Stiftelsen riggar stort för att stötta uppsagda från Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen varslade 4 500 personer den 30 januari i år. Det är det största varslet inom statsförvaltningen sedan 2005/2006.

2005/2006 genomgick Försvarsmakten och Försäkringskassan större omställningar. 

På bara några veckor har Trygghetsstiftelsen riggat om sin organisation för att kunna stötta uppsagda från Arbetsförmedlingen på ett bra sätt.

- Vi har ökat personalstyrkan med 70 procent, vi har växt från 30 personer och har nu anställt 21 extra seniora rådgivare, berättar Lena Martinell som är Trygghetsstiftelsens projektledare för Arbetsförmedlingens omställning och i vanliga fall analysansvarig på stiftelsen. Vi har genomfört en introduktionsutbildning med de nya så att de kan stötta våra kunder på bästa sätt utifrån avtal om omställning.

De senaste åren har statliga arbetsgivare anmält cirka 2 300 personer till Trygghetsstiftelsen. I år räknar vi med att stötta över 4 000 personer. Arbetsförmedlingen räknar med att säga upp 1 800 kunder under året. Hittills har de anmält 1 500 uppsagda medarbetare till Trygghetsstiftelsen, och anmälningarna kom under några veckor i maj.

Vi har under samma period haft 65 informationsträffar på ett 40-tal orter runt om i landet där vi informerat berörda uppsagda om avtal om omställning och det stöd som vi kan erbjuda.

Just nu genomför vi individuella planeringssamtal med alla uppsagda från Arbetsförmedlingen. Alla som vill ha ett sådant samtal kommer vi att ha träffat innan juni månads slut. Stödet är individuellt och på planeringssamtalet fattar rådgivaren, tillsammans med den uppsagde, beslut om vilket stöd den uppsagde har behov av och hur tjänstledigheten ska se ut.

I augusti kommer vi att genomföra seminarieserier speciellt framtagna för Arbetsförmedlingens uppsagda medarbetare på flertalet orter i landet. Seminarieserierna består av fyra heldagar då vi bland annat går igenom kompetenskartläggning, ansökningshandlingar, nätverk och LinkedIn samt kompetensbaserad intervjuteknik.

Nya digitala tjänster

Vi har under våren tagit fram nya digitala tjänster som är tillgängliga för alla kunder på vår inloggningssida.

Cv- granskning - De kan få hjälp med kostnadsfri granskning av sitt cv, personliga brev och eller sin LinkedIn-profil. 

Karriärguide - De kan ta del av en interaktiv karriärguide för inspiration och för att hitta nya karriärvägar utifrån sina arbetsmässiga egenskaper och intresseområden. Guiden ger konkreta förslag på yrkesinriktningar.

Digitala utbildningar – De kan ta del av 240 utbildningar i 35 olika kategorier via en utbildningsportal. Portalen har dessutom mer än 400 inspirationsföreläsningar som kan boosta och inspirera jobbsökandet.

Utbildningsfilmer - Vi har själva spelat in två utbildningar i LinkedIn och i kompetensbaserad rekrytering.

- I och med det här har vi fortsatt vår digitaliseringsresa och vi ger kunderna möjlighet att arbeta med sitt jobbsökande när det passar dem, säger Åsa Lindh som är vd på Trygghetsstiftelsen

Rekryteringsevent

Den sista veckan i juni arrangerar vi fyra rekryteringsevent i Norrköping, Västerås, Stockholm och Karlstad tillsammans med företaget Antenn. Vi bjuder in lokala arbetsgivare med rekryteringsbehov och kunder som söker arbete. Eventen skapar bra matchningstillfällen. Om detta faller väl ut kommer vi att arrangera ytterligare rekryteringsevent på fler orter till hösten.

Vad händer nu hos Arbetsförmedlingen?

Åke Fundhage som är Arbetsförmedlingens samordnare mot Trygghetsstiftelsen berättar att eftersom de sagt upp 1 600 medarbetare så påverkar ju detta även antalet chefer i myndigheten. De har valt att avvakta med detta till efter sommaren för att hinna stabilisera uppsägningen av medarbetare. Omställningen av cheferna, som en naturlig följd av medarbetarbemanning kvarstår. I övrigt är det inga ytterligare uppsägningar aviserade.

Arbetsförmedlingen har börjat ställa om för att analysera vad det nya uppdraget innebär. I stora drag innebär det att Arbetsförmedlingen ska göra den arbetsmarknadspolitiska bedömningen och externa partners anlitas för olika aktiviteter, men även att Arbetsförmedlingen står för den gemensamma infrastrukturplattformen. Kompetensförsörjning och kompetensväxling kommer att vara ett viktigt fokusområde för att möta det nya uppdraget.

- Samarbetet med Trygghetsstiftelsen har fungerat bra, säger Åke Fundhage, som i vanliga fall arbetar som verksamhetssamordnare på HR-avdelningen. Det är imponerande hur snabbt de har lyckats organisera sitt arbete för att klara den oerhört stora mängden uppsagda medarbetare från Arbetsförmedlingen. En gemensam planering upprättades inledningsvis som därefter justerades utefter behoven. Trygghetsstiftelsen har varit mycket flexibla och tillmötesgående.

Är ni nöjda så här långt?

-Som part är vi nöjda, det viktiga är att våra medarbetare möts med stor professionalitet av Trygghetsstiftelsen och att insatser leder till att de kommer vidare till nya jobb, säger Åke Fundhage.

Catharina Eriksen

 

Bilden: Introduktionsutbildning med de 21 seniora rådgivare som Trygghetsstiftelsen rekryterat för att kunna stötta de uppsagda medarbetarna från Arbetsförmedlingen på ett bra sätt.