Åsa Lindh, stiftelsens vd

Åsa Lindh lämnar Trygghetsstiftelsen för nytt uppdrag

Hon kom in som vd för Trygghetsstiftelsen samtidigt som verksamheten skulle anpassas till två nya avtal i början av 2015.

Hon är stolt över att ha landat den förändringen, startat en digitaliseringsprocess och att organisationen snabbt har växlat upp när det har behövts. 

- Men nu är det en lagom tid att gå vidare, säger Åsa Lindh, avgående vd för stiftelsen. Min filosofi är att man ska ha uppdrag lagom länge och sex år känns som en lagom tid, säger hon med ett leende.

Nu går hon vidare och blir generaldirektör för Statens servicecenter, en relativt ny myndighet som på sikt är tänkt att ansvara för alla myndigheters administration samt medborgarkontoren runt om i landet.

En spännande utmaning framåt för Åsa Lindh. Med blicken bakåt, så var arbetet med att sätta de nya avtalen, som trädde i kraft januari 2015, den första utmaningen som vd för Trygghetsstiftelsen. Det tidigare trygghetsavtalet blev det nya avtal om omställning.

– I och med det blev stiftelsen mer avgränsad i det förebyggande arbetet kring omställning, nu har det vridits tillbaka en aning igen, men då var det väldigt annorlunda jämfört med trygghetsavtalet, säger Åsa.

Samtidigt tillkom avtal om lokala omställningsmedel där stiftelsen skulle forma ett upplägg och arbetssätt från grunden utifrån ett övergripande formulerat avtal som lämnade en del till tolkning.

– Det var en verklig utmaning. I det avtalet är stiftelsens uppdrag att sprida kunskap, inspirera och stödja de lokala parterna i deras arbete i användningen av lokala omställningsmedel. Vi har arbetat hårt med att hitta former för att göra våra aktiviteter attraktiva och intressanta för dem.

Åsa berättar att det där första året handlade mycket om att myndigheterna skulle teckna lokala avtal för sitt arbete med lokala omställningsmedel.

– Stiftelsen kan inte gå in och stötta enskilda myndigheter, utan vi har arbetat med att hitta generella insatser. Jag är stolt över hur vi har hanterat den utmaningen. Ett exempel är vår nya workshop som inspirerar och ger konkreta verktyg att jobba med till myndigheterna. I maj kommer vi att kunna erbjuda den i digitalt format.

Åsa har en lång karriär inom den statliga sfären bakom sig och kom närmast från posten som generaldirektör för Svenska ESF-rådet. Att det sedan blev Trygghetsstiftelsen var något av en slump, men tidigare goda erfarenheter från stiftelsens stöd i en omställning spelade in.

– Absolut. När de sökte en vd tänkte jag direkt att ’det låter spännande’ och det byggde på mitt positiva intryck av stiftelsens arbete och verksamhet.

De första åren som vd innebar att hitta en bra väg framåt med de nya avtalen, att utforma policys i linje med parternas intentioner. I verksamheten var det ett relativt lågt inflöde av nya kunder och det interna arbetet fick utrymme. Bland annat startades då en omfattande digitaliseringsprocess som intensifierades under förra årets extraordinära villkor.

– Vi gjorde också ett jättejobb med att få hela organisationen att dra åt samma håll genom att verkligen borra i vår policy som tydligt beskriver hur vi jobbar. En av stiftelsens absoluta framgångsfaktorer är en långtgående delegering, det är aldrig långa beslutsvägar. Det ställer höga krav på samstämmighet. Det finns stor frihet och förtroende från ledningen och det kräver att varje medarbetare tar eget ansvar att följa vår policy.

Just den där samstämmigheten kom till pass i det som hände 2018 och 2019. Först stora omställningar inom Migrationsverket och året därefter i Arbetsförmedlingen. Trygghetsstiftelsens organisation skulle hantera ett betydligt större inflöde av kunder än normalt.

– Jag vet att jag fick frågan: Hur ska ni klara det här? Men det gjorde vi, och med ett mycket gott resultat! Hela organisationen satte igång med en otrolig förmåga, stort engagemang och vilja att göra det bästa för kunderna. Jag är så stolt över hur vi genomförde det. Inom stiftelsen finns en fin anda, den är mycket värdefull i sådana lägen.

Åsa ser dels förmågan hos stiftelsen att växla upp snabbt, dels samarbetet med myndigheterna att kommunicera samstämmigt ut till medarbetarna som viktiga komponenter i de stora omställningarna.

Sedan kom 2020. Kanske pustade man ut en aning med två tuffa år bakom sig. Men då slog coronapandemin till och hela verksamheten ställdes om till digital på bara några veckor.

– Det digitaliseringsarbete vi hade påbörjat innan fick en rejäl skjuts, inte bara hos oss utan för hela samhället. Även det är jag stolt över – att vi lyckades bibehålla den höga kvaliteten i våra tjänster även digitalt, det visar kundundersökningar vi har gjort, och att resultaten är fortsatt på samma nivå. Det är fantastiskt, säger Åsa och blickar framåt post corona:

– Stiftelsen kommer att fortsätta utveckla nya arbetssätt och det kommer att behövas. De statliga verksamheterna har påverkats av pandemin, men inte med stora omställningar som följd – ännu. Jag tror det kommer en strukturell påverkan framöver som en konsekvens av en ansträngd statsbudget. Då vet jag att Trygghetsstiftelsens är redo att stötta om omställningar krävs och det känns bra.

Åsa Lindh:

”För mig har det varit viktigt att hela tiden ha i åtanke att vi utför ett partsuppdrag som kräver objektivitet och proffsighet för att tillgodose kraven från såväl arbetsgivare som fackliga parter. Det är en balansgång, men jag tycker vi har klarat det bra.”

Gunilla Mild Nygren