Vanliga frågor och svar

Här är svar på några av de vanliga frågorna vi får till Trygghetsstiftelsen:

Vad kan jag få för stöd via Trygghetsstiftelsen? 

Trygghetsstiftelsen är omställningsorganisationen för dig som tillhör det statliga avtalsområdet. Är du osäker på vilken omställningsorganisation du tillhör kan du kontrollera det här.  

Om du funderar på att studera för att stärka din kompetens och ställning på arbetsmarknaden kan vi på Trygghetsstiftelsen stötta dig på flera olika områden. Du kan få vägledning och rådgivning i syfte att hitta utbildningar som både passar dig och som efterfrågas av arbetsmarknaden.  

Om du har söktomställningstudiestödet från CSN kan du även ansöka om att få ett yttrande från Trygghetsstiftelsen. Yttrandet kan intyga att du uppfyller kraven för att få stödet och kan underlätta din ansökningsprocess. Du som beviljas omställningsstudiestöd från CSN kan i vissa fall även få ett kompletterande studiestöd från Trygghetsstiftelsen. 

Här kan du läsa mer om respektive stöd och vilka villkor som gäller. Du ansöker om stöden genom att logga in på Mina sidor.  

Ska du ansöka om omställningsstudiestödet? Detr du på CSN.se  

Har du blivit uppsagd eller har en tidsbegränsad anställning inom statlig sektor på minst 24 månader som kommer att upphöra? Då tillhör du avtal om omställning och din arbetsgivare ska anmäla dig till Trygghetsstiftelsen. Läs mer om vilka stöd du kan få då.

Jag har blivit beviljad omställningsstudiestöd från CSN, hur ansöker jag om kompletterande studiestöd?

Vi kommer att höra av oss via mejl till dig som beviljas omställningsstudiestöd. För att vi ska kunna fatta beslut om kompletterande studiestöd behöver du kunna visa upp ett arbetsgivarintyg från din senaste arbetsgivare. 

Jag har redan påbörjat en utbildning. Kan jag få omställningsstudiebidrag?  

Huvudregeln är att man kan få omställningsstudiestöd för utbildningar som påbörjas efter den 31 december 2022. Men det finns undantag. Mer om vad som gäller kan du läsa hos CSN. 

Jag har haft ett vikariat inom staten. Kan jag få hjälp av Trygghetsstiftelsen?

Ja, om din senaste anställning var inom statlig sektor och du uppfyller övriga villkor så kan Trygghetsstiftelsen hjälpa dig med grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Läs mer om vilken hjälp du kan få och vilka villkor vad som gäller.

Hur vet jag vilken omställningsorganisation jag tillhör?

För att se om din arbetsgivare är ansluten till Trygghetsstiftelsen kan du skriva in din arbetsgivares namn eller organisationsnummer här.

Är din arbetsgivare inte ansluten till Trygghetsstiftelsen kan du ta reda på vilken din omställningsorganisation är via tjänsten hittaomstallningsorg.se (extern länk).

Vill du veta vilka andra omställningsorganisationer som finns och vilka sektorer som de representerar, läs mer här.

Hur gör jag för att få kontakt med en rådgivare hos Trygghetsstiftelsen?

Du som vill ansöka om vägledning och rådgivning inom det grundläggande omställnings- och kompetensstödet, eller yttrande till CSN, kan göra det via vårt ansökningsformulär.

Om du redan är kund inom avtal om omställning så kan du gå in via Mina sidor och boka ett möte med din rådgivare.

Jag har gjort en ansökan på er webbplats och behöver komplettera, hur gör jag?

Vi kommer att kontakta dig för att boka ett möte med en rådgivare. I samband med mötesbokningen får du möjlighet att komplettera eventuella uppgifter.

Jag vill söka en utbildning till hösten 2024. Hur gör jag?

Ansökningsperioden för omställningsstudiestöd hos CSN gällande studier med start hösten 2024 öppnar den 1 april.

Du som vill få vägledning kring studier eller ett yttrande till CSN ansöker här.

Kan jag som redan är kund hos Trygghetsstiftelsen få hjälp med att hitta en utbildning? 

Ja, kompetensstödet riktar sig även till dig som redan är kund hos Trygghetsstiftelsen.

Hur vet jag om jag är behörig att få kompetensstöd av Trygghetsstiftelsen? 

