Kvinna ler och skakar hand med en person

Året som gått visade hur vi som omställningsorganisation kan ställa om

Året 2022 var ett händelserikt år; vi kunde återigen träffas fysiskt, Trygghetsstiftelsen fick en ny kundkategori; anställda som är mitt i arbetslivet och vi började jobba utifrån den nya överenskommelsen. Lärdomarna från året tar vi med oss för att ännu bättre kunna hjälpa våra kunder i omställning.

I Trygghetsstiftelsens årsberättelse kan du bland annat läsa om hur ändrade förutsättningar gav oss nya möjligheter under verksamhetsåret, att en av våra kunder var först ut med att beviljas omställningsstudiestöd från CSN och hur vi jobbar med hållbarhet.

Läs årsberättelsen 2022 här.