Styrelseordföranden har ordet ”Omställning är ett naturligt inslag i staten”

2019 utsågs Gunnar Holmgren, generaldirektör i Arbetsgivarverket, till ny styrelseordförande för Trygghetsstiftelsen. En organisation som ligger honom nära. –Det är det uppdrag som jag är mest stolt över, säger han.

Gunnar Holmgren har arbetat över 30 år i statsförvaltningen och det var som generaldirektör vid Försvarets Materialverk som han hade nära kontakt med Trygghetsstiftelsen. Det var under åren 2005–2012, i en tid som präglade av tuffa besparingskrav inom Försvarsmakten.
–Det var en turbulent tid! Myndigheten hade enorma besparingskrav och skulle dra ner verksamheten med cirka 1 000 personer. Då fick vi mycket stöd och hjälp av Trygghetsstiftelsen. De var snabba, kompetenta och hade en omtänksam attityd. Än i dag är jag tacksam för den hjälp vi fick, säger Gunnar Holmgren.

Samtidigt ser han omvandlingen av staten som något naturligt. I en politiskt styrd organisation ses organisation och uppdrag ständigt över.
–Jag ser omdaningen av staten som en del av den demokratiska processen. Omställning för mig är något naturligt som man måste ha beredskap för i arbetslivet. Trygghetsstiftelsen är en sådan kompetent och viktig organisation, för att man har varit delaktig i stora förändringar inom statsapparaten.

Under 2019 har Trygghetsstiftelsen arbetat intensivt med det största varslet inom statsapparaten sedan neddragningarna inom Försvarsmakten, varslet av 4 500 personer på Arbetsförmedlingen.
– Imponerande snabbt satte stiftelsen upp en organisation för att ta hand om de uppsagda. Nu har takten i varslen avstannat. I dag är det omöjligt att säga hur Arbetsförmedlingens nya uppdrag kommer att se ut. Viktigast för styrelsen under 2020 är avtalsrörelsen, då både avtal om omställning och avtal om lokala omställningsmedel är uppe till diskussion.

–I grunden är de mycket bra avtal, men nu har det gått fem år sedan de skrevs. Det är inte säkert att det som fungerar i dag är lika lämpat för morgondagen.
Något som ligger högt på styrelsens agenda är avtal om lokala omställningsmedel. Årligen avsätts 0,3 procent av de statliga arbetsgivarnas lönesumma för detta. Syftet är att de ska finansiera ett lokalt omställningsarbete som utvecklar både medarbetare och myndigheten för framtiden. I dag används endast en mindre del av pengarna och cirka 1,5 miljarder kronor finns kvar i potten
–Min bedömning är att det behövs både en utbildningsinsats och fler goda exempel på hur medlen kan användas. Vi behöver även hitta andra sätt för att lyfta fram de myndigheter som arbetat på ett bra sätt, säger Gunnar Holmgren.

När han blickar framåt menar han att hela den statliga sektorn behöver arbeta med sin attraktivitet som arbetsgivare. Nu ökar åter korttidsfrånvaron på vissa myndigheter, medan andra har svårigheter med att rekrytera nya medarbetare.
–Unga i dag vill vara med och sätta målen, och vi äldre måste lära oss att delegera, säger han.

Text: Carina Järvenhag