Vi sjösätter vi vårt nya Kundcenter!

I vårt Kundcenter är det Mia, Jennie, Ewa och Cathrin som tar emot ditt samtal när du ringer.

Med vårt Kundcenter ökar vi tillgängligheten och gör det enkelt för våra kunder att få svar på sina frågor via telefon och mejl.
- Vårt mål är att kunderna i så stor utsträckning som möjligt ska få en personlig kontakt men även kunna hitta svar på sina frågor via våra digitala kanaler, säger Mia Hessfelt som är teamsamordnare för Kundcenter och stationerad på stiftelsens kontor i Göteborg.

Vi rustar för framtiden med en skalbar och flexibel organisation

Kundcenter är en del i den omorganisation som Trygghetsstiftelsen håller på att genomgå och den del som är mest synlig utåt.
Sedan i våras har Stiftelsen växt från 30 medarbetare till 40, och för ett par veckor sedan rullade vi ut en ny organisation med tre enheter. Två av dessa enheter jobbar direkt ut mot våra kunder och stöttar kunderna på vägen mot ny sysselsättning, och den tredje enheten jobbar med organisationens styrning och stöd.

- Det finns ett behov för oss att bättre kunna möta de omorganisationer som sker på myndigheterna och för att klara det behöver vi själva omorganisera och förstärka vår organisation, säger Trygghetsstiftelsens vd Åsa Lindh.
Nu har vi gjort oss rustade för att hantera framtida omställningar i statsförvaltningen. Det har varit en utmaning för oss att på kort varsel hantera de senaste årens omlokaliseringar och stora uppsägningar med den slimmande organisation som vi har haft, fortsätter Åsa.
- Med fler medarbetare är vi mer skalbara och kan ställa om i takt med de svängningar som sker i statsförvaltningen. Vi kommer att ta ett större ägarskap för kvalitén i hela vår verksamhet och det fantastiskt viktiga uppdraget att se till att omställning för medarbetarna i staten blir så klok och effektiv som möjligt, fortsätter Åsa Lindh.

Trygghetsstiftelsen har två uppdrag:
• att stötta individerna, statligt anställda på väg mot nytt jobb och
• att inspirera de lokala parterna i myndigheterna i deras proaktiva och långsiktiga arbete med att kontinuerligt utveckla och ställa om kompetensen hos medarbetarna.

Enheterna som jobbar direkt ut mot våra kunder leds av två nya enhetschefer Said Maroufkhani och Åsa Helldén Ruocco.
- Den nya organisationen ger oss betydligt bättre möjligheter för att kunna möta kundernas behov. Vi har nu ett tätare samarbete och arbetar i team där olika roller och professioner samlas kring uppdraget med att ge kunden en bra service med hög kvalité, säger Said Maroufkhani.

Vi jobbar alla med hjärtat

Vårt mål är att ge kunderna de bästa förutsättningarna till omställning och förra året var 82 procent av kunderna nöjda med det stöd som de fick av Trygghetsstiftelsen. 87 procent av kunderna hittade en ny sysselsättning innan uppsägningstiden löpte ut eller inom nio månader från att deras tidsbegränsade anställning löpt ut.
Jessica Seeger är en av de nyanställda och jobbar på kommunikationsavdelningen.
- Som nyanställd känner jag att alla här jobbar med hjärtat, säger Jessica
Seeger.

 

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp