Trygghetsstiftelsen ställer om och jobbar digitalt

Våra kunder lyckades väl förra året och fyra av fem fick nytt jobb innan anställningen löpte ut. Nu ser vi på Trygghetsstiftelsen över hur vi på bästa sätt kan stötta och stärka våra kunder i konkurrensen om jobben. Vi har ställt om och erbjuder digitala möten, digitala workshops och många tjänster i digitala forum.

Hittills i år har statliga arbetsgivare anmält till Trygghetsstiftelsen att drygt 450 medarbetare sagts upp på grund av arbetsbrist eller att deras tidsbegränsade anställning har löpt ut. Vi ser i dagsläget inte att fler sagts upp från staten i högre utsträckning än normalt på grund av Coronapandemin. Vi får se på helåret hur pandemin påverkar de statligt anställda.

Vi ser över hur vi på bästa sätt kan stötta och stärka våra kunder i konkurrensen om de jobb som finns att tillgå på arbetsmarknaden. Det är än viktigare då vi ser tendenser att våra kunder har svårare att hitta nya sysselsättningar i och med att arbetsmarknaden har försvagats.

Vi anpassar vår verksamhet efter rådande omständigheter och har snabbt ställt om till att erbjuda digitala möten med alla kunder istället för fysiska möten, och det går över förväntan bra. Vi har också ställt om övrig verksamhet och erbjuder många av våra tjänster i digitala forum. Bland annat ordnar vi digitala workshops istället för seminarier, och de är en mycket god uppslutning till dessa.

Även i kontakterna med er arbetsgivare som arbetar med lokala omställningsmedel jobbar vi numera digitalt. Vi vill att ni ser Trygghetsstiftelsen som navet för erfarenhetsutbyte om omställning i staten och som ni kan se bland våra andra nyheter i detta brev har vi nyligen lanserat en omställningsworkshop (läs mer om workshopen här). Workshoppen hjälper er dels att komma igång med den första delen av processavtalet, omvärldsanalysen. Dels hjälper den till att identifiera insatser och åtgärder som de lokala omställningsmedlen kan användas till.

Goda resultat under 2019

Vår årsredovisning för 2019 är klar och vi kan konstatera att vi hade ett mycket hektiskt år förra året. Arbetsförmedlingen varslade 4 500 personer i början av året och vi mobiliserade och byggde i snabbt tempo upp en organisation som skulle kunna stötta rejält mycket större mängd uppsagda än vad vi gjort på många år.

Arbetsförmedlingen anmälde närmare 1 600 personer till Trygghetsstiftelsen. Vi hade då växlat upp vår personalstyrka och kontrakterat flera coacher. Vi lanserade 62 seminarieserier runt om i landet för alla uppsagda medarbetare från Arbetsförmedlingen. Vi utökade våra tjänster med fler digitala verktyg såsom cv-granskning och personlighetsanalyser och vi ordande lokala rekryteringsträffar där arbetsgivare och kunder fick träffas.

Förutom de uppsagda från Arbetsförmedlingen stöttade vi 2 400 kunder, varav 1 800 från universitet och högskolor.

De flesta får nytt jobb snabbt

Jag vill säga att vi lyckades väl med vårt uppdrag och såväl kunderna från Arbetsförmedlingen som alla andra kunder hittade snabbt nya sysselsättningar. Vi visade på en god förmåga att växla upp vid stora omställningar inom staten.

Av de kunder som anmälts till stiftelsen på grund av arbetsbrist fick 80 procent ett nytt jobb eller annan lösning innan uppsägningstidens slut. 82 procent av de kunder vars tidsbegränsade anställning löpt ut fick en ny sysselsättning inom nio månader från det att anställningen löpte ut. De goda resultaten beror till stor del på att vi skräddarsyr stödet utifrån individens behov och att vi har erfarna rådgivare och professionella coacher. I utvärderingarna som vi får från kunderna ser vi att 86 procent är nöjda med oss och 75 procent tycker att de har nytta av vårt stöd.

Coronapandemin begränsar våra liv just nu, och de flesta har ställt om sitt liv. Oavsett var ni kommer att befinna er önskar jag er en glad påsk.

Åsa Lindh, vd Trygghetsstiftelsen