Omställningsnämnden

Omställningsnämnden har två separata funktioner genom att nämnden dels beslutar i vissa individärenden enligt avtalet, dels tolkar omställningsavtalet i vissa fall.

Besluten tjänar som vägledning i Trygghetsstiftelsens tillämpning av omställningsavtalet, de är inte offentliga och publiceras inte här på Trygghetsstiftelsens webb.

Trygghetsstiftelsen är kansli åt nämnden och förbereder inkomna ärenden.
Omställningsnämnden beslutar i vissa individärenden enligt avtalet. Om det behövs för Trygghetsstiftelsens tillämpning av avtalet i ett enskilt ärende ska stiftelsen begära att nämnden tolkar avtalet.

Nämnden är partsammansatt och har följande sammansättning:

Ken Johnsson, ordförande Arbetsgivarverket
Stefan Lagervall, Arbetsgivarverket
Matilda Nyström Arnek, Arbetsgivarverket
Helen Thornberg, vice ordförande, Seko
Evalill Tagesson, OFR/S, P, O
Mats Eriksson, Saco-S

 I samband med att avtal om omställning trädde i kraft 1 januari 2015 bytte nämnden namn till Omställningsnämnden. Den hette tidigare TA-nämnden (TA= trygghetsavtalet). Nämnden sammanträder normalt en gång i månaden, dess beslut går inte att överklaga. 

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp