Vanliga frågor och svar

Här är svar på några av de vanliga frågorna vi får till Trygghetsstiftelsen:

Fråga: Vad kan jag få för stöd via Trygghetsstiftelsen?

Svar: Trygghetsstiftelsen kommer att kunna erbjuda kompetensstöd i form av vägledning och rådgivning efter den 1 oktober i år med syftet att utifrån dina intressen, befintliga kunskaper, kompetenser och behov hitta utbildningar som passar dig och som efterfrågas av arbetsmarknaden. Om du ska söka omställningsstudiestöd  från CSN så kan du komma att behöva ett yttrande från Trygghetsstiftelsen som intygar att du uppfyller kraven för att få stöd.

Trygghetsstiftelsen kan, som idag, också i fortsättningen ge omställningsstöd i form av rådgivning, vägledning och i vissa fall förstärkt till dig som har eller är på väg att avsluta en anställning.

Fråga: Kan jag som redan är kund hos Trygghetsstiftelsen få hjälp med att hitta en utbildning?

Svar: Ja, kompetensstödet riktar sig även till dig som redan är kund hos Trygghetsstiftelsen. Prata med din rådgivare eller coach.

Fråga: Hur vet jag om jag är behörig att få kompetensstöd av Trygghetsstiftelsen?

Svar: Först och främst behöver du ta reda på om Trygghetsstiftelsen är din omställningsorganisation. Det kommer du att kunna ta reda på genom att skriva in arbetsgivarens organisationsnummer i sökrutan på tsn.se. Trygghetsstiftelsen tillhandahåller omställnings- och kompetensstöd till den som är eller nyligen varit anställd i statlig sektor.

Fråga: Vilken utbildning ska jag välja?

Svar: Det är omöjligt att svara på i dagsläget. Trygghetsstiftelsens uppdrag gäller först från och med 1 oktober 2022. Då kommer vi att kunna erbjuda kompetensstöd i form av vägledning och rådgivning med syftet att utifrån dina intressen, befintliga kunskaper, kompetenser och behov hitta utbildningar som passar dig och som efterfrågas av arbetsmarknaden. Fram till dess är det bra om du själv funderar över vad du behöver och vad du tror att arbetsmarknaden behöver för kompetens framöver. 

Fråga: Måste jag hänga på låset 1 oktober för att få del av den statliga potten som avsatts för omställningsstudiestöd?

Svar: CSN beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in till myndigheten och så länge pengarna räcker. Du kan själv underlätta processen genom att vara så förberedd som möjligt när du kontaktar Trygghetsstiftelsen i höst. Du kan läsa mer om vilka kvalifikationskrav som ställs för att få studiestöd på CSNs hemsida. Du kan söka omställningsstudiestöd från 1 oktober för utbildningar som startar tidigast vid årsskiftet, och från 1 april nästa år för utbildningar som startar efter sommaren 2023. Om du studerar med omställningsstudiestöd har du förtur när du ansöker igen.

Fråga:Jag har redan påbörjat en utbildning. Kan jag få omställningsstudiebidrag? 

Svar: Huvudregeln är att man kan få omställningsstudiestöd för utbildningar som påbörjas efter den 31 december 2022. Men det finns undantag. Mer om vad som gäller kan du läsa hos CSN.

Fråga: Måste jag informera min arbetsgivare?

Svar: Du som har för avsikt att vara ledig från arbetet för studier ska underrätta arbetsgivaren om detta i så god tid som möjligt. Du och arbetsgivaren kan behöva ha en dialog om när ledigheten ska ske. Arbetsgivaren kan bestämma att studieledigheten skjuts fram om den till exempel påverkar möjligheten till myndighetsutövning, eller om ledigheten medför stora kostnadsökningar.

Fråga: Vilken ersättning kan jag få via Trygghetsstiftelsen?

Svar: Det är lite för tidigt att säga innan du fått kontakt med en rådgivare och beroende på hur länge du ska studera. Du hittar mer om vad parterna kommit överens om här i överenskommelsen