen som blir uppsagda på grund av arbetsbrist eller vars tidsbegränsade anställning löper ut.

Trygghetsstiftelsen stöttar dem sedan på vägen till ett nytt jobb eller annan sysselsättning. Vi erbjuder bland annat jobbcoachning, inspirerande seminarier och ekonomiskt stöd.

Avtalen

Avtalet reglerar vad som gäller när en statligt anställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist respektive när en tidsbegränsad anställning löper ut. 

Avtalet syftar till att skapa ett långsiktigt lokalt omställningsasrbete genom proaktiva omställningsåtgärder och andra aktiviteter som stödjer både verksamheten och arbetstagarnas utveckling. 

Läs avtalet på Arbetsgivarverkets webbplats.

Avtalet reglerar vad som gäller när en statligt anställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist respektive när en tidsbegränsad anställning löper ut. 

Avtalet syftar till att skapa ett långsiktigt lokalt omställningsasrbete genom proaktiva omställningsåtgärder och andra aktiviteter som stödjer både verksamheten och arbetstagarnas utveckling. 

Läs avtalet på Arbetsgivarverkets webbplats.

Det går bra!

Det går bra för våra kunder och både arbetsgivare och kunder är nöjda med våra insatser och aktiviteter.

87%
Kunder som har en ny sysselsättning innan uppsägningstiden är slut eller inom nio månader från att deras tidsbegränsade anställning löpt ut.
82%
Kunder som är nöjda med det stöd som de fått av Trygghetsstiftelsen.
83%
Arbetsgivare och fackliga parter som tycker att våra aktiviteter kring lokala omställningsmedel är till nytta.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet riktar sig främst till arbetsgivare och fackliga representanter på statliga myndigheter. Men alla som är intresserade är välkomna att ta del av våra utskick.

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp