Leende person med laptop under armen

Trygghetsstiftelsen har aldrig stått starkare

Vad betyder omställning egentligen? I ordboken finns synonymer som anpassning, förändring och omvandling samt att vänja sig leva och arbeta under nya förhållanden. Det har kännetecknat Trygghetsstiftelsens verksamhet under året.

I Trygghetsstiftelsens årsberättelse kan du bland annat läsa om hur det gick för våra kunder under 2023, kompetensuppgradering mitt i yrkeslivet och hur vi jobbar med hållbarhet.

Läs årsberättelsen 2023