Omställningsorganisationer i Sverige

Trygghetsstiftelsen är en av flera omställningsorganisationer i Sverige. Det är ditt kollektivavtal som avgör vilken omställningsorganisation du tillhör.

Behöver du ta reda på vilken omställningsorganisation du tillhör kan du fråga din chef, HR-avdelning, ditt fackförbund eller söka via tjänsten hittaomstallningsorg.se.

CIKO

För arbetare och vissa tjänstemän inom civilsamhället, idéburna eller kooperativa organisationer som är anslutna till Fremia. Avtalsparter är Fremia och LO. Ciko.se

KFS-företagens Trygghetsfond

För anställda i kommunnära företag som ägs av kommuner, regioner, eller som är privatägda företag som är anslutna till Sobona. Avtalsparter är Sobona (tidigare KFS), Kommunal, Vision, Akavia, SEKO m.fl. Trygghetsfonden.se

Kyrkans Trygghetsråd

För anställda inom Svenska Kyrkan. Avtalsparter är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Kommunal, Vision, Kyrkans Akademikerförbund, Akademikerförbundet SSR, Jusek, Lärarförbundet och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Svenskakyrkan.se/kyrkanstrygghetsrad

Offentliga omställningsorganisationen

För dem som inte omfattas av något kollektivavtal eller är egenföretagare. Kammarkollegiet.se/omstallning

Omstella

För tjänstemän inom civilsamhället, idéburna och kooperativa organisationer som är anslutna till Fremia. Avtalspartner är Fremia och PTK. Omstella.se

Omställningsfonden

För anställda inom kommuner, regioner och kommunala företag som är anslutna till Sobona. Avtalsparter är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sobona, Kommunal, Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) och Akademikeralliansen. Omstallningsfonden.se

TRS Trygghetsrådet

För anställda inom kultur och ideell sektor. Avtalsparter är Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonstm.fl på arbetsgivarsidan och PTK på arbetstagarsidan. Trs.se

TRR Trygghetsrådet

För tjänstemän på privata företag. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och PTK. Dessutom omfattas företag som är anslutna till Tidningsutgivarna och IDEA. Trr.se

Trygghetsfonden BAO-Finansförbundet

För anställda på företag, banker och finansbolag. Avtalspartner är BAO och Finansförbundet. Bao.se

Trygghetsfonden Fastigo-LO och Trygghetsrådet Fastigo 

För tjänstemän på företag som är anslutna till Fastigo (fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation). Avtalsparter är bl.a. Unionen, Vision, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter, Akavia och LO. Trygghetsfonderna.se

Trygghetsfonden TSL

För arbetare inom den privata sektorn. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och LO. Tsl.se

Trygghetsstiftelsen

För anställda inom myndigheter. Avtalsparter är Arbetsgivarverket, Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR), Saco-S och SEKO.