Kvinna i blå kofta

Bra läge för förändringar

Hon är förväntansfull inför sitt nya uppdrag som ny styrelseordförande för Trygghetsstiftelsen. Christina Gellerbrant Hagberg har 30 års erfarenhet av statlig förvaltning och tillträdde nyligen som generaldirektör för Arbetsgivarverket.

Just nu, med nya reformer på arbetsmarknaden, ser hon fram emot att vara med och stötta Trygghetsstiftelsen i den processen. Christina Gellerbrant Hagberg har varit med förr. Hon är jurist med lång erfarenhet inom statlig förvaltning: Under mer än 20 år i olika roller på Skatteverket, som generaldirektör för CSN (Centrala studiestödsnämnden) och senast för Kronofogden. En röd tråd genom yrkeslivet är uppdrag som innebär att möjliggöra och göra skillnad för människor.

Som myndighetschef har hon även erfarenhet av Trygghetsstiftelsens stöd vid omställning.

– Det är en enorm trygghet att som chef veta att de medarbetare som påverkas av en förändring får möjlighet att nyttja de möjligheter som Trygghetsstiftelsen kan erbjuda.

Hon konstaterar att Trygghetsstiftelsen är en kompetent organisation som nu står inför en stor förändring i och med de nya reformerna på svensk arbetsmarknad, de mest genomgripande på decennier.

– I dagsläget vet vi inte exakt hur det kommer att bli då förhandlingar pågår, men helt klart är det en förändring som signalerar större flexibilitet, omställningsmöjligheter och trygghet på arbetsmarknaden för många fler.

Och läget är gynnsamt för Trygghetsstiftelsen att utvecklas som organisation, förbättra och optimera sina arbetssätt, menar Christina Gellerbrant Hagberg.

– En ny VD, Hillevi Engström, bidrar med ny kompetens och erfarenhet. Jag hoppas att hon upplever att styrelsen kan vara ett stöd i de förändringar som kommer. Det är också ett bra läge för att kunna påverka processen i stort och för övriga aktörer att ta tillvara den erfarenhet och kompetens som finns hos Trygghetsstiftelsen.

En uppmaning från Christina Gellerbrant Hagberg till andra myndighetschefer är att ta tidig kontakt med Trygghetsstiftelsen för att uppdatera sig om vad de kan bidra med. Hon poängterar också nyttan av Trygghetsstiftelsens stöd kring arbetet med lokala omställningsmedel.

– Många myndigheter har samlat medel på hög för att använda till kompetensutveckling vid sidan om det normala behovet. Det finns en poäng med att använda dem i god tid och Trygghetsstiftelsen kan då underlätta med tips och råd till arbetsgivare och fack.

Något Christina Gellerbrant Hagberg vill se mer av - nu och i framtiden – är att utbildning mitt i livet ska vara en naturlig del av arbetslivet, ännu bättre förutsättningar för alla att bygga på sin kompetens och en ökad insikt om att vi behöver hålla oss relevanta under hela yrkeslivet. Kloka ord från någon som har varit med förr.

Gunilla Mild Nygren, frilansjournalist 
Magnus Liam Karlsson, foto

 

Christina Gellerbrant Hagberg efterträder Gunnar Holmgren som styrelseordförande i Trygghetsstiftelsen och som generaldirektör för Arbetsgivarverket.