Först och främst behöver du ta reda på om Trygghetsstiftelsen är din omställningsorganisation. Det kan du ta reda på genom att skriva in arbetsgivarens organisationsnummer i sökrutan på tsn.se. Trygghetsstiftelsen tillhandahåller omställnings- och kompetensstöd till den som är eller nyligen varit anställd i statlig sektor. Läs mer om vilka villkor som gäller här.

Vart vänder jag mig först när jag vill ansöka om omställningsstudiestöd? CSN eller Trygghetsstiftelsen?

Du ansöker själv om omställningsstudiestöd hos CSN. Samtidigt kontaktar du Trygghetsstiftelsen som kan hjälpa till med ett yttrande till CSN om att din valda utbildning kan anses stärka din ställning på arbetsmarknaden.

Kan jag få hjälp via Trygghetsstiftelsen att ansöka om tjänstledighet för studier?

Nej, du måste själv underrätta din arbetsgivare. Du och arbetsgivaren kan behöva ha en dialog om när ledigheten ska ske. Arbetsgivaren kan bestämma att studieledigheten skjuts fram om den till exempel påverkar möjligheten till myndighetsutövning, eller om ledigheten medför stora kostnadsökningar. 

Kan jag ansöka om omställningsstudiestöd hos CSN via Trygghetsstiftelsen?

Nej du måste själv ansöka hos CSN. Trygghetsstiftelsen kan ge vägledning och skriver yttrande till CSN om vi finner att utbildningen kan anses stärka din ställning på arbetsmarknaden.

Vilken ersättning kan jag få via Trygghetsstiftelsen vid studier? 

Du som beviljas omställningsstudiestöd från CSN kan i vissa fall få ett kompletterande studiestöd från Trygghetsstiftelsen. Det går också att få ett kortvarigt studiestöd för utbildningar som omfattar högst fyra dagar. Det kortvariga studiestödet gäller endast dig som har en anställning, medan det kompletterande studiestödet även kan ges till dig som är uppsagd eller vars anställning nyligen upphört. I båda fallen gäller att du måste ha arbetat minst 40 procent i åtta av de senaste fjorton åren, och av dessa måste minst tolv månader vara under de senaste två åren. För att få studiestöd från Trygghetsstiftelsen krävs att du haft en anställning i statlig sektor de senaste tolv månaderna. 

Vid ansökan om kompletterande studiestöd från Trygghetsstiftelsen kommer du behöva ha ett aktuellt arbetsgivarintyg som visar din anställningshistorik tillgängligt.

Är omställningsstudiestödet skattefritt?

Nej, både det stödet som betalas av CSN och det kompletterande studiestödet från omställningsorganisationerna (för dig med kollektivavtal) är skattepliktigt och pensionsgrundande.

Jag väntar en utbetalning från Trygghetsstiftelsen, hur anmäler jag mitt bankkonto?

Säkerställ att ditt bankkonto är förberett för eventuella utbetalningar.
Här kan du läsa om hur det går till.

Jag har sagt upp mig från en statlig anställning och skulle vilja studera. Kan jag få hjälp via Trygghetsstiftelsen?

Nej, möjligheten att få stöd i samband från Trygghetsstiftelsen i samband med studier gäller inte dig som sagt upp dig själv. Du kan i stället vända dig till den offentliga omställningsorganisationen, förutsatt att du uppfyller kraven för vägledning och yttrande till CSN.

Vad är omställningsstudiestöd?

Omställningsstudiestödet är ett studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Det är tänkt att underlätta för dig som redan är etablerad på arbetsmarknaden att bredda din kompetens för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. För att beviljas omställningsstudiestöd måste du uppfylla vissa krav, både vad gäller syftet med utbildningen och vilka utbildningar som ger rätt till stöd. Omställningsstudiestödet består dels av ett bidrag på upp till 80 procent av din lön, upp till ett maxbelopp, dels av en frivillig lånedel. Du kan få stödet i 44 veckor; längre om du studerar på deltid.

Vad krävs för att kunna få omställningsstudiestöd?

Omställningsstudiestödet vänder sig till dig som redan är etablerad på arbetsmarknaden och vill bredda din kompetens för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden.

