Jörgen Kihlgren

Omställning

Omställningsarbetet på det statliga avtalsområdet består av två avtalsreglerade faser – det lokalt finansierade proaktiva omställningsarbetet och det centrala verkställande omställningsarbetet.

De båda avtalen, avtal om lokala omställningsmedel och avtal om omställning kompletterar varandra, vilket innebär att hela omställningskedjan hålls samman. Det vill säga allt från lokala parters arbete med lokala omställningsmedel till det arbete med omställning som Trygghetsstiftelsen genomför på parternas uppdrag.

Avtal om lokala omställningsmedel

Avtal om lokala omställningsmedel syftar till att långsiktigt förstärka det proaktiva lokala omställningsarbetet utifrån verksamheternas och arbetstagarnas behov. 

Trygghetsstiftelsens uppdrag är att stötta och inspirera myndigheter att möta den snabba förändringstakten i arbetslivet genom proaktivt omställningsarbete.

5 snabba om avtal om lokala omställningsmedel

  • Varje år avsätter de statliga arbetsgivarna 0,2 procent av lönesumman till lokala omställningsmedel.
  • Syftet med de lokala omställningsmedlen är att stödja verksamheten och utveckla individen.
  • Pengarna kan exempelvis användas för långsiktig kompetensutveckling eller till att öka de anställdas förutsättningar för ett längre arbetsliv.
  • De lokala omställningsmedlen stödjer arbetslinjen och ett långt arbetsliv.
  • Är ett processavtal.

Avtal om omställning

Statligt anställda omfattas av avtal om omställning i sitt kollektivavtal. Som arbetsgivare ska du anmäla till Trygghetsstiftelsen den medarbetare som blir uppsagd på grund av arbetsbrist, den medarbetare som har en tidsbegränsad anställning som inte förlängs, den medarbetare som väljer att inte flytta med vid en omlokalisering eller den medarbetare som sägs upp på grund av sjukdom.

Trygghetsstiftelsens uppgift är att stötta dessa personer så att de snabbt hittar ett nytt jobb eller annan sysselsättning. 

Här kan du läsa mer om Trygghetsstiftelsens stöd och hur du anmäler till Trygghetsstiftelsen

.