Arbetsförmedlingens uppsagda får stöd av oss

Så här stöttar vi på Trygghetsstiftelsen uppsagda från Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen varslade 4 500 personer den 30 januari i år. De beräknar nu (190521) att 1 800 personer kommer att sägas upp.

De personer som sägs upp på grund av arbetsbrist och har haft en anställning som varat i minst tolv månader inklusive uppsägningstiden, anmäls av arbetsgivaren till Trygghetsstiftelsen.

Vid större omställningar som det här är arbetar vi tätt tillsammans med arbetsgivaren, för att underlätta för alla berörda. Bland annat håller vi informationsträffar om avtal om omställning och det stöd som vi kan erbjuda. Vi har haft informationsträffar för chefer och fackliga representanter. Och just nu genomför Trygghetsstiftelsens rådgivare 65 informationsmöten för berörda uppsagda på ett fyrtiotal orter runt om i landet.

Sedan en vecka tillbaka har vi börjat ta emot anmälningar av uppsagda från Arbetsförmedlingen. Så snart en uppsagd är registrerad hos oss bjuder en av våra rådgivare in till ett individuellt planeringssamtal. Alla som vill ha ett sådant samtal kommer att erbjudas detta under maj eller juni.

 

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp