Rekrytera er nästa medarbetare via Trygghetsstiftelsen

För tredje året i rad anordnar Trygghetsstiftelsen en registratorsutbildning för sina arbetssökande kunder.

I år sker utbildningen digitalt med examination i oktober. Arbetsgivare med rekryteringsbehov är välkomna att vända sig till Trygghetsstiftelsen för matchning av tjänst.  Totalt kommer 25 personer att ha genomgått utbildningen och de som klarar slutprovet blir certifierade registratorer och redo för nya uppdrag.

− De som gått utbildningen har statlig erfarenhet och ofta en administrativ bakgrund, samt en stor lust och motivation att komma ut i yrket, säger Annika Wetterlund som arbetar som rådgivare på Trygghetsstiftelsen. Flera av deltagarna har lång erfarenhet av administrativt arbete.

Det var under hösten för två år sedan som Carina Ahlberg Ericsson, ansvarig för Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice, tillsammans med Annika Wetterlund tog initiativet till att starta en registratorsutbildning då efterfrågan på registratorer var stor. Och nu utbildar vi alltså ytterligare personer för tredje året i rad.

Stor spännvidd på registratorsyrket

− Det är en stor spännvidd på yrket som registrator, och vår registratorskurs rustar dem verkligen, säger Carina Ahlberg Ericsson. 

Det är utbildningsföretaget Dokumentinfo AB som håller i utbildningen och Veronica Ebbinghaus Burhed är en av de som håller i undervisningen.

Så här går det till att rekrytera

Processen är enkel. Ni skickar information och kravspecifikation för den lediga tjänsten till oss. Utifrån det gör vi en kompetensbaserad matchning, så att vi i nästa steg kan presentera passande kandidater för er.

Som statlig arbetsgivare ger Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice er möjligheten att begränsa skyldigheten att utlysa en tjänst. Det beror på våra parters tolkning av anställningsförordningen (6§ 3st AF). Detta gör Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice till en snabb och effektiv lösning när ni ska rekrytera nya medarbetare.

För mer information kontakta rekryteringsservice@tsn.se 

Text: Birgitta Stolt

Det här gör en registrator

En registrator är en person vid en myndighet, kommun, institution eller företag med uppgift att ta emot och registrera (diarieföra) inkommande och utgående handlingar, oftast i ett diarium, samt att anteckna vidtagna åtgärder. Uppgiften kan även omfatta att ge upplysningar och att vårda arkiv.

Det är registratorns uppgift att känna till vilka handlingar som ska diarieföras, likaså ska man känna till vilka handlingar som är allmänna/offentliga handlingar och bör lämnas ut på begäran och vilka handlingar är sekretesstämplade och får inte lämnas ut. Registratorer har alltså även en del juridiska kunskaper.