Porträtt Hillevi Engström

Trygghetsstiftelsen stöttar vid omställning

Trygghetsstiftelsen arbetar på parternas uppdrag och utifrån kollektivavtalet, Avtal om omställning, som är ett av de främsta avtalen på den svenska arbetsmarknaden, vilket innebär att det finns såväl kompetens, erfarenhet och resurser för att snabbt och med hög kvalitet hjälpa anställda att snabbt hitta ett nytt arbete.

I budgetpropositionen för 2024 är regeringens inriktning att bekämpa inflationen och hantera effekter för hushåll och välfärd. Historiska satsningar görs på den brottsbekämpande verksamheten och alla delar i rättskedjan inklusive kriminalvården. Även inom försvaret görs stora satsningar för att uppnå målsättningen med 2 % av BNP. Det finns betydande rekryteringsbehov inom det statliga avtalsområdet av kvalificerade medarbetare. På Arbetsgivarverkets karriärsajt jobbastatligt.se finns just nu mer än 2 000 lediga platser utannonserade.

Samtidigt kommer regeringen att genomföra generella kostnadsbesparingar och omstrukturering inom statsförvaltningen som syftar till att effektivisera verksamheten. Regeringen menar att antalet myndigheter ska minska och kommer att pröva sammanslagningar av myndigheter samt utreda framtiden för de mindre myndigheterna med färre än 100 medarbetare. Målsättningen är att statens utgifter ska minska.

Utifrån att medarbetare inom det statliga avtalsområdet generellt har hög kompetens, fler än åtta av 10 har en högskoleutbildning, och den efterfrågan som finns på erfarenhet bedöms det finnas goda möjligheter till omställning för de medarbetare som blir övertaliga.

Vi bidrar gärna med tidig information kring vårt uppdrag och hur vi arbetar.
Välkommen att höra av er till oss på Trygghetsstiftelsen

Hillevi Engström 
vd Trygghetsstiftelsen