Styrelseordföranden har ordet ”Omställning är ett naturligt inslag i staten”

2019 utsågs Gunnar Holmgren, generaldirektör i Arbetsgivarverket, till ny styrelseordförande för Trygghetsstiftelsen. En organisation som ligger honom nära. –Det är det uppdrag som jag är mest stolt över, säger han.

Gunnar Holmgren har arbetat över 30 år i central statsförvaltning och det var som generaldirektör vid FMV som han hade nära kontakt med Trygghetsstiftelsen. Det här var åren 2005–2012 och en tid som präglades av tuffa besparingskrav inom Försvarsmakten.

–Det var en turbulent tid! Jag hade enorma besparingskrav och skulle dra ner verksamheten med cirka 1 000 personer. Då fick vi mycket stöd och hjälp av Trygghetsstiftelsen. De var snabba, kompetenta och hade en omtänksam attityd. Många av medarbetarna hade arbetat länge inom FMV och var chockade över de stora neddragningarna av verksamheten. Än en dag är jag tacksam för den hjälp vi fick, säger Gunnar Holmgren.

Samtidigt ser han omvandlingen av staten som något naturligt. I en politisk styrd organisation ses organisation och uppdrag ständigt över.

–Jag ser omdaningen av staten som en del av den demokratiska processen. Omställning för mig är något naturligt som man måste ha beredskap för i arbetslivet. Trygghetsstiftelsen är en sådan kompetent och viktig organisation därför att man har varit delaktig i stora förändringar inom statsapparaten.

Under 2019 har Trygghetsstiftelsen arbetat intensivt med det största varslet inom statsapparaten sedan neddragningarna inom Försvarsmakten. Varslet av 4 500 personer på Arbetsförmedlingen.

–Här kunde stiftelsen imponerade snabbt sätta upp en organisation och ta hand om de uppsagda. Nu har takten i varslen avstannat och vi får se vad som händer. I dag är det också omöjligt att säga vilken roll Arbetsförmedlingens nya uppdrag kommer att spela för oss på sikt.

Viktigast för styrelsen under 2020 är avtalsrörelsen, då både avtal om omställning och avtal om lokala omställningsmedel är uppe till diskussion.

–I grunden är de mycket bra avtal, men nu har det gått fem år sedan de skrevs. Det är inte säkert att det som fungerar i dag är lika lämpat för morgondagen.

Något som ligger högt på styrelsens agenda är lokala omställningsmedel. Årligen avsätts 0,3 procent av de statliga arbetsgivarnas lönesumma för detta. Syftet är att de ska finansiera ett lokalt omställningsarbete som utvecklar både medarbetare och myndigheten för framtiden. I dag används endast en mindre del av pengarna och cirka 1,5 miljarder kronor finns kvar i potten.

–Medlen har blivit något av ett Svarte Petter-spel, där fackförbunden vill spara pengarna till en ”rainy day”, medan arbetsgivarna tycker precis tvärtom. Här behövs både en utbildningsinsats och fler goda exempel på hur medlen kan användas. Vi behöver även hitta andra sätt för att lyfta fram de myndigheter som arbetat på ett bra sätt, säger Gunnar Holmgren.

När han blickar framåt menar han att hela den statliga sektorn behöver arbeta med sin attraktivitet som arbetsgivare. Nu ökar åter korttidsfrånvaron på vissa myndigheter, medan andra har svårigheter med att rekrytera nya medarbetare.

Gunnar Holmgren pratar om tillit, sundhet och etik som viktiga inslag för att kunna locka kompetenta medarbetare även i framtiden.

–Unga i dag vill vara med och sätta målen, och vi äldre måste lära oss att delegera. De vill arbeta med ett uppdrag som de kan stå för, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Hälsa och friskvård är jätteviktigt för den här gruppen. De förväntar sig också kompetensutveckling så att det kan ta nästa steg i karriären. Vi kan inte konkurrera med lönen, men däremot med vårt uppdrag och vår personalpolitik, säger han.

 

Carina Järvenhag

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp