Hillevi Engström, vd Trygghetsstiftelsen

Trygghetsstiftelsen – en viktig pusselbit i den svenska modellen

Fram till början av 1930-talet var det turbulent på arbetsmarknaden med konflikter, strejker och upplopp. Som en konsekvens slöts ett avtal i Saltsjöbaden 1938 mellan fackförbund och arbetsgivare, vars grund fortfarande styr arbetsmarknadspolitiken och hur samarbetet mellan parterna på arbetsmarknaden ser ut. Den svenska arbetsmarknadsmodellen främjar samarbete och förhandlingar för att skapa stabilitet, trygghet och inflytande för arbetstagare i kombination med flexibilitet för arbetsgivare.

En framgångsrik strategi

I den svenska modellen samarbetar fackföreningar och arbetsgivare för att undvika stora konflikter och skapa en stabil arbetsmiljö, och man reglerar tillsammans villkoren på arbetsmarknaden i avtal, utan lagstiftning. Tvister löser man in första hand genom förhandlingar. Modellen har genom åren visat sig vara flexibel och anpassningsbar till förändringar på arbetsmarknaden.

 Det är ett system som fungerat i över 80 år genom parternas förmåga att i dialog och förhandlingar tillsammans hitta lösningar på arbetsmarknaden och ta fram avtal som fungerar. Den svenska modellen har utvecklats och anpassats över tid genom att parterna testat, utvärderat och vidareutvecklat olika lösningar, säger Hillevi Engström, vd på Trygghetsstiftelsen. 

Det har alltid funnits en förändringstakt i arbetslivet. Med de stora förändringar vi nu ser i samhället med AI, digitalisering och globalisering, finns troligtvis ett fortsatt behov av flexibilitet, anpassning och nya lösningar inom ramen för modellen.

Samarbetet har bidragit till att bekämpa arbetslösheten och skapa en relativt stabil sysselsättningssituation, med effektiva sociala skyddsnät som hjälper de som förlorar sina jobb. Omställningsstöd, utbildning och kompetensutveckling ger idag förutsättningar för ett livslångt lärande och håller arbetskraften konkurrenskraftig.

En unik modell som främjar samarbete och ger stöd till individen

Den svenska modellen är unik genom att ansvaret för arbetsmarknadsfrågor i hög grad ligger på parterna på arbetsmarknaden, som förhandlar om arbetsvillkor och löner genom kollektivavtal. Det finns en betoning på att hitta gemensamma lösningar på arbetsmarknadsfrågor.

 Parterna tar ett stort ansvar för lönebildning, arbetsmiljö, omställning och det livslånga lärandet. Det är ett självständigt system, som i olika grad samspelar med  det statliga systemet, säger Hillevi Engström.

Försäkringar och stöd för omställning

I Sverige stöttas individen, genom arbetslöshetsförsäkringar, ett socialt skyddsnät samt stöd för omställning och studier genom omställningsorganisationer. Sverige har ett omfattande omställningssystem för att stödja anställda med kompetensutveckling eller att ställa om till ett nytt arbete vid arbetslöshet. Det är här Trygghetsstiftelsen finns för anställda på det statliga avtalsområdet.

 Idag finns det en omställningsorganisation för i princip varje del av arbetsmarknaden. Är man behörig så finns det stora möjligheter till stöd för en individ som behöver söka nytt arbete, studera till ett nytt yrke eller kompetensutveckla sig för att bibehålla sin relevans på arbetsmarknaden, säger Hillevi Engström.

Trygghetsstiftelsens roll

Trygghetsstiftelsen stöttar anställda inom det statliga avtalsområdet på väg mot nytt jobb eller studier med målet att kunderna ska hitta en ny lösning så snart som möjligt.

Trygghetsstiftelsen arbetar på parternas uppdrag utifrån kollektivavtalet ”Avtal om omställning”, som är ett av avtalen på den svenska arbetsmarknaden. Genom tidiga insatser stöttar Trygghetsstiftelsen anställda i det statliga avtalsområdet att snabbt komma vidare på vägen mot nytt jobb. En viktig roll är också att sprida kunskap och inspiration för att stötta myndigheter i det proaktiva omställningsarbetet och arrangera aktiviteter för lokala parter som ett stöd i arbetet med de lokala omställningsmedlen. Trygghetsstiftelsen erbjuder även tjänsten Rekryteringsservice, där arbetssökandes profiler matchas med lediga tjänster från arbetsgivare inom den statliga sektorn. 2022 breddades Trygghetsstiftelsens uppdrag till att även omfatta stöd till arbetstagare som vill sadla om mitt i karriären och söker omställningsstudiestöd.

 Vi kan göra skillnad i att individen snabbt kommer till en ny anställning. Våra senaste siffror visar att 8 av 10 får nytt jobb eller har en ny sysselsättning inom tre månader. 74 % har fått nytt jobb eller startat egen näringsverksamhet, säger Hillevi Engström.

Välkommen att höra av er till oss på Trygghetsstiftelsen!