Vd har ordet "Flexibel organisation tacklar alla utmaningar"

Arbetsförmedlingen varslade 4 500 personer i början på 2019. Parallellt ökade Trygghetsstiftelsen den egna personalstyrkan med 70 procent. Vd Åsa Lindh kan se tillbaka på ett hektiskt 2019. –Hur väl vi klarade dessa omställningar är ett mått på personalens engagemang och förändringsvilja, säger hon.

Alla mötesrum på Trygghetsstiftelsen är döpta efter stationer på tunnelbanans gröna linje. När vi slår oss ner i Skanstull berättar Åsa Lindh att det händer att hon blandar ihop rummen eftersom hon själv mest åker den röda linjen. Däremot har hon stenkoll på Trygghetsstiftelsens verksamhet som förra året verkligen levde upp till namnet omställningsorganisation.

–Arbetsförmedlingens varsel var det största inom statsförvaltningen på över ett decennium. Vi visste att något skulle ske, men hade inte en aning om omfattningen, berättar Åsa Lindh.

Ett vanligt år anmäler de statliga arbetsgivarna omkring 2 300 uppsagda personer till Trygghetsstiftelsen, men 2019 blev det nästa dubbelt så många eller cirka 4 000 personer.

–Det första som händer här hos oss vid ett stort varsel är att vi försöker greppa hur många det handlar och var uppsägningarna kommer att ske. Vi vet av erfarenhet att de som faktiskt sägs upp alltid är färre än vad varslet anger.

I slutändan var det cirka 1 500 personer från Arbetsförmedlingen som skrevs in på Trygghetsstiftelsen i maj förra året och ytterligare ett hundratal under hösten. Då hade man redan riggat en förstärkt organisation för att kunna stötta de uppsagda på bästa sätt.

–Vi är väldigt agila och arbetar med en skalbar organisation för att snabbt kunna ställa om när något händer.  Det handlar helt enkelt om att mobilisera hela organisationen och vi har väldigt engagerade medarbetare som går igång på utmaningar, säger Åsa Lindh.

Det var dock något av en utmaning att hyra in extra rådgivare och anlita fler coacher för att möta inflödet från Arbetsförmedlingen och samtidigt genomföra en omorganisation som ökade den fasta personalen från 28 till 41 personer.

– Jag hade fört en diskussion med styrelsen om att vi var alltför anorektiska i vår organisation för att kunna hantera stora inflöden av kunder. Det berodde delvis på att vi genomgick en generationsväxling och att flera medarbetare hade gått i pension. Men vi behöver 

vara fler för att på ett bra sätt kunna möta framtida omställningsbehov inom staten, säger Åsa Lindh.

Hela organisationen har nu fått ett tydligare kundfokus med ett utbyggt kundcenter och två kundenheter istället för en. Syftet är att frigöra mer tid för kunderna, både de som är uppsagda och arbetsgivare och fackliga som deltar i våra aktiviteter kring lokala omställningsavtalet.

– Vårt kundcenter ska öka tillgängligheten och avlasta övriga organisationen. Rådgivarna ska frigöras från viss administration och mer generella frågor från kunder. Statistiken visar att det har varit lite svårt att få tag i sin rådgivare. Vi flyttar helt enkelt fram våra positioner och blir mer synliga för våra kunder.

Trygghetsstiftelsens uppdrag omfattar också avtal om lokala omställningsmedel, LOM. Det är öronmärkta pengar i myndigheterna som ska användas proaktivt för att möta behoven av kontinuerlig omställning av kompetens. Inom ramen för LOM arrangerar Trygghetsstiftelsen bland annat erfarenhetsutbyten och inspirationsföreläsningar.

–Här har vi brottats med hur vi ska nå ut till myndigheterna eftersom parterna har beslutat att vi inte får besöka enskilda myndigheter. Samtidigt har vi ett volymmål om att myndigheterna ska ta del av våra aktiviteter. Vi ser också att det behövs både inspiration och kunskap eftersom myndigheterna bara använder en mindre del av sina lokala omställningsmedel.

2019 tog Trygghetsstiftelsen fram en ny workshop om lokala omställningsmedel och tre piloter genomfördes med olika myndigheter. Kreativa övningar och gemensamma diskussioner ska inspirera fler myndigheter att använda en större del av pengarna. Från 2020 ska alla intresserade myndigheter kunna ladda ner den från Trygghetsstiftelsens hemsida.

–Jag tror verkligen att vår workshop kan ge uppslag till nya idéer om hur medlen kan användas. För oss är det ett bra sätt att nå många myndigheter på en gång. Vi håller på att utveckla fler digitala erbjudanden, till exempel webinarier inom olika ämnen, säger Åsa Lindh.

Vid sidan av Arbetsförmedlingen stora varsel har Trygghetsstiftelsen hanterat det ordinarie inflödet av uppsagda personer. Årligen kommer till exempel 1 700–1 800 uppsagda personer från universitet och högskolor.

–Det blir lätt att man bara pratar om Arbetsförmedlingen, men jag är djupt imponerad av hur hela organisationen har levererat i den ordinarie verksamheten med rådgivning, rekryteringsservice och jobbcoachning, avslutar Åsa Lindh.

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp