Hillevi Engström

Vi kan omställning i staten

Vi har återigen haft ett år starkt präglat av pandemin och arbete på distans och Trygghetsstiftelsens medarbetare har fortsatt att utveckla mötesformerna. Resultaten i våra mätningar visar på hög nöjdhet och mer än åtta av tio får en ny sysselsättning snabbt.

Vi har tagit emot anmälningar av kunder motsvarande ett normalår och i början av december hade ni arbetsgivare anmält in 2 150 kunder. Merparten kommer från universitet och högskolor och de har avslutat tidsbegränsade anställningar som varat i minst tre år.  

Vår prognos för 2022 är att även det blir ett normalår med ungefär 2 400 nya anmälda kunder som vi ska stötta till en ny sysselsättning.  

Rekrytera med hjälp av stiftelsen 

Jag vill tipsa er som behöver rekrytera nya medarbetare om att ni kan använda er av Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice, både för tidsbegränsade uppdrag och tillsvidare. Trygghetsstiftelsen digitaliserade tjänsten under hösten och har skapat en arbetsgivarportal där du som arbetsgivare själv lägger in lediga uppdrag. Uppdraget matchas mot de profiler som finns hos oss och arbetsgivare kan se och kontakta de profiler som matchar uppdragen. Alla personer har statlig arbetslivserfarenhet och de flesta kan börja arbeta med kort varsel. Vi har fått positiv feedback från arbetsgivare som använt den nya tjänsten som både är snabb och kostnadsfri. Läs mer här. 

Trygg partner som kan omställning i staten  

Vi genomför varje år en kännedomsmätning hos HR-personer och fackliga företrädare. Årets mätning visar att kännedomen om Trygghetsstiftelsen fortsätter att öka och nästan nio av tio (87 procent) svarar att de känner till oss mycket eller ganska väl. Ännu fler, 92 procent, upplever oss som en trygg partner som kan omställning i staten. Vi är mycket glada över det förtroendet. 

Vårt mål är att alla som anmäls till Trygghetsstiftelsen känner till oss, vet vilken typ av stöd de kan få och att de vill ta del av stödet. Vi vill även att lokala parter har kännedom om avtal om lokala omställningsmedel och att de använder sina lokala omställningsmedel. 

Nav för inspiration och erfarenhetsutbyte  

Glädjande ser vi att det finns ett fortsatt intresse för de aktiviteter som vi bjuder in till via vår webb. Vi anordnar bland annat webbinarier om omvärldsanalys och erfarenhetsutbyten mellan myndigheter. För den som är ny och vill ha mer kunskap om hur man kan jobba med lokal omställning anordnar vi regelbundet introduktionswebbinarier.  

Trafikverket och Lantmäteriet delar med sig av lärande exempel och kommer att fortsätta med det under 2022. Vi ser gärna att fler myndigheter bidrar med inspiration och berättar hur de använder sina lokala omställningsmedel.  

Som ny vd är det många viktiga, intressanta och inspirerande frågor att sätta sig in i. Nästa år kommer också med stor trolighet den nya Trygghetsöverenskommelsen att träda i kraft. Det är en betydande arbetsmarknadsreform som kommer att påverka hela arbetsmarknaden och även omställningsorganisationerna som får en ny och uppgift att arbeta med. Vi kommer att återkomma i den delen nästa år. 

Det här är årets sista nyhetsbrev från oss på Trygghetsstiftelsen och vi tackar för ett gott samarbete och önskar er alla ett riktigt gott nytt år! 

Hillevi Engström 

vd Trygghetsstiftelsen