 • Stödet vänder sig till dig som är mellan 27 och 62 år, har arbetat en tid, och har en förankring på arbetsmarknaden.
 • För att få studiestöd under utbildningstiden krävs att det finns ett behov av utbildningen på arbetsmarknaden.
 • För att kunna få omställningsstudiestöd måste du enligt förslaget läsa en utbildning som motsvarar minst en veckas heltidsstudier.
 • Det betyder att det inte går att få stöd för utbildningar som leder till yrken som det finns en överetablering av, med undantag för lokala behov. Det går inte heller att få stöd för utbildningar som arbetsgivaren borde tillhandahålla för att lösa kompetensbehov.
 • Det går inte heller att få stöd för redan genomförda utbildningar med godkänt resultat.

Vilka vänder sig omställningsstudiestödet till?

Omställningsstudiestödet vänder sig till dig som är 27-62 år, redan är etablerad på arbetsmarknaden och som vill bredda din kompetens för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Stödet vänder sig till dig som är anställd, uppsagd eller vars anställning nyligen har upphört. Du måste ha arbetat minst 40 procent i sammanlagt 96 månader av de senaste 14 åren, räknat tidigast från det år då du fyllde 19. Minst tolv månader vara ha varit under de senaste två åren. Du får inte vara äldre än 62 år för att få bidragsdelen, och högst 60 år för att kunna få ett lån för att studera.

Vilka utbildningar går det att söka bidrag för?

Stödet gäller vid utbildningar i Sverige som ger rätt till studiemedel, som till exempel utbildningar på universitet, Komvux, folkhögskola eller yrkeshögskola.

Vilka utbildningar kan jag INTE få bidrag för?

 • Du kan inte få stöd för utbildningar som leder till yrken som det finns en överetablering av, om det inte bedöms att det finns ett behov av just det yrket där du bor.
 • Det går inte heller att få stöd för en utbildning som din arbetsgivare borde tillhandahålla för att lösa kompetensbehov.
 • Det går inte heller att få stöd för en utbildning som du redan genomfört med godkänt resultat.

På vilka grunder kan min ansökan om omställningsstudiebidrag underkännas?

Du kan nekas omställningsstudiebidrag för:

 • utbildningar som leder till ett yrke där det råder överetablering på arbetsmarknaden.
 • utbildningar som din arbetsgivare borde tillhandahålla för att lösa kompetensbehov, eller för utbildningar som syftar till att ge viss behörighet.
 • en utbildning som du redan genomfört med godkänt resultat.

Vilken utbildning ska jag välja?  

Utbildningen ska stärka din ställning på arbetsmarknaden, utifrån arbetsmarknadens behov. Inför mötet med en av våra rådgivare är det bra om du själv funderar över vad du behöver och vad du tror att arbetsmarknaden behöver för kompetens framöver. 

Jag har en utbildning som jag skulle vilja komplettera. Kan jag få omställningsstudiestöd för det?

Utgångspunkten för omställningsstudiestödet är att studierna ska bredda din kompetens och samtidigt efterfrågas av arbetsmarknaden. Anmäl dig via formuläret på tsn.se så bokar vi ett möte med en av våra rådgivare.

Vad händer om pengarna som CSN har att fördela tar slut? 

CSN får varje år en summa pengar för omställningsstudiestödet från riksdagen. Den är uppdelad på två potter – en för offentligt anställda och en för privat anställda.  
Om pengarna tar slut kan du ansöka för nästa period, förutsatt att du studerar då. Du kan söka omställningsstudiestöd från 1 oktober för utbildningar som startar tidigast vid årsskiftet, och från 1 april året efter för utbildningar som startar efter sommaren. Om du studerar med omställningsstudiestöd har du förtur när du ansöker igen. 

Måste jag informera min arbetsgivare om att jag vill vara ledig för studier? 

Du som har för avsikt att vara ledig från arbetet för studier ska underrätta arbetsgivaren om detta i så god tid som möjligt. Du och arbetsgivaren kan behöva ha en dialog om när ledigheten ska ske. Arbetsgivaren kan bestämma att studieledigheten skjuts fram om den till exempel påverkar möjligheten till myndighetsutövning, eller om ledigheten medför stora kostnadsökningar. 

Jag har jobbat utomlands i många år. Kan jag tillgodoräkna mig de åren?

Ja, om du arbetat i ett EES-land, i Storbritannien eller i Schweiz.