Är du mitt i arbetslivet och vill ha stöd för att ta nästa steg?

Vi kan vägleda dig som är anställd inom statlig sektor och som vill bredda din kompetens genom studier.

Från och med den 1 oktober är det möjligt att söka ett särskilt studiestöd hos CSN för dig som är mitt i arbetslivet och som vill studera för att stärka din ställning på arbetsmarknaden. Vi kan hjälpa dig med vägledning. Om du vill söka omställningsstudiestöd från CSN kan vi hjälpa dig med ett yttrande och i vissa fall kan du få ett kompletterande studiestöd.

Trygghetsstiftelsen kan hjälpa dig som är anställd inom statlig sektor med:

  • Vägledning och rådgivning i syfte att hitta en utbildning som stärker dig som person och efterfrågas av arbetsmarknad.
  • Yttrande till CSN om att de valda studierna uppfyller kravet på omställningsstudiestöd.
  • Kompletterande studiestöd för dig som beviljas omställningsstudiestöd från CSN och uppfyller vissa villkor.
  • Kortvarigt studiestöd för studier upp till fyra dagar